Børneleddegigt | SRP i Dansk & Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Bioteknologi A)
  • 12
  • 21
  • 6967
  • PDF

Børneleddegigt | SRP i Dansk & Bioteknologi A

Her ser du et Studieretningsprojekt (SRP) om børneleddegigt (polyartikulær juvenil artrit) i Bioteknologi A og Dansk A.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for sygdommen polyartikulær juvenil artrit. Hertil ønskes en analyse af et enkelt medikaments virkemåde.
Ydermere ønskes en sammenligning og vurdering af to, højst tre, medikamenter til behandling af polyartikulær juvenil artrit med fokus på bivirkninger.
Med udgangspunkt i ovenstående bioteknologisk arbejde skal du udarbejde en populært formidlende artikel på 3-4 sider. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af Illustreret Videnskab.
Opgaven skal desuden indeholde en meta-opgavedel, hvor besvarelse skal begrunde den valgte formidlingsform i relation til målgruppen. Det skal ske gennem en inddragelse af relevante kommunikations- og argumentationsteoretiske overvejelser.

Lærers kommentar

Biotek-delen er til et sikkert 12-tal (med meget viden udenfor pensum), men dansk-delen er ikke helt perfekt (ifølge dansklæreren). Dansk-censor følte dog at opgaven i sin helhed var til et 12-tal.

Elevens kommentar

Kildehenvisninger kunne være bedre (i selve opgaven), men det glemte jeg fuldstændig da der var pres på til sidst.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Sygdomshistorie 1
Opgaveformulering 2
Børneleddegigt 2
Hvad er børneleddegigt, og hvem får det? 2
Immunsystemet 3
Det uspecifikke immunforsvar 3
Det specifikke immunforsvar 3
Cytokiner 4
Behandling 4
Medicinsk behandling 5
Methotrexat ”Sandoz” 6
Simponi® – biologisk antireumatikum 8
Artikel: Medicin 2.0 – velkommen til fremtiden 11
Faglig formidling og kommunikation 14
Faglig formidling 14
Det retoriske pentagram 14
Appelformerne 15
Forarbejdningsfaserne 16
Diskurs 17
Afslutning 17
Litteraturliste 18
Bilag 18

Uddrag

Indledning

Tendensen til immunologiske sygdomme ser ud til at være stigende i takt med udviklingen af velfærdssamfundet. Vi går i bad hver dag, tager rent tøj på, og ingen fødevarer har det mind-­‐ste spor af jord eller andet skidt. Man er plaget af rengøringsvanvid, og gæster skal ikke kunne sætte en finger på noget. Selv vores hunde kommer i bad. Det er ikke ualmindeligt med plan-­‐lagte kejsersnit, og danskerne får sjældent nok D-­‐vitamin. De helt små får ikke en chance for at udvikle deres immunforsvar – og det er for sent når først man er et par år gammel. Astma, allergi, gigt og depression bliver hyppigere. Hvornår får vi kontrol over situationen?

Baggrunden for valget af dette emne er meget personlig for mig som forfatter.

Jeg har i seksten år kæmpet med sygdommen,  og  det  har  været  seksten  år  med  smerter  og  bevægelseshandicap, men hver eneste dag med gigtsymptomer har gjort mig stærkere som person, og den dag i dag ville jeg nok ikke have været det foruden, selvom sygdommen stadig plager mig – og på dårlige dage – har mig i sin hule hånd.

I dag er jeg velmedicineret og har næsten ingen symptomer. Jeg er ikke længere plaget af et dårligt  fungerende  immunforsvar,  for  jeg  har  lært  at  passe  på  mig  selv.  Psykisk  har  jeg  det  godt og er en velfungerende person – ikke så mærket af sygdommen, som ellers ville være forventeligt. Af modgang bliver man stærkere; det er jeg i hvert fald altid blevet bildt ind. Det lader til at være sandt... Køb adgang for at læse mere

Børneleddegigt | SRP i Dansk & Bioteknologi A

[1]
Bedømmelser
  • 17-10-2016
    Et godt emne - desværre er den en del mangler i danskdelen.