SRP: 11. septembers betydning for muslimers identitet

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Engelsk A)
  • 10
  • 22
  • 7141
  • PDF

SRP: 11. septembers betydning for muslimers identitet

SRP om 11. september og den betydning begivenheden har haft for muslimers identitetsdannelse og islam i den offentlige debat. Opgaven er skrevet i Engelsk og Religion.

Opgaven indledes med et fokus på begrebet identitet og amerikanske muslimers identitet samt religionens indflydelse på denne. I samme ombæring belyses mulige identitetskonflikter, der opstår i denne sammenhæng. Til dette tages udgangspunkt i forskellige teorier, som bruges til at forklare det vi observerer, samt udviklingen i kølvandet på 9/11.

Dernæst findes i opgaven i en analyse af udvalgte tekster, som kan give en bedre forståelse for den offentlige debat om muslimers stilling i USA. Dette vil også løfte sløret for hvordan muslimer selv har opfattet udviklingen de seneste år, og hvordan dette passer sammen med teorierne.

Studienets kommentar

En velskrevet opgave, som belyser emnet fra flere vinkler.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Indflydelsen fra 9/11 på debatten om muslimers stilling i USA
- Identitet
- - Religionsidentitet
- - Identitetskonflikt
- - Etnisk identitet for amerikanske muslimer
- Synspunkter fra den offentlige debat
- - A Bright Future For American Muslims
- - The Quranic Solution To The 9/11 Abomination
- - 5 Myths About American Muslims 10 Years After 9/11
- Muslimer i USA post 9/11
Konklusion
Litteraturliste og kildefortegnelse
Bilag

Uddrag

Indledning
9/11 vil altid være noget der har sat sig fast i amerikanernes opfattelse da man hele tiden bliver mindet om det hvert år. Og derfor er det heller ikke så overraskende, at denne skelsættende begivenhed har haft en stor påvirkning på muslimers liv i USA, og særdels på den offentlige debats holdning til muslimer. For at kunne give en fyldestgørende besvarelse, har jeg valgt først at se på identitet, med fokus på amerikanske muslimers identitet, og religionens indflydelse på denne. I samme omgang vil jeg se på mulige identitetskonflikter, der opstår i denne sammenhæng. Til dette vil jeg tage udgangspunkt i nogle nyttige teorier, som skal bruges til at forklare det vi observerer, samt udviklingen i kølvandet på 9/11. Dernæst vil jeg analysere udvalgte tekster, som kan give en bedre forståelse for den offentlige debat om muslimers stilling i USA. Dette vil også løfte sløret for hvordan muslimer selv har opfattet udviklingen de seneste år, og hvordan dette passer sammen med teorierne. Til sidst vil jeg konkludere ud fra opgavebeskrivelsen, og forhåbentlig have taget et stort skridt tættere på at kunne forklare, hvordan det egentlig forholder sig.

Indflydelsen fra 9/11 på debatten om muslimers stilling i USA
Identitet
Når man snakker om sin identitet siger man, at det er "den jeg er", skal dette forstås på et fundamentalt niveau. Ens identitet er vigtig, fordi den adskiller jeget fra de andre. Der er tale om karakter- og personlighed som kan have ligheder eller forskelle med en anden person, og hvor de til sammen udgør en helhed: Identiteten. Hvis man slår identitet op i en ordbog kunne definitionen for eksempel være: " de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre." Man taler om aspekter ved sin personlighed, som er meget vigtige. Hvis man ... Køb adgang for at læse mere

SRP: 11. septembers betydning for muslimers identitet

[1]
Bedømmelser
  • 14-03-2016
    Fedt skrevet og vigtig berøring af emne