SRP om bevidsthedsudvidende stoffer i Biologi B og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 25
  • 8292
  • PDF

SRP om bevidsthedsudvidende stoffer i Biologi B og Engelsk A

Studieretningsprojekt om bevidsthedsudvidende stoffers virkning på mennesker i fagene Biologi B og Engelsk A. SRP'et indeholder en redegørelse af LSD- og psilocybins virkning på nervesystemet og fysiologiske virkninger. Derudover indeholder SRP'et en analyse af Tom Wolfes bog "The Electric Kool-Aid Acid Test" og en diskussion over fordele og ulemper ved brug af LSD og psilocybin.

Opgaveformulering

Gør rede for de dele af nervesystemets fysiologi, som påvirkes af LSD og psilocybin, og hvilken effekt de to hallucinogener har på nervesystemet. Du må gerne inddrage forsøget med virkning af alkohol og THC (hash) vist i udsendelsen fra DR Videnskabsmagasinet Stoffer og relatere virkningen af LSD og Psilocybin til alkohol/THC forsøget

Idet du inddrager din redegørelse for LSD og psilocybins virkning på nervesystemet, skal du analysere denne artikel fra Ingeniøren af Tine Heinricy 8. jul 2014 forhold til psilocybins virkning.

Lav dernæst en analyse af Tom Wolfes The Electric Kool-Aid Acid Test med fokus på hovedpersonernes brug af bevidsthedsudvidende stoffer. I din analyse skal indgå et afsnit om forfatterens anvendelse af New Journalism som skrivestil.

Diskuter hvilke fordele og ulemper, der er ved at anvende LSD og psilocybin som bevidstudvidende stoffer.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Opgaveformulering 1
Forside 3
Abstract 4
Indledning 6
Redegørelse 6
Psilocybin 6
LSD 8
DMT 9
Analyse 11
Diskussion 19
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Primær litteratur 24
Sekundær litteratur 24

Uddrag

Indledning
Hallucinogene svampe indeholder psilocybin, som er det stof man bliver påvirket af når man indtager store doser af svampene. Psilocybin-svampe er blevet brug igennem lang tid af menneskets historie, det tidligste tidspunkt man har fundet af at mennesket har brugt svampene stammer fra år 200, hvor man har fundet statuer i Vestmexico formet som den psykedeliske svamp Psilocybe Mexicana. Også i den danske historie har rusmidlet været i brug, når vikingerne drog i kamp, indtog de i en tilstand kaldet Berserkærgang, hvor man angriber sanseløst og vildt uden nogen form for beskyttelse, hvilket nogen mener skyldes en drik brygget på fluesvampe som vikingerne drak inden de drog i krig.
Det psykedeliske stof LSD blev for første gang fremstillet i 1938 af kemikeren Albert Hofmann, men dets hallucinogene virkning opdagede han først i 1943, efter at have indtaget det ved et uheld. Derefter blev LSD anvendt psykomimetisk dvs. til eksperimentel fremkaldelse af modelpsykoser af skizofrenitypen. I 1960'erne blev LSD anvendt på psykiatriske afdelinger som et hjælpemiddel ved psykoterapi. Behandlingsresultatet var tvivlsomt; hos nogle patienter indtraf der en forværring af tilstanden, hvilket førte til at behandlingen blev forladt i Danmark. LSD var meget omstridt i 1970'ernes hippiekultur.
De psykedeliske stoffer har uden tvivl en særlig virkning på mennesket, men hvad er det egentlig for en virkning de bringer? Hvad gør de ved mennesket? Gør de noget godt? Eller noget dårligt? Kan der være fordele ved en reguleret legalisering af stofferne? Eller ville en sådan legalisering bringe vores samfund i forfald? Havde 1970'ernes hippiekultur egentlig fat i noget? Eller var de bare psykotiske unge mennesker, som havde mistet sans for virkeligheden og levede i deres egen drømmeverden? Forskere har igennem mange år forsøgt at finde svaret på de psykedeliske stoffers virkning på mennesket, så hvordan påvirker de psykedeliske stoffers os egentlig?
...
Analyse
Bogen ”The Electric Kool-Aid Acid Test”, skrevet af Tom Wolfe og udgivet i 1968 af Farrar, Straus and Giroux, Inc., er en non-fiction roman Det er svært at sætte kategorisere da den beskriver rigtige hændelser, rigtige personer og i bund og grund virker autentisk, men stadig virker som en fiktiv roman pga bogens skrivestil. Wolfe har med bogen været med til at starte en bølge af kontra-kultur litteratur, samt startet en ny skriveform og genre kaldet New Journalism.
...
Diskussion
De psykedeliske stoffer, er som så mange andre ting, ikke bare sort og hvidt. De kommer med forskellige fordele og ulemper. De bevidsthedsudvidende stoffer bliver set med forskellige øjne: ”Psychedelics are illegal not because a loving government is concerned that you may jump out of a third story window. Psychedelics are illegal because they dissolve opinion structures and culturally laid down models of behaviour and information processing.
...
De bevidsthedsudvidende stoffer kan også have medicinske fordele. Videnskabsmagasinets udsendelse om stoffer viser en ung mand, der lider af Hortons hovedpine. Han selvmedicinerer med psilocybinsvampe. Dette holder ham, som han selv fortæller, fra at banke hovedet ind i væggen, når det er værst.
...
I ”The Electric Kool-Aid Acid Test” kan man se fordelene, som gruppen opnår ved at indtage stofferne. De opnår synkronisering og en bredere forståelse af dem selv og hinanden. Nogle vil mene, at de lever i en euforisk drømmeverden, og kalde dem skøre. Men så kan man vurdere om andre folks meninger er vigtige i den sammenhæng, for hvis en gruppe mennesker lever i en verden som de finder bedre og mere spændende, bør man så tage denne verden fra dem?
... Køb adgang for at læse mere

SRP om bevidsthedsudvidende stoffer i Biologi B og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.