SRP om Borgerrettighedsbevægelsen og The Color Purple

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 28
 • 8844
 • PDF

SRP om Borgerrettighedsbevægelsen og The Color Purple

SRP (Studieretningsprojekt) om den amerikanske borgerrettighedsbevægelse.

Fag: Historie A og Engelsk A

I denne opgave finder du en grundig redegørelse for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, som tjener til en forståelse af de sorte afroamerikaneres kamp for rettigheder. Herunder behandles bl.a. de forskellige retninger, bevægelsen udviklet sig i.

Efter en dybdegående analyse af romanen The Color Purple undersøges det, hvilke forhold der lå til grund for opstarten af borgerrettighedsbevægelsen.

Afslutningsvis vil tiden efter Martin Luther Kings tale, "I Have A Dream" blive vurderet, og der perspektiveres til de sortes forhold i dag.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Præsentation af kilder 4
The Color Purple 4
Historiske kilder 4
Borgerrettighedsbevægelsen i USA 4
Starten på den amerikanske borgerrettighedskamp 4
Den amerikanske borgerrettighedsbevægelse 6
Bevægelsens retninger og midler 6
De fredelige aktioner 6
The Color Purple af Alice Walker 9
Præsentation og dilemma 9
Celies udvikling 9
Celies undertrykkelse 10
Tre kvinders indflydelse 11
Celies syn på Gud 12
Romanen som baggrund for borgerrettighedsbevægelsen 13
Borgerrettighedsbevægelsens betydning efter I Have a Dream 15
Martin Luther King 15
Talens påvirkning 16
Bevægelsens udvikling efter 1963 18
Black Power 19
Nye kampe 20
Jubilæet 2013 20
Sortes forhold i dag 21
Bedre forhold 21
Stadig raceforskelle 22
Borgerrettighedsbevægelser i dag 23
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 1 28

Uddrag

Allerede i starten af 1600-tallet blev afrikanere sejlet til USA og solgt som slaver. Disse personer blev behandlet inhumant, og allerede her opstod det racehad og den undertrykkelse, som skulle præge den sorte amerikaner i flere århundreder. Selv efter den amerikanske borgerkrig, hvis afslutning i 1865 betød en afskaffelse af slaveriet i de sydlige amerikanske stater, ophørte racediskrimination af sorte afroamerikanere ikke. Der blev først for alvor taget hånd om kampen for den sorte mands rettigheder i 1900-tallet, hvor flere betydningsfulde mennesker, så som Martin Luther King, skulle træde frem og blive fortalere for rettighedskampen.
Men hvordan skulle borgerrettighedskæmperne opnå deres politiske mål, og på hvilken måde kunne én tale påvirke disse mennesker? Hvordan har de sortes forhold ændret sig fra dengang og så til i dag, i år 2013? Det er nogle af de spørgsmål, som i det følgende vil blive vurderet og forsøgt besvaret ved hjælp af en historisk og engelskfaglig behandling af diverse materialer.
I denne opgave vil en grundig redegørelse for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse tjene til en forståelse af de sorte afroamerikaneres kamp for rettigheder. Herunder behandles bl.a. de forskellige retninger, bevægelsen udviklet sig i. Efter en dybdegående analyse af romanen The Color Purple, vil der blive fortolket, hvilke forhold der lå til grund for starten af borgerrettighedsbevægelsen. Afslutningsvis vil tiden, efter Martin Luther Kings tale I Have A Dream blive vurderet, og der vil blive perspektiveret til, hvordan de sortes forhold er i dag.

Starten på den amerikanske borgerrettighedskamp
Der blev indført tre nye forfatningsændringer til den amerikanske grundlov, som skulle afskaffe slaveriet, give sorte lige beskyttelse under loven, og tildele den sorte mand stemmeret. Disse tre nye forfatninger var en del af den såkaldte Reconstruction, som skulle hjælpe med at samle USA til én samlet nation efter borgerkrigen, og på samme tid lovmæssigt hjælpe de tidligere slaver. I takt med, at slaverne blev frigjort og begyndte at få rettigheder, oprettedes dog bevægelser, der var imod de sortes nye bemyndigelser; her iblandt Ku Klux Klan (KKK), der organiseredes blot 6 dage efter, at den 13. artikel ulovliggjorde slaveri.
The Mississippi Plan, udstedt af det Demokratiske Parti, ville tilbagevinde den 'hvide magt' ved hjælp af vold. I de sydlige stater eksisterede der de såkaldte Black Codes og Jim Crow Laws, der var betegnelser brugt til at beskrive det kastesystem, som legitimerede raceadskillelse og forskelsbehandling af sorte. Jim Crow var en karikatur fra 1830'erne, hvor man gjorde grin med sorte og udstillede dem som inkompetente væsner. Man forsøgte med succes at fratage sorte deres rettigheder. Ved at indføre skatter for at stemme, formåede man at afholde de fattigste sorte (og hvide) fra at kunne stemme. Herudover blev der indført svære litterære tests, og bl.a. reglen om, at ens bedstefar skulle have stemt, for at en sort mand selv kunne stemme (urealistisk da de sortes bedstefædre levede under slaveri, hvor de ingen rettigheder havde). På denne måde eliminerede man oppositioner mod det Demokratiske Parti, og stemmeprocenten blandt sorte i syden faldt til 3% i år 1900... Køb adgang for at læse mere

SRP om Borgerrettighedsbevægelsen og The Color Purple

[2]
Bedømmelser
 • 16-03-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  Et godt eksempel på, hvordan man inddrager romananalyse i sin SRP :)
 • 21-01-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, dog med nogle mangler

Materialer relateret til SRP om Borgerrettighedsbevægelsen og The Color Purple.