SRP: Analyse af The Sun Also Rises og Corrida de toros

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Spansk A)
 • 12
 • 25
 • 8998
 • PDF

SRP: Analyse af The Sun Also Rises og Corrida de toros

Se et SRP i Spansk A og Engelsk A som indeholder en analyse af de to værker
"The Sun Also Rises" af Ernest Hemingway fra 1926 og Rafael Albertis digt "Corrida de torros". Disse to værker sammenlignes og diskuteres, og til sidst berøres den aktuelle debat om tyrefægtning i Spanien.

Opgaven sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor mennesker bliver fascinerede af tyrefægtning. Den indeholder en redegørelse af, hvad tyrefægtning går ud på.

Opgaveformulering

Redegørelse for tyrefægtning som kulturelt fænomen.

Analyse af romanen The Sun Also Rises og digtet Corrida de toros.

Diskussion af forskelle og ligheder i de to fremstillinger af tyrefægtning.

Indhold

Indledning 1
1. Redegørelse 2
1.1 Redegørelse for tyrefægtning som kulturelt fænomen: 2
Tyrefægtning og dens historie 2
De vigtigste aktører 3
Kampen 5
Dommen 6
2. Analyse 7
2.1 Analyse af romanen The Sun Also Rises: 7
Personer og sprog 7
Centrale temaer 9
Tyrefægtningens betydning 11
2.2 Analyse af digtet Corrida de toros: 13
Struktur 13
Fremstillingen af tyrefægtning 13
Symbolik 15
3. Diskussion 16
3.1 Forskelle og ligheder i de to fremstillinger af tyrefægtning: 16
3.2 Perspektivering til den aktuelle debat 17
Argumenter for 17
Argumenter imod 18
Er der en fremtid for tyrefægtning? 18
Konklusion 20
Litteraturliste: 21

Uddrag

Indledning

Tyrefægtning er for mange et fænomen, de har svært ved at forholde sig til. Det kan virke brutalt og uretfærdigt, og mange vil, især i dag, definere det som dyremishandling. Og selvom det har optrådt i den spanske kultur i flere århundreder, er det et fænomen, som mange sætter spørgsmålstegn ved. Men hvorfor skaber netop dette fænomen så meget postyr i forhold til f.eks. fodbold? Og hvordan kan noget, der skaber stor debat i et samfund, på samme tid være genstand for så stor fascination hos mange?
I denne opgave vil jeg gå i dybden med, hvad tyrefægtning, som vi kender den fra nyere spansk historie, består af. Ud over en gennemgang af den moderne tyrefægtnings historie og en beskrivelse af selve kampen vil jeg have fokus på dette kulturelle fænomens betydning for det spanske samfund og dets historie.
Derudover vil jeg undersøge fascinationen af tyrefægtning ved at gå i dybden med, hvordan denne fascination fremstilles hos både den amerikanske forfatter Ernest Hemingway og den spanske digter Rafael Alberti, som i deres værker The Sun Also Rises og Corrida de toros begge udtrykker en stor fascination samt en stor viden inden for emnet.
Disse to analyser leder frem til en diskussion om forskelle og ligheder i værkerne, dels i forhold til form og indhold, dels i forhold til sproglige virkemidler. Derudover vil jeg lave en kort perspektivering til den aktuelle debat om tyrefægtning, som den ses i dagens Spanien og se på, hvad denne diskussion indeholder af argumenter for og imod tyrefægtning.

Redegørelse
Redegørelse for tyrefægtning som kulturelt fænomen

Tyrefægtning og dens historie
Tyrefægtning, eller ”Corrida de toros” som det hedder på spansk1, kan kort sagt defineres som en kamp mellem en mand og et vildt dyr. Der ligger dog mere bag, som jeg senere vil uddybe. Kampen finder sted i en tyrefægterarena, Plaza de toros2, en sanddækket ring, som er indrammet af et rødt trægærde, også kaldet en barrera på spansk. Bag gærdet er der tilskuerpladser i forskellige niveauer, samt en passage til tyrefægterens sværd, vand og andre forsyninger, som han i løbet af kampen kan få brug for. Det er også her de øvrige tyrefægtere, politi og fotografer holder til under kampen.3 Billetpriserne afhænger meget af, hvor man ønsker at sidde og er især bestemt af, om man ønsker at sidde i skyggen, i solen eller på en plads der, under en kamp, både når at være i skyggen og i solen. Disse pladser kaldes for ”Sol y sombra”.4 Kampen bliver styret af en ”præsident”, som fungerer som kampens dommer. Præsidenten sidder i en boks, kaldet ”Palco Presidencial” sammen med en artistisk rådgiver og en dyrlæge.5 Tyrefægtning afholdes ofte i forbindelse med de såkaldte spanske fiestas og er derfor tit sat i sammenhæng med festlig adfærd. Selvom det på mange måder kunne lyde som en sport, vil mange spaniere argumentere for, at det ikke er tilfældet. Det tydeliggøres for eksempel ved, at tyrefægtning ofte placeres i kultursektionen og ikke sportssektionen i aviser og magasiner, da mange opfatter det mere som et kulturelt fænomen.6... Køb adgang for at læse mere

SRP: Analyse af The Sun Also Rises og Corrida de toros

[1]
Bedømmelser
 • 22-03-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god og velskrevet opgave. Forstår ikke helt Studienets kommentar vedr. den lange analyse. Der analyseres to (!) værker, og det er derfor helt oplagt at analysen er det længste i opgaven. Opgaven hjalp mig meget til at finde ud af, hvad jeg vil skrive om i min SRP, og er et fint eksempel på god struktur i en opgave.

Materialer relateret til SRP: Analyse af The Sun Also Rises og Corrida de toros.