SRP om Borgerrettighedskampen i USA

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 27
  • 1210
  • PDF

SRP om Borgerrettighedskampen i USA

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) om Borgerrettighedsbevægelsen, skrevet i Historie og Engelsk. Opgaven indeholder analyser af Martin Luther Kings "Letter From Birmingham Jail" og "Malcom X' "Ballot or the bullet".

Studienets kommentar

En fin og velskrevet opgave.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside
Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Redegørelse af den sorte befolknings vilkår i 50'erne og 60'erne
Analyse af Martin Luther Kings og Malcolm X' taler
Vurdering af Barack Obamas tale
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I denne tværfaglige SRP opgave vil jeg fokusere på USA og hvilke vilkår og rettigheder de sorte havde i samfundet i 1950'erne og 1960'erne. Jeg vil inddrage taler heriblandt af Malcolm X, Martin Luther King Jr. og den nuværende amerikanske sorte præsident Barack Obama. Min opgave vil arbejde på tværs af fagene historie og engelsk. Jeg vil i slutningen af min opgave vurdere ud fra Obamas tale, hvorledes der bliver gjort brug af historie med henblik på rettigheder og vilkår, set fra et politisk aspekt.


Den Amerikanske Borgerkrig der fandt sted i 1861 til 1865, mellem Nord og Sydstaterne, efterlod USA som en splittet nation. Udgangen på krigen blev at Nordstaterne med deres sejr, fik gennemtvunget en genoprettelsespolitik overfor Sydstaterne.
Årsagen til den Amerikanske Borgerkig blev udløst af flere faktorer, hvor den afgørende var at Nordstaterne ønskede slaveriet afskaffet, ikke kun i Nordstaterne men også i Sydstaterne. Da Abraham Lincoln blev valgt som præsident i 1860 frygtede mange Sydstater, heriblandt Mississippi, Alabama og Louisiana, at slaveriet nu ville få en ende. Sydstaterne ønskede at bevare slaveriet og dette specielt fordi deres økonomi var baseret på brugen af den billige arbejdskraft. Man udnyttede slaverne til produktion af blandt andet ris, tobak og bomuld.
USA's præsident Abraham Lincoln satte i 1864 en stopper for slaveri.
Valget af Abraham
Lincoln gjorde at 7 Sydstater trak sig af de forenede stater og dannede efterfølgende en samlet stat, med Jefferson Davis som præsident. Krigen fik dermed sin begyndelse i 1861, da Sydstaterne valgte at bombe Fort Sumter der lå i South Carolina. Efter angrebet valgte yderlige fire nye stater at gå med på sydens side. Der var hermed 11 Sydstater, bestående af 9 millioner indbyggere mod 23 Nordstater bestående af cirka 22 millioner indbyggere i antal overlegne.
Som krigen skred frem mislykkedes Sydstaterne i deres strategi og prøvede så i et sidste forsøg at angribe Washington D.C. hvor de så tabte ved Gettysburg – dette var et af de store vendepunkter for krigen. Krigen endte med at Nordstaterne vandt og slaveriet blev afskaffet.
Krigen medførte flere lovændringer. I 1868 kom 14. ændring som lød på at alle borgere var lovmæssigt ligeværdige. Denne lov blev efterfulgt af den 15. ændring i 1870 der gav alle amerikanske statsborgere stemmeret. Syden valgte dog fortsat, og på trods af at de havde tabt krigen, ikke at efterleve de nye ændringer og i 1875 ændrede højesteretten så 14. og 15... Køb adgang for at læse mere

SRP om Borgerrettighedskampen i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.