SOP om blogging som markedsførings i Psykologi B og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Psykologi B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 28
  • 11003
  • PDF

SOP om blogging som markedsførings i Psykologi B og Afsætning A

SOP skrevet i Afsætning A og Psykologi B om blogging og blogging som markedsføring.

I følgende SOP gives der først en redegørelse for udviklingen i bloggingens historie, som vil være med til en bedre forståelse af analysen af de psykologiske mekanismer, der gør sig gældende, når virksomheder vælger at gøre brug af blogs i deres markedsføring.

Efterfølgende er der lavet en vurdering af de eventuelle problemer der muligvis vil opstå, når virksomheder vælger at gøre brug af denne promotionform, samt hvilke årsager der ligger til grund for den succes markedsføringsværktøjet har fået.

Opgaveformulering

Redegør for udviklingen i bloggingens historie.

Med udgangspunkt i en købsadfærdsanalyse for et selvvalgt brand bedes du analysere de bagvedliggende psykologiske mekanismer, som gør sig gældende i brandets anvendelse af denne promotionform.

Vurdér hvilke problemer der eventuelt kan være forbundet med anvendelse af blogs i markedsføringen, samt hvilke årsager, der kan ligge til grund for, at bloggingen har udviklet sig til et succesrigt markedsføringsværktøj.

Elevens kommentar

Købsadfærdsanalysen bestod af lidt uoverensstemmelser/modsigelser.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning side 5
1.1 Metode side 5
2. Redegørelse af bloggingens historie side 6
3. Analyse af bagvedliggende psykologiske mekanismer
med udgangspunkt i en købsadfærdsanalyse side 9
3.1 Købsadfærdsanalyse side 9
3.1.1 Forhold, der påvirker købsadfærden side 9
3.1.2 Deltagere i købsbeslutningen side 10
3.1.3 Købsadfærdstyper side 12
3.1.4 Beslutningsprocessen side 13
3.2 Hvorfor vælger virksomheder blogs til markedsføring? side 14
3.2.1 Fra det socialpsykologiske perspektiv side 15
3.2.2 Fra det neuropsykologiske perspektiv side 16
4. Vurdering af eventuelle problemer samt årsager til bloggens
udvikling til succesfuldt markedsføringsværktøj side 18
4.1 Skjult reklame og mistet troværdighed side 18
4.2 Den redigerede virkelighed side 20
4.3 En billig og effektiv markedsføring side 21
4.4 Jeg vil gerne have det samme som hende side 22
5. Konklusion side 24
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Bloggen er et medie der flere gange et blevet spået en fremtidig død, alligevel er bloggens betydning fortsat stigende, særligt for virksomheder, hvor dens betydning er steget markant gennem de seneste 20 år. I dag er bloggen et oplagt medie til online markedsføring, og flere og flere virksomheder verden over, er storforbrugere af dette effektive markedsføringsværktøj. På trods af de utallige fordomme der gennem årene er dukket op i forbindelse med blogs, har mediet alligevel formået at skabe sig solide rødder på det internationale såvel som det danske reklamemarked. Med de psykologiske mekanismer der gør sig gældende i forbrugernes købsadfærd, har virksomhederne fået mulighed for at gøre brug af bloggen som et utrolig effektivt markedsføringsværktøj. Men hvilken effekt har virksomhedernes markedsføring via blogs på forbrugernes købsadfærd? Hvordan kan man ud fra psykologiske teorier forklare dette fænomens enorme succes? Disse spørgsmål vil blive analyseret og vurderet i følgende opgave, hvor en analyse med inddragelse af marketingsrelateret hjerneforskning vil bidrage til forståelsen af hvorfor bloggen er blevet så succesrigt et markedsføringsværktøj.

1.1 Metode
Til besvarelsen har jeg primært gjort brug af kvalitative metoder, da jeg primært har arbejdet med datakilder som ikke umiddelbart kan opgøres i tal. Ydermere er det primært desk research jeg har gjort brug af, da jeg har gjort stort brug af eksterne datakilder bestående særligt af relevante artikler.
Som supplement til artiklerne, har jeg også gjort brug af relevante fagbøger, som også hører under de eksterne datakilder. Herunder har jeg benyttet mig af relevante modeller inden for afsætningsfaget, som alle er at finde i lærebogen. På trods af, at jeg primært har gjort brug af kvalitative metoder, har jeg har brugt enkelte kvantitative datakilder, da jeg har hentet informationer fra statistikker der er relevante for emnet.
Udover desk research, har jeg også gjort brug af field research, da jeg har været i kontakt med en talsperson fra smykkefirmaet hvisk, som jeg har stillet nogle spørgsmål.

2. Redegørelse for bloggingens historie
Bloggen som vi kender i dag, har siden dens gennembrud gennemgået markante udviklinger. Vejen til de type blogs vi kender i dag, har været lang. Samtidig er bloggen et medie der er i konstant udvikling, og som den dag i dag, stadig ændres. Siden internettet slog rigtigt igennem, og begyndte at flytte ind i de private hjem, har mennesker verden over fået utallige teknologiske muligheder. Internettet var en start på det teknologiske gennembrud, som senere hen har vist sig at være
banebrydende i den teknologiske verden. En af de mest brugte muligheder internettet har givet os, er online kommunikation. Milliarder af mennesker bruger dagligt internettet til at kommunikere med familiemedlemmer, venner, kollegaer m.fl. og i dag kan man endda kommunikere med mennesker der sidder på den anden side af jorden. Men en anden form for online kommunikation, ... Køb adgang for at læse mere

SOP om blogging som markedsførings i Psykologi B og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.