SRP om det arabiske forårs påvirkning på Israel-Palæstina-konflikten

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 26
  • 6290
  • PDF

SRP om det arabiske forårs påvirkning på Israel-Palæstina-konflikten

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A indeholder en redegørelse for konflikten mellem Israel og Palæstina fra 1967 til i dag, med lidt baggrundsviden fra før 1967.

Palæstina-konflikten omfatter mange begivenheder og krige, derfor er redegørelsen begrænset til afgørende begivenheder.

Derudover indeholder SRP'et en analyse af FN og stormagternes betydning for Israel-Palæstina-konflikten med bl.a. en analyse af Noam Chomskys tale fra 14. oktober 2014 "United Nations Speech on Palestine".

Til sidst er der en diskussion af det arabiske forårs påvirkning af Palæstina-spørgsmålet.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstact 1
Indledning 3
Redegørelse for baggrunden for og årsagerne til Palæstinakonflikten 4
Erklæringernes betydning 4
Suez krisen 5
Seksdageskrigen 6
Oktober-krigen 6
Den første Intifada 7
Oslo-aftalen 7
Den anden Intifada 8
Delkonklusion 8
FN og stormagternes betydning for konflikten 9
FN's rolle 9
FN's Sikkerhedsråds Resolution 242 9
Delkonklusion 12
USA's rolle 12
USA & Israel - stærkt allierede 13
USA's aftagende rolle 15
Analyse af Noam Chomsky's tale til FN 16
Kildekritik af Chomsky's tale 17
Diskussion af det arabiske forårs påvirkning af Palæstina-spørgsmålet 18
Delkonklusion 20
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bøger: 21
Internetsider 21
Bilag 22

Uddrag

Indledning

Den israelsk/palæstinensiske konflikt er en af verdens længste konflikter. Denne konflikt rummer krige og konflikter, hvor to forskellige kulturer kæmper for samme sag - retten til det palæstinensiske område. I dag er denne konflikt stadig aktuel, hvor internationale aktører i flere årtier, har forsøgt at finde frem til en mulig problemløsning. Men er disse internationale aktører, som FN og USA en hindring i at bane vejen for en løsning på Palæstina-konflikten? Løsningen er stadig ikke fundet, og konflikten kræver flere og flere ofre.

Denne opgave vil undersøge, bagrunden for og årsagerne til konflikten med hovedvægten lagt på perioden 1967 til i dag. Efterfølgende vil en analyse af stormagternes og FN's betydning for konflikten i perioden, hvor tre repræsentative kilder inddrages. Sidst vil en diskussion af det arabiske forårs betydning for den fremtidige udvikling af Palæstina-spørgsmålet.

Palæstina-konflikten omfatter utrolig mange begivenheder og krige, derfor vil jeg begrænse redegørelsen, og lægge vægt på afgørende begivenheder.

Redegørelse for baggrunden for og årsagerne til Palæstinakonflikten

I 66 år har Palæstina-konflikten, med op-, og nedture, præget Mellemøsten. Denne konflikt betegnes som verdens længste konflikt, hvor krige har raset i området flere gange. Et lille stykke land af Mellemøsten, afgrænset af Libanon, Jordan, Syrien og Egypten, var i ca. 2000 år beboet af det palæstinensiske folk, som religiøst og kulturelt har en tilknytning til landet. Konflikten er mellem det palæstinensiske og det jødiske folk. Begge parter føler sig berettiget til dette land, hvor det jødiske folk mener de har retten til det, fordi det står beskrevet i biblen: ”Gud har givet jøderne det lovede land Israel, med dens hellige hovedstad Jerusalem” .

Balfour-erklæringen i 1917 lovede jøderne et hjemland i Palæstina, og dette startede en større immigration til det palæstinensiske område. Efter 1. Verdenskrig skulle Palæstina ifølge den engelske sejrherre indordne sig under et engelsk mandatherredømme, som gjorde, at de engelske sejrherrere havde en større magt i det palæstinensiske område. Derefter kunne englænderne... Køb adgang for at læse mere

SRP om det arabiske forårs påvirkning på Israel-Palæstina-konflikten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om det arabiske forårs påvirkning på Israel-Palæstina-konflikten.