SRP: Brugerinddragelse og papirprototyper

SRP: Brugerinddragelse og papirprototyper

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Design B og Kommunikation/It A. Emnet for opgaven er brugerinddragelse med fokus på papirprototyper. Først i opgaven redegøres der for begrebet brugerinddragelse med fokus på udvalgte metoder, deriblandt papirprototypetests som senere vil blive taget i brug i et praktisk eksempel på anvendelsen brugerinddragelse i en designproces.

Opgaveformulering

Redegør for begrebet brugerinddragelse, herunder forskellige metoder der kan benyttes – og fokuser på papirprototypers betydning i forbindelse med brugerinddragelse i en udviklingsproces.
Inddrag bilag 1.

Foretag en analyse af en selvvalgt virksomheds website med henblik på at identificere kommunikations-, interaktions- og designmæssige problemstillinger.

Inddrag afsender i udviklingen af en forbedret webløsning under brug af papirprototyper, dokumentér processen og foretag en vurdering af brugerinddragelsens betydning i en udviklingsproces. Redegør for dine designmæssige valg.

Lærers kommentar

12

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Abstract
2 Forord
3 Indledning
4 Brugerinddragelse
4.1.1 Fokusgrupper
4.1.2 Usability-test
4.2 Papirprototyper
5 HF Materiel
5.1 Analyse af 40500100.dk
5.2 Forbedret webløsning
6 Konklusion
7 Litteraturliste
7.1 Websider og artikler
8 Bilag
Bilag 1: Julia Gardner ”Papirprototyper”
Bilag 2: HF Materiel og konkurrenters websites
Bilag 3: Uddrag af interviews af Henrik Feldmann 24-30 januar
Bilag 4: MF Materiel logomateriale
Bilag 5: Jakob Nielsens 10 bud
Bilag 6: 40500100.dk Source Code

Uddrag

Brugerinddragelse er et bredt begreb og dækker over alle metoder, hvori brugeren inddrages. Begrebet bruges derfor også i andre sammenhænge blandt andet sundhedsplejen. Inden for kommunikations faget inkluderer eksempelvis webudviklingsforløb, hvor kunden involveres hovedsageligt i den indledende del af designprocessen ved hjælp af papirprototyper, og brugertest, hvor kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder spiller en stor rolle i blandt andet løbende evaluering af et website... Køb adgang for at læse mere

SRP: Brugerinddragelse og papirprototyper

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP: Brugerinddragelse og papirprototyper.