SRP om britisk imperialisme og opiumskrigen i Historie A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 34
  • 20591
  • PDF

SRP om britisk imperialisme og opiumskrigen i Historie A og Engelsk A

SRP om Den Første Opiumskrig skrevet i Historie A og Engelsk A med analyse af kilderne ”Letter of Advice to Queen Victoria”, ”Lord Palmerston to the Minister of the Emperor of China”, ”Treaty of Nanjing” samt James Clavells roman, ”Tai-Pan”.

Opgaveformulering

Redegørelse:
- Britisk Imperialisme.
- Den første opiumskrig.

Analyse:
- Kildekritisk analyse af: "Lord Palmerston to the Minister of the Emperor of China" og "Treaty of Nanjing".
- Kildekritisk analsye af: "Letter of Advice to Queen Victoria".
- Romananalyse af "Tai-Pan" af James Clavell.

Diskussion:
Imperialistisk krig eller ej?

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning s. 1

2.0 Baggrunden for opiumskrigen s. 2

2.1 Det Britiske Imperialisme s. 2

2.2 Den Første Opiumskrig s. 2

3.0 To lande, to holdninger s. 3

3.1 Kinesernes holdning s. 3

3.2 Englændernes holdning s. 5

4.0 ”Tai-Pan” s.8

5.0 Imperialistisk krig eller ej? s. 13

6.0 Konklusion s.17

7.0 Litteraturliste s. 18

8.0 Bilag s. 20

8.1 ”Letter of Advice to Queen Victoria” s. 20

8.2 ”Lord Palmerston to the Minister of the Emperor of China” s. 24

8.3 ”Treaty of Nanjing” s. 29

Uddrag

Indledning
Den 8. november 2010 havde den britiske premierminister, David Cameron, under sit besøg i Kina påført sig en 'Remembrance Day'-valmue. Som reaktion på dette bad kinesiske embedsmænd Cameron om at fjerne valmuen. Stadig den dag i dag bliver valmuen altså blandt kineserne associeret med deres ydmygelse under den første opiumskrig i 1839-1842. En krig, der endte med en sejr til England. En krig, hvor et isoleret Kina for alvor skulle mærke et imperialistisk ekspanderende England. En krig, kendt som den første opiumskrig.

Jeg vil i denne opgave kort redegøre for britisk imperialisme samt den første opiumskrig. Dernæst vil jeg ud fra kildekritisk metode undersøge, hvordan henholdsvis englændernes og kinesernes holdninger kommer til udtryk i kilderne ”Letter of Advice to Queen Victoria” (1839), ”Lord Palmerston to the Minister of the Emperor of China” (1841) samt ”Treaty of Nanjing” (1842). Endvidere vil jeg ud fra engelsk metode analysere og fortolke James Clavells roman, ”Tai-Pan” (1966), hvor der gives en karakteristik af de centrale personer; hovedpersonen Dirk Struan samt ærkerivalen, Tyler Brock. Derudover vil jeg analysere romanens struktur og undersøge hvilke afgørende kontrastforhold, der gør sig særligt gældende i romanen. Afslutningsvis vil jeg med udgangspunkt i analysen af de historiske kilder samt analysen af romanen sammenligne kildernes synspunkter med romanens holdning til den første opiumskrig og vurdere, hvorvidt krigen kan siges at være et udtryk for britisk imperialisme.

2.0 Baggrunden for opiumskrigen
2.1 Den britiske imperialisme

Som indledning på Storbritanniens imperialistiske ekspansion blev Wales som det første land bragt under britisk kontrol i 1536 med Acts of Union. Senere blev Skotland og Irland forenet med England og Wales under den britiske krone, og i 1801 blev Storbritannien etableret.1 I 1600-tallet begyndte koloniseringsprocessen, hvor særligt den oversøiske ekspansion fik betyd- ning for det Britiske Imperium. Ekspansionen betød, at englænderne begyndte at engagere sig i den globale handel, hvor flere oprettede handelskompagnier. Således blev Englands produktion og indtægter afhængige af ressourcerne fra de koloniserede lande.2 Med den fortsatte imperiali- stiske ekspansion var England ved 1800-tallets begyndelse verdens førende stormagt, og ingen europæisk magt kunne true englændernes position.3 I slutningen af 1800-tallet herskede der blandt englænderne en udbredt opfattelse om en moralsk forpligtelse. Denne forpligtelse indbe- fattede en mission om at civilisere verden gennem protestantisk etik og moral samt britisk kul- tur, som havde været grundlaget for den victorianske tid. Forpligtelsen havde igennem historien været fundamentet i legitimeringen af imperialistisk fremfærd.4

2.2 Den Første Opiumskrig
Gennem århundreder havde det kinesiske kejserrige ført en isolationspolitik overfor udlandet, hvor kineserne hverken var interesserede i udenlandsk kultur eller varer. 5 Ingenting bortset fra sølv. Modsat var engelske handelsmænd ivrige efter kinesiske varer som te, porcelæn, silke m.m., som der var stor efterspørgsel på i det engelske marked.6 I 1685 blev en ø ved Kanton åbnet for udenlandsk handel, og her anlagde englænderne en handelsstation, som betød, at eng- lænderne kom til at dominere Kinahandelen. Dog var de ikke tilladt at oprette andre stationer inden for kinesiske grænser eller at have direkte forbindelse med den kinesiske myndighed.7 Her ... Køb adgang for at læse mere

SRP om britisk imperialisme og opiumskrigen i Historie A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.