SOP: Årsager til militærkuppet i Chile

  • HHX 3. år
  • SRP (Historie B, Spansk A, SOP)
  • 10
  • 25
  • 6768
  • PDF

SOP: Årsager til militærkuppet i Chile

SOP i Samtidshistorie og Spansk om årsager til militærkuppet i Chile i 1973. Opgaven indeholder en undersøgelse af forholdene før, under og efter kuppet.

En redegørelse for Chiles demokratiske udvikling i årene 1970-73, under regeringen Unidad Popular, med den marxistiske præsident Salvador Allende i spidsen. I forbindelse med Allendes embede belyses hvilken politisk, økonomisk og social indflydelse det demokratiske styre havde i Chile.

Dernæst findes en analyse af militærkuppet samt et forsøg at finde frem til dets egentlige årsag og hvilken udenlandsk indflydelse, samt hvilke konspirerende kræfter, der lå bag kuppet.

Videre en vurdering af betydningen af militærkuppet, og hvorledes det påvirkede det chilenske folk.

Slutteligt diskuteres det 17 år lange militærdiktaturs konsekvens for Chiles politiske, sociale og økonomiske udvikling.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 1
2. Forside 2
4. Indledning 4
5. Politisk historie 1970-1973 5-10
6. Militærkuppet 10-19
7. Kuppets betydning 20-22
8. Konklusion 23
9. Kildefortegnelse 24-25

Uddrag

Indledning

Jeg har, i min SRP opgave, valgt at skrive om det sydamerikanske land Chile, da jeg finder landet historisk, kulturelt og udviklingsmæssigt spændende. Det er iøjnefaldende, at Chile i dag er Latinamerikas mest velstående nation, førende på en række økonomiske punkter og langt fremme i sin demokratiske udvikling på trods af, i nyere historisk tid, at have været præget af politisk kaos.

I min opgave har jeg fokus på en markant historisk begivenhed i Chile, nemlig militærkuppet i 1973. Valget af emnet er bestemt af, at jeg finder brydningerne i forholdet mellem socialisme og kapitalisme spændende og anser netop disse, som et fortsat problem i mange dele af verdenen.

Jeg vil i min opgave undersøge forholdene før, under og efter kuppet. Jeg vil redegøre for Chiles demokratiske udvikling i årene 1970-73, under regeringen Unidad Popular, med den marxistiske præsident Salvador Allende i spidsen. I forbindelse med Allendes embede vil jeg belyse hvilken politisk, økonomisk og social indflydelse det demokratiske styre havde i Chile.

Dernæst vil jeg foretage en analyse af militærkuppet og tilstræbe at finde frem til dets egentlige årsag og hvilken udenlandsk indflydelse, samt hvilke konspirerende kræfter, der lå bag kuppet. I det læste materiale, har jeg fundet det bemærkelsesværdigt, at der findes så mange forskellige data om og fortolkninger af det militære kup.

Videre i min opgave, har jeg til hensigt at vurdere betydningen af militærkuppet og hvorledes det påvirkede det chilenske folk. Dernæst vil jeg diskutere det 17 år lange militærdiktaturs konsekvens for Chiles politiske, sociale og økonomiske udvikling. Jeg vil runde min opgave af med at konkludere hvordan landets befolkning, sikrede demokratiets genfødsel.

Jeg har valgt fagene Spansk og Samtidshistorie til at belyse den historiske begivenhed. Jeg har gennemgående forholdt mig neutralt til min opgaveformulering og har forsøgt at være kritisk i min anvendelse af kilder... Køb adgang for at læse mere

SOP: Årsager til militærkuppet i Chile

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.