SRP om Aspirin og immunforsvaret i Biologi A og Kemi A

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi B, Biologi A)
 • 12
 • 43
 • 9823
 • PDF

SRP om Aspirin og immunforsvaret i Biologi A og Kemi A

Studieretningsprojekt skrevet om det aktive stof acetylsalicylsyre (Aspirin) i smertestillende lægemidler. SRP'et er skrevet i fagene Biologi A og Kemi A.

Opgaveformulering

Spidsformulering: Hvordan har acetylsalicylsyres opbygning og kemiske egenskaber betydning for dennes påvirkning af udvalgte dele af organismen?

Du skal redegør for din syntese og renhedsbestemmelse af acetylsalicylsyre. Du skal tillige sandsynliggøre ud fra H-NMR spektrum optaget af dit syntetiserede acetylsalicylsyre, at du har fået dannet dette stof.

Forklar acetylsalicylsyres struktur og kemiske egenskaber, som er relevante for stoffets virkning, idet du redegør for de dele af hjerne og nervesystem, som påvirkes af acetylsalicylsyre, og forklar stoffets virkemåde/funktion også i forbindelse med inflammation.

Diskuter og vurder om det er hensigtsmæssigt at indtage Aspirin ved en influenza infektion, idet du tydeliggør immunresponset på en influenzavirus og forklarer Aspirinens febernedsættende virkning. Overvej om Panodil kan erstattes af Aspirin her?

Elevens kommentar

Jeg fik et 12 tal for opgaven - Jeg snakkede med mine vejledere efter karaktergivningen, og de mente, at min SRP ville have scoret topkarakter i den gamle karakterskala. Min opgave var på et højt fagligt niveau, og censoren skulle google nogle af de ting jeg skrev, da han/hun ikke kunne huske mange af de biologiske begreber. Derudover fik jeg også meget ros for mit HNMR-spektroskopi.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
1 Smerte 5
1.1 Nervesystemets opbygning 5
1.2 Hvad er smerte? 6
2 Akut inflammation ved infektion 9
2.1 Det innate immunforsvars rolle i forbindelse med inflammation 10
3 Influenzavirus angreb ved infektion 11
3.1 Hvad er influenzavirus? 12
3.2 Influenzavirus angreb 13
3.3 Feberforløbet ved influenzavirus angreb 15
4 Smertelindrende medicin 16
4.1 Smertelindrende medicin – Acetylsalicylsyre 16
4.2 Acetylsalicylsyrens kemiske opbygning og egenskaber 17
4.3 Acetylsalicylsyrens kemiske egenskaber - anti-pyretisk og anti- inflammatorisk virkning 19
4.4 Forsøg: Syntese af acetylsalicylsyre 20
4.4.1 Resultater og efterbehandling: 21
4.4.2 Konklusion: 23
4.5 Forsøg: Renhedsbestemmelse ved tyndtlagschromatografi (TLC) af produktet 23
4.5.1 Resultater: 23
4.5.2 Konklusion: 24
4.6 Forsøg: Stofbestemmelse ved anvendelse af H-NMR spektroskopi 24
4.6.1 Fortolkning af resultater: 25
4.6.2 Konklusion: 28
5 Er det hensigtsmæssigt at indtage acetylsalicylsyre? 28
Konklusion 30
Litteraturliste 32
Bilag 33
Bilag 1 – H-NMR spektrum 33
Bilag 2 – Signaler fra H-NMR spektrum forstørret 34
Bilag 3 – Tabel over karakteristiske kemiske skift for forskellige funktionelle grupper 35
Bilag 4 – Resultater fra tyndtlagschromatografi (TLC) 36
Bilag 5 – Procedure til syntesen af acetylsalicylsyre 37
Bilag 6 – Blod-hjerne-barrieren 38
Bilag 7 – Nervecelle aktivitet (kalium/natrium pumpe) 39
Bilag 8 – Synapser 40
Bilag 9 – Det innate immunforsvars celler og deres funktion i forbindelse med inflammation 41

Uddrag

Indledning
Man har i årevis kendt til aspirin, som et hurtigt og pålideligt smertestillende lægemiddel, som lindrer smerter og inflammation forårsaget af infektion, muskelsmerter, forstuvninger, rygsmerter, hovedpine, ondt i halsen, tandpine og menstruationssmerter. Det kan også anvendes til behandling af influenza-lignende symptomer og reducere feber hos voksne.1 I det følgende vil der redegøres for de dele af organismen, som påvirkes af aspirins aktive stof acetylsalicylsyre. Smerte defineres og den smerteregulerende del af nervesystemet, det nociceptive system, vil redegøres for. Derudover vil nervesystemets samarbejde med immunforsvaret i forbindelse med en akut inflammation ved infektion gennemgås, hvorefter der redegøres for influenzavirus, og immunresponset på en influenzavirus. Her vil der være fokus på feberforløbets virkning i det humane immunforsvar og bekæmpelsen af virus. De dele af acetylsalicylsyrens struktur og kemiske egenskaber, som har relevans i forbindelse med stoffets optagelse og virkning i organismen analyseres og redegøres for. Tre eksperimentelle forsøg inddrages, hhv. syntesen af acetylsalicylsyre, renhedsbestemmelse ved tyndtlagschromatografi og stofbestemmelse ved H-NMR spektroskopi. Til slut vil der diskuteres om, hvor vidt det er hensigtsmæssigt at indtage aspirin, hvor der vil være fokus på konsekvenserne af dets febernedsættende virkning under en influenzavirus samt diverse bivirkninger, som følger med ved indtagelsen af aspirin. Panodil vil nævnes som en potentiel erstatning, idet det ikke resulterer i lige så mange bivirkninger som aspirin.

Nervesystemets opbygning
Nervesystemet indebærer tre forskellige dele, som står for hver deres funktioner. Disse tre dele er: 1. Centralnervesystemet (CNS) 2. Det perifere nervesystem (PNS) 3. Det autonome nervesystem (ANS) Centralnervesystemet består af selve hjernen og rygmarven, mens det perifere nervesystem indebærer de nervetråde der kobler det centrale nervesystem til resten af kroppen. Nervesystemet modtager og optager informationer – med andre ord, så er nervesystemet…

Det nociceptive smertesystem
Som nævnt defineres nociception som selve sansningen af smerte og indebærer forskellige nervebaner og smertereceptorer (nociceptorer). Selve hjernens erkendelse af udefrakommende skadelige påvirkninger er så vigtig for organismen, at smertesansningen har sit helt eget sanse nervesystem – og anses derfor ikke som en del af det øvrige motoriske- og sensoriske nervesystem. Det nociceptive system består af…

Akut inflammation ved infektion
Ved smerte i forbindelse med en betændelsesreaktion udskilles bl.a. signalstoffet prostaglandin. Prostaglandin har en hormonlignende effekt og frigives i den ekstracellulære væske (bindevæv), hvor de påvirker de omgivende celler og stimulerer inflammation.14 Dette signalstof sørger bl.a. for at nociceptorernes følsomhed overfor transmitterstoffet bradykinin øges, hvor primært bradykinin sørger for selve smerten ved inflammation. Prostaglandin er et lipid-derivatv af arakidonsyre og dannes af enzymerne COX-1 og COX-2, som står for…

Hvad er influenzavirus? Influenza er kendt af de fleste og medfølger mange, i enkelte tilfælde livstruende, symptomer så som; feber, hovedpine, ømme muskler og led, mistet appetit og diverse kroniske sygdomme som f.eks. nedsat lungefunktion.23 Influenzavirussen er luftbåren, dvs., at den kan spredes gennem luften ved menneskeligt samvær. Virusser er ikke levende organismer, da de ingen organeller har til at udføre de livsnødvendige metaboliske processer – med andre ord er…

Influenzavirus angreb
Det blev nævnt i indledningen af dette afsnit, at det innate immunforsvar ofte ikke er nok, og som konsekvens af dette, vil det adaptive immunforsvar aktiveres. Det adaptive immunforsvar vil reagere på specifikke antigener og ”huske” dem. Det adaptive immunforsvar er langsomt (varierer naturligvis fra virus til virus) og består af forskellige leukocytter, her taler man især om lymfocytter og antistoffer, som lymfocytterne selv producerer. Når en influenzavirus trænger ind i kroppen, vil…

Feberforløbet ved influenzavirus angreb
I forbindelse med en influenzavirusinfektion vil kroppens temperatur gå fra 37°C til 38°C. Det er her feberen begynder. Temperaturen vil dog yderligere opreguleres, til den når en temperatur på 40°C, hvor kroppen vil kunne begynde at mærke bivirkningerne, som opstår under feberforløbet. Man vil…

Acetylsalicylsyrens kemiske opbygning og egenskaber
Som det ses på figur 441 til højre, består acetylsalicylsyren af en aromatisk benzenring. Acetylsalicylsyren indeholder forskellige funktionelle gruppe; en carboxylsyregruppe, en estergruppe, en benzenring og en acetylgruppe. Ved at analysere acetylsalicylsyrens strukturformel, kan man konkludere, at det er en svag polær syre, idet den indeholder både upolære og polære grupper. Den indeholder…

Acetylsalicylsyrens kemiske egenskaber - anti-pyretisk og anti- inflammatorisk virkning
Acetylsalicylsyre kan defineres som NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug), pga. dets anti inflammatoriske virkning. 49 I forbindelse med inflammation har stoffet en antagonistisk virkning og blokerer effekten af smertestoffet bradykinin. Acetylsalicylsyren binder sig i bradykininreceptorerne, der er placeret i den postsynaptiske membran. De har dog også en anden virkning, idet de indirekte kan påvirke…... Køb adgang for at læse mere

SRP om Aspirin og immunforsvaret i Biologi A og Kemi A

[1]
Bedømmelser
 • 09-04-2019
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave