SRP: Analyse af La lengua de las mariposas

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Spansk A)
  • 7
  • 20
  • 5688
  • PDF

SRP: Analyse af La lengua de las mariposas

SRP om Den Spanske Borgerkrig med analyse af José Luis Cuerdas film 'La Lengua de las mariposas' i Spansk A og Historie A.

I opgaven gøres der rede for perioden op til den spanske borgerkrig, herunder den 2. Spanske republik. Du får også indsigt i baggrunden for at krigen blev udløst. Opgaven kommer også ind på de regeringsskift, som udspillede sig.

Opgaveformulering

"Foretag en redegørelse for udviklingen i Spanien fra ca. 1931 til ca. 1939 med inddragelse af teksten 'Francos proklamation 17. juli 1936' og teksten 'Erindringer fra Borgerkrigen'.

Analyser José Luis Cuerdas film og drejebog 'La Lengua de las mariposas' med særligt fokus på personkarakteristik, miljø og tema.

Vurder i hvilken grad de historiske begivenheder og den politiske situation, som danner baggrund for filmen, er bestemmende for dens tema. Inddrag argumenterne i artiklen 'A Landscape of Wide-Eyed Wonder as a Political Storm Gathers Overhead'."

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse: Monarkiets fald og Den 2. republik: 1931-1936 - 5-6
Casas Viejas 6
1933: Valget den 19. november 6-7
Oktoberrevolutionen og den asturiske opstand 7-8
1936: Valget den 16. februar 8
Den spanske borgerkrig: 1936-1939 - 8-10
Francos proklamation 9
Erindringer fra borgerkrigen 10
Analyse indledning 10-10
Personkarakteristik: Moncho 11-12
Don Gregorio 13-14
Rosa 14
Miljø karakteristik 15
Filmens tema 15-16
Vurdering af filmens historiske begivenheder 16-20
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 21-25

Uddrag

Indledning

Jeg har i mit studieretnings projekt valgt at beskæftige mig med den spanske borgerkrig. Krigen har været en stor og vigtig begivenhed i Europas nyere tid. Jeg vil redegøre for tiden op til den spanske borgerkrig med fokus på den 2. Spanske republik, samt komme ind på årsagerne til krigens udløsning. Jeg vil beskæftige mig med de mange regeringsskift, som Spanien var præget af i tiden, der udover vil jeg have fokus på udviklingen i perioden 1931-1939. Jeg vil have særligt fokus på den politiske uro og splittelse, som præger Spanien i hele perioden. Som følge af den politiske splittelse, udløses den spanske borgerkrig. Grunden til at den spanske borgerkrig har været så stor og vigtig en begivenhed for Europa er, fordi at den var en slags generalprøve for 2. verdenskrig, som startede kort tid efter afslutningen på den spanske borgerkrig. For det var ikke kun spaniere som kæmpede i krigen. Det var en international klassekamp, hvor bl.a. Tyskland og Italien, havde stor indflydelse. Netop fordi Francisco Franco fik hjælp af de to lande, som gjorde det muligt at vinde krigen.
Jeg har set filmen ”La lengua de las mariposas”, og analyseret den. Den handler om, en otte årig dreng som bor i en lille spansk landsby. Her oplever man, hvordan den 2. Spanske republikanske bliver splittet af den politiske uro og, hvordan fascisterne erobrer landsbyen. Filmen bygger på optakten til den spanske borgerkrig. Man kommer, tæt på den politiske situation igennem et barns synsvinkel. Jeg har til sidst vurderet de historiske begivenheder, som indgår i filmen. Jeg har ud fra min nye viden om den spanske borgerkrig kommet med min konklusion på ”den spanske borgerkrig”.

Redegørelse indledning
Min redegørelse bygger på Stig Pedersens' og Stig Jørgensens' beretninger om den spanske borgerkrig. Jeg har fokus og udgangspunkt i udviklingen i Spanien fra perioden 1931-1939. Jeg vil komme ind på optakten til den spanske borgerkrig samt komme ind på, hvordan og hvorfor den udløste sig. Igennem årene har Spanien været præget af mange regeringsskift. De mange regeringsskift havde andel i udløsningen af borgerkrigen, da Spanien blev opdelt i to dele. Den spanske borgerkrig varede næsten 3 år.

Monarkiets fald og Den 2. republik: 1931-1936
Den nye regering
Månederne efter general José Antonio Primo de Riveras afgang i januar 1930 var Spanien præget af mange regeringsskift og politisk uro . Regeringen havde intet mandat, hverken til at udøve regeringsopgaver eller udforme en egentlig forfatning. Den planlagde derfor et valg til en grundlovgivende forsamling i juni 1931 . Valget blev afholdt 28. juni og var reelt set Spaniens første demokratiske valg . Dette valg medførte succes for den nye regering, hvorimod de gamle partier, der havde behersket det politiske system, nu ingen indflydelse havde. Vinderen af valget blev de såkaldte venstrerepublikanske partier og socialisterne med ca. 250 mandater. I alt skulle vælges 454 til Cortes, det spanske parlament .
For første gang samledes den grundlovgivende forsamling i Cortes den 14. juli 1931. Den nye republikanske forfatning blev udarbejdet over sommeren, herefter blev den vedtaget den 9. december 1931 .
Forfatningen indledtes med: ” Spanien er en demokratisk republik af arbejdere af alle klasser organiseret i et styre af frihed og retfærdighed” . Denne forfatning sikrede lige politiske rettigheder alle over 23 år, denne nye forfatning var med til at kvinder fik stemmeret.
Derudover skulle en ny præsident vælges af parlamentet... Køb adgang for at læse mere

SRP: Analyse af La lengua de las mariposas

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP: Analyse af La lengua de las mariposas.