SOP om BMW og Elbiler i Danmark i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 35
  • 7612
  • PDF

SOP om BMW og Elbiler i Danmark i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et SOP om markedet for elbiler i Danmark og virksomheden BMW. Der søges i dette SOP at finde frem til de muligheder, som BMW har på markedet for elbiler i Danmark. Der forsøges at finde frem til dette ved at udarbejde en karakteristik af BMW samt en analyse af deres økonomiske situation. Hernæst er der udarbejdet en analyse af markedet for elbiler i Danmark samt en analyse af de makroforhold, som kan påvirke branchen. SOP'et afsluttes med en diskussion af BMW's vækststrategier for elbiler.

SOP'et er skrevet i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for udviklingen i markedet for elbiler i Danmark. Derudover ønskes en karakteristik af en selvvalgt virksomhed inden for elbiler på det danske marked.

Udarbejd dernæst en økonomisk analyse af samme virksomhed. Analyser ligeledes markedet for elbiler i Danmark samt de makroforhold, der påvirker branchen.

Diskuter til sidst den selvvalgte virksomheds vækststrategier for elbiler.

Lærers kommentar

At det var brancheanalysen der trak opgaven op på et højere niveau

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Elbiler i Danmark 1
Opgaveformulering 2
Abstract 3
Indledning 5
Metodeovervejelser 5
Udviklingen på markedet for elbiler I danmark 6
Virksomhedskarakteristik af bmw 7
Økonomisk analyse af BMW Danmark 8
Rentabilitetsanalyse 9
Konkurrencesituationen på det danske elbil marked 11
Konkurrenter I branchen 11
Leverandørenes forhandlingsstyrke 11
Kundernes forhandlingsstyrke 12
Substituerende produkters indtrængningsbarrierer 12
Nye indtrængeres indtrængningsbarrierer 13
Makroforhold der påvirker elbilbranchen 14
Den afhængige omverden 14
Den uafhængige omverden 15
Bmw's vækststrategier for elbiler 19
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bøger 25
Artikler 25
Hjemmesider 26
Andre kilder 27
Bilag 28

Uddrag

Indledning:
I dag snakkes der meget om global opvarmning og CO2 udledning af fossilebrændstoffer, da det er ved at være et stort problem for vores fremtid. Her er en af løsningerne elbiler som skal være den nye bæredygtige måde at transportere mennesker fra a til b. I Danmark har elbilen ikke helt for alvor slået igennem, men flere og flere er ved at få interesse for dem og der er derfor kommet større konkurrence på markedet. Men der er mange faktorer der står i baggrunden for at elbiler stadig ikke har fået stor vækst i Danmark. Der er masser af forhold som de enkelte bilproducenter skal kende til og forbedre for at skabe succes på det danske elbilmarked, men hvad skal der egentlig gøres? Vil elbiler nogensinde kunne blive en erstatning for de nuværende biler, som der kører rundt på vejene i dag eller er elbiler bare en ny kortvarig trend?

I denne opgave vil der redegøres for udviklingen på markedet for elbiler i Danmark. Derefter der gives en karakteristik af BMW, som er aktør på elbilmarked i Danmark. Der vil både blive analyseret BMW's økonomi, markedet for elbiler i Danmark samt de makroforhold, der påvirker branchen. Til sidst vil der bliver diskuteret BMW's muligheder for vækst indenfor elbiler.

Metodeovervejelser:
Problemformuleringen er løst med den rette relevante faglige teori, empiri og data. I opgaven er der brugt sekundære datakilder, bøger, artikler og BMW's årsrapport. Problemstillingen er løst ved brug af en kombination af fagene afsætning og virksomhedsøkonomi, både i redegørelsen, analysen og diskussionen. Opgaven består af en redegørelse af udviklingen på elbil markedet i Danmark samt en virksomhedskarakteristik af BMW. Analysen består af en række analysemodeller, rentabilitetsanalyse til at analysere BMW's økonomi, Porters Five Forces til at analysere markedet og en omverdensmodel til at analysere hvilke makroforhold, der påvirker markedet. I diskussionen gøres der brug af vækststrategier samt andre relevante parametre af BMW's marketingmix. Al empirien bliver set på kildekritisk, og dermed er konklusionen troværdi. Opgaven er bygget på artikler, teoribøger, BMW's årsrapport og deres hjemmeside samt statikker fra De Dansk bil importører. Der er ekstra opmærksomhed på virksomhedens hjemmeside og deres årsrapport, da det er subjektive datakilder. I opgaven er de taksonomiske niveauer redgørende, analyserende og diskuterende.

Udviklingen på markedet for elbiler i Danmark:
For at redegøre for udviklingen af markedet for elbiler i Danmark vil jeg primært gøre brug af bilag 1-5, som er hentet direkte fra Danske bilimportører. De gælder fra år 2010 tom. august 2015.

Ud fra bilagene er markedet for elbiler voksende. Antallet af elbiler har været stigende hvert år fra 2010 til 2015. I 2010 blev der kun solgt 50 elbiler, og i 2015 er der solgt over 1800 på bare de første 8 måneder. I 2011 havde man den hidtil største procentvise stigning i forhold til året før på 826%. Det år fik både Citroen og Peugeot solgt over 100 biler hver og var på det tidspunkt de 2 mest sælgende bilmærker . I 2012 og 2013 frøs den procentvise stigning - dog forsat en lille stigning. Men så i 2014 kom der igen en stor stigning på 192,87%, hvor Danmark for første gang nåede op på over 1500 elbiler solgt på et år.

Udover det meget voksende antal elbiler i Danmark, er der også kommet rigtig mange forskellige bilproducenter, som har trængt sig ind på elbilmarkedet. I 2010 var der kun 13 bilproducenter, som befandt sig på det danske elbilmarked, hvor 2 af dem ikke fik solgt nogle det pågældende år. I 2014 var antallet vokset til 20 producenter, hvor 3 af dem ikke fik solgt nogle elbiler. Så antallet af producenter, som har turde begive sig ind på elbilmarkedet, er vokset med 63%, og dermed er konkurrencen vokset markant...... Køb adgang for at læse mere

SOP om BMW og Elbiler i Danmark i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om BMW og Elbiler i Danmark i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.