SRO om William Demant Holding | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi A (Afsætning A, SRO)
  • 10
  • 32
  • 7156
  • PDF

SRO om William Demant Holding | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du en studieretningsopgave (SRO) i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A om William Demant Holding.

Problemformulering
I denne opgave gives en karakteristik af William Demant Holding, herunder beskrives William Demant Holdings marketingmix. Derefter analyseres William Demant Holdings rentabilitet, og der redegøres der for årsagerne hertil i relation til marketingmixet. Redegørelsen vil indeholde hovedbudskaber fra både interne og eksterne strategimodeller. Som afslutningsvis vurderes fremtidsudsigterne for William Demant Holding.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 3
3. Afgrænsning og metode 3
3.1 Kildekritik 4
4. Virksomhedskarakteristik af wdh 5
4.1 Marketingmix 5
4.1.1 Produkt 5
4.1.2 Pris 6
4.1.3 Distribution 6
4.1.4 Promotion 7
5. Rentabilitetsanalyse 8
5.1 Egenkapitalens forrentning 8
5.1.1 Beskrivelse af udviklingen 8
5.2.2 Analyse af udviklingen 9
5.2 Afkastningsgraden .9
5.1.2 Beskrivelse af udviklingen 9
5.2.1 Analyse af udviklingen 10
5.3 Vurdering af udviklingen i nøgletallene 11
5.3.1 Driftsmæssig risiko 11
5.3.2 Finansiel risiko 11
5.3.3 Samlet risiko 12
5.3.4 Sammenligning af afkastningsgrad med obligationsrente 12
6. Relation mellem rentabilitet og marketingmix 13
7. Vurderede fremtidsudsigter 14
8. Konklusion 15
9. Litteraturliste 16
10. Bilag 18
Bilag: Værdikæde, PESTEL, vækstmatrix og SWOT

Uddrag

1. Indledning
Branchen for høreapparater er i høj vækst. Den er tydeligt præget af de samtidige store teknologiske fremskridt, og aktørerne på markedet er få, men store. Dette betyder et marked i udvikling, hvilket gør den yderst interessant at iagttage og analysere. William Demant Holding er en af de førende aktører i branchen, og således er det nærliggende at tage udgangspunkt heri. De er en global virksomhed, der opererer på adskillige geografiske markeder, samtidig med at de har en bred produktportefølje og er frontløbere på forsknings- og udviklingsområde. Derfor har de både stor indflydelse på udviklingen i det globale marked, men bliver også i høj grad påvirket af udefrakommende faktorer.

3. Afgrænsning og metode
William Demant Holding (i det følgende kaldet ”WDH”) har tre hovedforretningsområder:
Høreapparater, Diagnostiske Instrumenter og Personlig Kommunikation.

Af disse tre vægter høreapparaterne klart tungest i såvel sortimentet som omsætning (idet dette område udgør 86%), hvorfor de to andre områder kun i begrænset omfang inddrages.

WDH er et holdingselskab, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med rentabilitetsanalyse og redegørelse for marketingmix, idet selskabet dækker over 14 forskellige virksomheder med hvert deres forretningsområde, fokus og strategi. I rentabilitetsanalysen afgrænses der derfor fra forhold i forbindelse hermed, og WDH betragtes så vidt muligt som ét samlet foretagende, ligeledes under redegørelse for marketingmix. På enkelte områder kan det dog være nødvendigt at anskue marketingmixet fra et mere afgrænset perspektiv, hvorfor jeg vil tage afsæt i Oticon, som er en del af WDH, og som er koncernens primære aktør på hovedforretningsområdet. Denne foranstaltning vil sikre en mere entydig beskrivelse, og dermed betyde mere klarhed i opgaven.

Rentabilitetsanalysen afgrænses endvidere til at omfatte nøgletal fra 2011 og frem. Analysen starter i 2011, idet dette var et omsætningsmæssigt godt år for WDH, hvorimod året efter, 2012, bød på langt mere afdæmpet fremgang. Forhold til baggrund for denne udvikling ansås derfor for interessante at analysere, samt endvidere hvorledes WDH har udviklet sig efter krisen... Køb adgang for at læse mere

SRO om William Demant Holding | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.