SRP: 60er oprøret i USA | Musik A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Musik A)
  • 7
  • 41
  • 13376
  • PDF

SRP: 60er oprøret i USA | Musik A og Engelsk A

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Musik A og Engelsk A indeholder en analyse og fortolkning af både musik og lyrik i Creedence Clearwater Revivals sang "Fortunate Son", en analyse og fortolkning af både musik og lyrik i Buffalo Springfields sang "For What It's Worth". Derudover indeholder den en analyse af musikken i "Star Spangled Banner" spillet af Jimi Hendrix på Woodstock Festival. Der er også en analyse af Allen Ginsbergs digt 'Howl'.

Opgaveformulering

Redegør for 60er bevægelsens opståen i USA samt for deres fælles mål og idealer.

Analyser et selvvalgt digt, essay eller en novelle fra perioden og beskriv her ud fra hvordan oprør kan tage sig ud i litteraturen.

Analysér tekst og musik i 'For What Is's Worth' (Stephen Stills, 1996) og 'Fortunate Son' (John Fogerty, 1969). Desuden bedes du lave en auditiv analyse af 'Star Spangled Banner' (i Jimi Hendrix' fortolkning, Woodstock 1969) og diskutér de tra numres måde at udtrykke oprør/protest.

Diskutér ud fra ovenstående analyser hvad 60er-bevægelsen har forsøgt at opnå og vurdér i hvilken grad dette mål er blevet nået.

Studienets kommentar

En fin opgave. Arbejder man med en eller flere af disse tekster, er opgaven et oplagt sted at starte. God litteraturliste!
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse for 60er bevægelsens opståen i USA 1
For What It's Worth 3
Tekstlig analyse 3
Musikalsk analyse 4
Analyse af Howl 6
I 6
II 8
III 9
Opsummering 10
Fortunate Son 10
Tekstlig analyse 10
Musikalsk analyse 11
Auditiv analyse af Jimi Hendrix Star Spangled Banner 14
Diskussion af hvordan oprør kom til udtryk i musikken 15
Hvad prøvede de at opnå – og lykkedes det? 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Musik 19
Artikler 19
Bøger 19
Internetsider: 19
Blogindlæg 21
Bilag 22
Fortunate Son nodeark 22
For What it's worth nodeark 27
Howl af Allen Ginsberg 31

Uddrag

Indledning
Man kan ikke have et samfund uden oprør. Så snart der sættes regler vil der være folk ude efter at bryde dem. I 1960erne var samfundet præget af blandt anden Vietnamkrigen, der delte folket i pa-trioter, der kæmpede for landet, og de oprørske der kæmpede for at patrioterne ikke skulle kæmpe for landet. Men det var ikke kun Vietnamkrigen der hærgede. Borgerrettigheder, politik og fattig-dom stod på dagsordnen for demonstranterne. Der var brug for noget positivt i hverdagen – folk manglede noget at stå sammen om.
I denne opgave vil jeg redegøre for 60er bevægelsens opståen i USA, hvor jeg blandt andet vil komme ind på det politiske, Vietnamkrigen og borgerrettigheder. Derefter vil jeg analysere For What It's Worth med Buffalo Springfield samt Fortunate Son med Creedence Clearwater Revival for at prøve at konkludere, hvordan oprør kom til udtryk gennem musikken og dens tekster. Jeg vil herudover lave en auditiv analyse af Star Spangled Banner spillet af Jimi Hendrix på Woodstock Festival. Dette vil jeg gøre for at undersøge, hvordan man i musikken kunne udtrykke oprør uden hjælp af lyrikken. Dertil vil jeg analysere Allen Ginsbergs digt Howl for at undersøge, hvordan op-rør kom til udtryk i litteraturen. Efter dette vil jeg diskutere de tre musiknumres måde at udtrykke protest på. Dette vil jeg gøre ved at overveje de forskellige måder at appellere til folket på. Til sidst vil jeg diskutere, hvad 60er bevægelsen har prøvet at opnå og i hvilken grad, dette er blevet nået... Køb adgang for at læse mere

SRP: 60er oprøret i USA | Musik A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.