SRP: Augustus og Mussolinis politiske projekter | Latin A & Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Latin A)
  • 10
  • 27
  • 7958
  • PDF

SRP: Augustus og Mussolinis politiske projekter | Latin A & Historie A

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) om Augustus og Mussolinis politiske projekter i fagene historie A og latin A. Der er blevet lagt størst vægt på faget latin samt analyse af latinske tekststykker og arkæologisk materiale.

Der er blevet taget udgangspunkt i Augustus' værk Res Gestae, og desuden er en tale afholdt af Mussolini også blevet inddraget.

Lærers kommentar

Jeg fik ingen kommentarer er mine vejledere, men min ene vejleder tog fat i mig efter karakteren blev offentliggjort og sagde, at hun nød at læse opgaven.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning
Augustus' vej til magten
Benito Mussolinis vej til magten
Augustus' iscenesættelse og udøvelse af magt
- Res Gestae Divi Augusti
- Arkæologiske materialer
Mussolinis iscenesættelse og udøvelse af magt
- Den fascistiske propaganda
- Det tredje Rom
Forskelle og ligheder
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Augustus og Mussolini var to politikere med det samme politiske mål: at opnå samfundsmæssig ro og stabilitet. Deres midler til at nå til målet har visse ligheder men også forskelle, så i denne opgave vil der som det første være en redegørelse for hhv. Augustus' vej til magten og Mussolinis vej til magten. Fokuspunktet vil ligge på analysen, der vil undersøge Augustus' iscenesættelse og udøvelse af magt sat op imod Mussolinis iscenesættelse og udøvelse af magt, og til at belyse dette område vil der blive brugt relevante kilder. Derudover vil der slutteligt være en diskussion af forskelle og ligheder mellem Augustus' og Mussolinis iscenesættelse og udøvelse af magt.

Augustus' vej til magten
Tiden før Augustus' magtovertagelse i Romerriget var præget af både social og politisk uro, idet der var opstået to grupper, der stod i fuldstændig modsætning til hinanden. På den ene side fandt man popularerne, der groft sagt bestod af bønderne og de ikke-adelige, og på den anden side fandt man optimaterne, der bestod af Roms overklasse og patricierne. Den ene af de tre centrale politikere i det første triumvirat, Cæsar, fungerede som popularernes repræsentant, imens et andet medlem af det første triumvirat, Pompejus, fungerede som optimaternes repræsentant. Da det tredje medlem af triumviratet, Crassus, døde, blev Cæsar og Pompejus fjender. Deres fjendskab medførte en rivaliserende magtkamp, som i sidste ende gjorde, at republikken kunne falde, og at Augustus, der var Cæsars adoptivsøn, kunne skabe kejserdømmet. Augustus mødte dog nogle forhindringer undervejs både med senatet, Cæsarmorderne og Antonius. I kampen mod senatet og Cæsarmorderne indledte Augustus dog en alliance med Antonius, hvem han ellers før havde bekæmpet. Deres fælles mål om at ramme senatet og Cæsarmorderne og andre fælles og personlige fjender førte dem sammen i en alliance sammen med Lepidus. Denne alliance kaldes andet triumvirat, og den blev nedsat ved lov d. 27. november i år 43 f.v.t. Denne alliances opgave var, som tidligere nævnt, at ramme senatet,cæsarmorderne samt fælles og personlige fjender, men alliancen havde også til opgave at
genoprette staten efter Cæsarmordet. På trods af deres fælles mål var de indbyrdes splittede... Køb adgang for at læse mere

SRP: Augustus og Mussolinis politiske projekter | Latin A & Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.