SRP om American Psycho og Eva i Engelsk A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Dansk A)
 • 12
 • 23
 • 9202
 • PDF

SRP om American Psycho og Eva i Engelsk A og Dansk A

Få hjælp til opgaveskrivningen med dette Studieretningsprojekt (SRP) om romanen "American Psycho" af Bret Easton Ellis samt novellen "Eva" af den danske forfatter Mads Brenøe.

Opgavens fokus er på området "Postmodernisme i amerikansk og dansk litteratur".
Opgaven karakteriserer Patrick Bateman og den anlagte fortællersynsvinkel samt den tid og det samfund, der omgiver ham. Efterfølgende analyseres "Eva" med henblik på en sammenligning af de to værker og deres budskaber. Slutteligt perspektiveres til dansk og amerikansk postmodernisme.

Opgaven er udarbejdet i Engelsk A og Dansk A.

Studienets kommentar

Meget velskreven opgave, der befinder sig på et højt analytisk niveau! Det er fornemt, hvordan de tekstnære iagttagelser sættes ind i en større sammenhæng (samfundsmæsigt og litteraturhistorisk).
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. American Psycho
2.1. Handling og komposition
2.2. Tid, sted og miljø
2.3. Karakteristik af Patrick Bateman
2.4. Tematik og budskab
3. Eva
3.1. Handling og komposition
3.2. Tid, sted og miljø
3.3. Karakteristik af novellens jeg-fortæller
3.4. Tematik og budskab
4. Perspektivering til samtidens litteratur
5. Samlet konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
Den vestlige verden var i 1980'erne præget af store sociale såvel som økonomiske modsætningsforhold. Specielt i USA – og frem for alt storbyen New York – herskede der en massearbejdsløshed, der for mange betød, at man ikke havde råd til et sted at bo, idet boligpriserne var tårnhøje. Samtidig vandt neoliberalismens idéer om privatisering og total økonomisk frihed frem, hvilket gav mulighed for, at en lille, men voksende elite af veluddannede, unge mennesker – yuppierne – blev millionærer på rekordtid. Dermed var grundlaget skabt for en ny livsstil, hvor formålet med tilværelsen var at se godt ud, bruge mange penge, gå klædt i det rigtige tøj, have den rigtige kæreste, samt vide de rigtige ting om det, populærkulturen nu engang dikterede, var det rigtige. Børn var der ikke plads til, og giftede man sig, var det på grund af den status, man herved ville opnå. Med andre ord, et samfund, hvor ”… anything, including the very worst, seems possible.” .
Af litterære værker knyttet til 80'ernes yuppiekultur, er Bret Easton Ellis' 1991-roman American Psycho for mange det værk, der bedst og mest præcist har formået at beskrive dennes selvopfattelse og verdenssyn. American Psycho er derfor udgangspunktet for mit studieretningsprojekt, der har til hensigt at analysere og fortolke romanen, med særligt henblik på en karakteristik af hovedpersonen, Patrick Bateman, og herunder den anlagte fortællersynsvinkel samt den tid og det samfund, der omgiver ham.
For at se på lignende tendenser i dansk litteratur, vil jeg med udgangspunkt i en analyse og fortolkning af den danske novelle Eva af Mads Brenøe lave en sammenligning af de to tekster og deres respektive budskaber. Til sidst perspektiveres til andre af samtidens amerikanske og danske forfattere.

---

3. Eva
Den danske forfatter Mads Brenøe (f. 1968), er af mange blevet sammenlignet med Bret Easton Ellis. Især i hans debutnovellesamling Så megen vrede (1993) forekommer der en række træk, der eksplicit kan føres tilbage til og sammenlignes med Ellis. De ”… udviser begge en grænseoverskridende tendens i beskrivelserne af de detaljerede brutale kropsdestruktioner” , og herudover er anvendelsen af jeg-fortælleren et gennemgående træk i begge forfatterskaber. De grænseløse kropsdestruktioner, der er fælles for begge forfattere, og som berørt kommer til udtryk i Ellis' American Psycho, er hos Brenøe meget tydeligt i novellen Eva, der både i form og indhold henter inspiration hos Ellis' 1991-roman.

3.1. Handling og komposition
Novellen Eva omhandler en unavngiven mand, der, isoleret fra omverdenen, undgår at indgå i menneskelige relationer, hvor den eneste form for udadvendte kontakt, han har, er med sine dyr. Men i modsætning til en kontakt præget af omsorg, som man måske kunne forvente, forekommer denne kontakt både sadistisk og bestialsk. Det forholder sig nemlig sådan, at han bruger sine dyr som forsøgskaniner i en leg mellem liv og død, hvor han sætter deres udholdenhed og overlevelsesinstinkt på konstante prøver, og hvor resultatet – døden – nærmest er givet på forhånd. Efter mødet med kvinden Eva, udvides denne ”leg” imidlertid til også at indbefatte mennesker. Efter at have samleje med hende, begynder han således at destruere hendes krop – i bogstaveligste ...

---

4. Perspektivering til samtidens litteratur
Både Bret Easton Ellis og Mads Brenøe viser gennem deres respektive værker, American Psycho og Eva, at de har taget nogle af tendenserne til sig, som kendetegner den udprægede, litterære retning i både USA og Danmark i 1980'erne og til dels også 90'erne, nemlig postmodernismen. Postmodernismen er i sin tænkning en reaktion mod den modernistiske tænkning, der prægede litteraturen siden midten af 1800-tallet, og som, på grund af Darwins og Nietzsches aflivning af Gud i henholdsvis den biologiske og filosofiske forstand, tog udgangspunkt i det enkelte menneske og dets mulighed for at frigøre sig selv. Man prøver således i den modernistiske skrivning at finde en overordnet mening som erstatning for den aflivede Gud. Denne overordnede mening er, hvad postmodernismen gør op med. Kendetegnende for postmodernismen er således også, at man i dette opgør, stiller spørgsmålstegn ved eksisterende normer og dogmer om enhed og sammenhæng, og... Køb adgang for at læse mere

SRP om American Psycho og Eva i Engelsk A og Dansk A

[19]
Bedømmelser
 • 16-12-2009
  En virkelig god hjælp! Rigtig mange gode synspunkter som jeg selv havde overset. Og som tidligere kommentar er inde på, helt klar værd at hende selvom man kun skal bruge en del af opgaven! Noget lidt andet: Dig der har skrevet opgaven, må jeg gætte op at du fik at vide at du mangler fodnoter? du citerer flere gange uden at have noter, hvilket man jo ikke må.. Men eller skide godt gået, WAY TO GO!
 • 07-12-2009
  Fantastisk, selv hvis man blot kan bruge den ene af analyserne er den værd at hente. meget flot og gennemført
 • 08-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god hjælp til min egen SRP!
 • 18-06-2012
  Gennemarbejdet og velformuleret opgave, som har været rigtig god inspiration.

Materialer relateret til SRP om American Psycho og Eva i Engelsk A og Dansk A.