SOP: Brugerinddragelse og papirprototyper

SOP: Brugerinddragelse og papirprototyper

Her finder du et SOP skrevet i Design B og Kommunikation/It A. Emnet for opgaven er brugerinddragelse med fokus på papirprototyper. Først i opgaven redegøres der for begrebet brugerinddragelse med fokus på udvalgte metoder, deriblandt papirprototypetests som senere vil blive taget i brug i et praktisk eksempel på anvendelsen brugerinddragelse i en designproces.

Opgaveformulering

Redegør for begrebet brugerinddragelse, herunder forskellige metoder der kan benyttes – og fokuser på papirprototypers betydning i forbindelse med brugerinddragelse i en udviklingsproces.
Inddrag bilag 1.

Foretag en analyse af en selvvalgt virksomheds website med henblik på at identificere kommunikations-, interaktions- og designmæssige problemstillinger.

Inddrag afsender i udviklingen af en forbedret webløsning under brug af papirprototyper, dokumentér processen og foretag en vurdering af brugerinddragelsens betydning i en udviklingsproces. Redegør for dine designmæssige valg.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 Abstract
2 Forord
3 Indledning
4 Brugerinddragelse
4.1.1 Fokusgrupper
4.1.2 Usability-test
4.2 Papirprototyper
5 HF Materiel
5.1 Analyse af 40500100.dk
5.2 Forbedret webløsning
6 Konklusion
7 Litteraturliste
7.1 Websider og artikler
8 Bilag
Bilag 1: Julia Gardner ”Papirprototyper”
Bilag 2: HF Materiel og konkurrenters websites
Bilag 3: Uddrag af interviews af Henrik Feldmann 24-30 januar
Bilag 4: MF Materiel logomateriale
Bilag 5: Jakob Nielsens 10 bud
Bilag 6: 40500100.dk Source Code

Uddrag

Brugerinddragelse er et bredt begreb og dækker over alle metoder, hvori brugeren inddrages. Begrebet bruges derfor også i andre sammenhænge blandt andet sundhedsplejen. Inden for kommunikations faget inkluderer eksempelvis webudviklingsforløb, hvor kunden involveres hovedsageligt i den indledende del af designprocessen ved hjælp af papirprototyper, og brugertest, hvor kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder spiller en stor rolle i blandt andet løbende evaluering af et website... Køb adgang for at læse mere

SOP: Brugerinddragelse og papirprototyper

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.