SRP om Den amerikanske Drøm

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 29
 • 11293
 • PDF

SRP om Den amerikanske Drøm

Studieretningsprojekt i Engelsk A og Historie A. Omhandler Den Amerikanske Drøm og hvordan den kom til udtryk i 1920'ernes USA.

Indeholder en analyse og diskussion af romanen The Great Gatsby med fokus på Jay Gatsby som symbol på tidsbilledet.

Opgaveformulering

Begrebet ”den amerikanske drøm” som den fremgår i ”de brølende 20’ere” samt analyse og diskussion af romanen a, med fokus på Jay Gatsby som symbol på tidsbilledet.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Begrebet ”den amerikanske drøm” 5
Den historiske udvikling i 1920'ernes usa 6
Kulturlivet i samtiden 8
Forbudstiden 9
Kvindernes frigørelse 10
Kort opsamling 10
Analyse og fortolkning af romanen the great gatsby. 11
F. Scott fitzgerald 11
Plot 11
Tid og steder 12
Udvalgte personkarakteristikker 13
Temaer og symboler 22
The great gatsbys billede af ”den amerikanske drøm” 23
Konklusion 26
Litteraturliste 28
Bøger 28
Artikler 28
Billeder 29
Internetmateriale 29
Bilag 30
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 36
Bilag 5 50

Uddrag

Indledning

Begrebet ”den amerikanske drøm” er et begreb, som har eksisteret længe, og som er blevet et af kendetegnene ved den amerikanske, liberale mentalitet. Dette begreb blev først defineret af James Truslow Adams (1878-1949) i hans bog ”The Epic of America” og i denne opgave vil dette begreb blive undersøgt nærmere i forhold til samfundet 1920'erne.
For at gøre dette, vil denne opgave gennemføre en analyse og fortolkning af F. Scott Fitzgeralds (1896-1940) roman ”The Great Gatsby” (1925), med henblik på at påvise hovedpersonen, Jay Gatsbys karakter, og hvordan han, samt hans medmennesker, påvirkes af tidsbilledet og ikke mindst visionen om ”den amerikanske drøm”.
For at give et omfattende indblik i tidsbilledet vil der desuden blive fokuseret på samfundet, samt dén socialklasse, hvor romanen tager sit udgangspunkt. Derudover vil der blive lagt vægt på de temaer og symboler i romanen, som er relevante for at opnå en dybere indsigt i Jay Gatsby og andre vigtigere karakterer, samt deres forhold til ”den amerikanske drøm”.
Denne analyse vil udmunde i en diskussion omkring dét billede på tiden som ”The Great Gatsby” skaber, hvori James Truslow Adams igen vil blive inddraget, sammen med romanens forfatter, F. Scott Fitzgerald.
Inden denne analyse er det dog relevant at redegøre både for begrebet” ”den amerikanske drøm”, i dens oprindelige definition, samt gøre rede for historisk udvikling i 1920'ernes USA, også kaldet ”The Roaring Twenties”, som var med til at gøre det muligt at realisere ”den amerikanske drøm”.

”Den amerikanske drøm” som oprindeligt begreb

”Den amerikanske drøm” er et begreb som gennem tiden er blevet defineret på flere måder. Personlige værdier, karrieremål og indkomst er som regel individuelt, men begrebet ”den amerikanske drøm” er en vision om en forudsætning for, at et hvert individ i USA kan opnå sine drømme.
For at komme i besiddelse af en dybere forståelse af hvordan dette begreb opstod, benyttes bogen The Epic of America af James Truslow Adams, da forfatteren, ved at kigge på udviklingen af USA's historie samt landets visioner, er den første til at definere begrebet ”den amerikanske drøm”.

James Truslow Adams' bog er udgivet i 1931, og for at redegøre for begrebet, kan man tage udgangspunkt i dette citat fra bogen, som meget klart definerer Adams opfattelse af ”den amerikanske drøm”:
...
Her forklares den originale definition og mening bag begrebet. Ifølge Adams, er ”den amerikanske drøm” altså visionen om, at enhver amerikansk mand eller kvinde kan opnå sit fulde potentiale gennem hårdt arbejde samt den rette udnyttelse af de givne ressourcer. Andre mennesker skal så kunne erkende dette potentiale og den værdi individet har opnået, uden at kigge på socialklasse eller baggrund. Det er der nogen som ikke gør, siger han.
Dét som er interessant at forholde sig til, er at dette begreb først rigtig er blevet defineret og integreret i 1930'erne, efter at økonomien krakkede og USA oplevede en økonomisk depression... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den amerikanske Drøm

[2]
Bedømmelser
 • 09-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Analysendelen (Engelsk) hjalp mig utrolig meget. Rigtig flot sammenkobling mellem de to fag.
 • 19-06-2015
  Virkelig god opgave, hjalp mig enormt meget i forbindelse med min egen SRP!