SRO om "Where you from" og "We Would Like You To Know"

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 10
  • 13
  • 3539
  • PDF

SRO om "Where you from" og "We Would Like You To Know"

Denne opgave er en Studieretningsopgave (SRO) skrevet i Engelsk og Spansk om mexicaneres migration til USA. Opgaven indeholder en analyse af "We Would Like You To Know" af Ana Castillo og "Where you from" af Gina Valdés.

Problemformulering
- Redegør for forskellige årsager til, hvorfor latinamerikanere immigrerer til USA.
- Analyser og fortolk selvvalgte tekster fra bl.a. Somos Latinos in the US med fokus på kulturmøder.
- Diskuter - med afsæt i ovennævnte analyse og fortolkning og på basis af f.eks. lovforslag, artikler og taler - fremtrædende holdninger blandt den amerikanske befolkning til de latinamerikanske indvandrere.

Lærers kommentar

Meget få negative kommentarer. Jeg husker ikke specifikt hvad, da vi fik karakter og respons mundtligt.

Indhold

Abstract
Indledning
Årsager til hvorfor latinamerikanere immigrerer til USA
Analyse af ”We Would Like You To Know” af Ana Castillo
Analyse af ”Where You From” af Gina Valdés
Fremtrædende holdninger blandt den amerikanske befolkning til de latinamerikanske indvandrere
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Min opgave er overordnet opbygget efter de tre taksonomiske niveauer – redegørelse, analyse og vurdering. Jeg vil først redegøre for forskellige årsager til, hvorfor latinamerikanere immigrerer til USA. Dernæst vil jeg analysere mine to selvvalgte tekster, ”We Would Like You To Know” af Ana Castillo og ”Where You From” af Gina Valdés. Efter det vil jeg diskutere, på baggrund af mine to analyser og Barack Obamas fornyligt offentliggjorde lovforslag omkring at give alle illegale immigranter amnesti, fremtrædende holdninger blandt den amerikanske befolkning til de latinamerikanske immigranter. Til sidst vil jeg konkludere, hvad jeg er kommet frem til igennem min redegørelse, analyse og diskussion.

Årsager til hvorfor latinamerikanere immigrerer til USA.

Der er mange forskellige årsager til, at migranter vælger at immigrere til lige netop USA. Hvert år rejser flere hundrede tusinde immigranter over grænsen fra Mexico til USA1 i håbet om at opnå lykke og velstand – ”The American Dream”. Drømmen om Amerika er for de fleste immigranter den største pull-faktor i forbindelse med immigration til lige netop dette land. Amerika har højere lønninger, og giver derfor rigere muligheder for mad på bordet, tag over hovedet og for at forsørge både sig selv og familie .”Hvorfor arbejde i et land, hvor timelønnen er ti gange lavere end i nabolandet? Hvorfor ikke krydse den pletvist bevogtede landegrænse og arbejde og bo i USA?”2. USA er et rigt land med et bruttonationalprodukt på over 40.000 dollars per indbygger om året, hvor det i Mexico blot er 7.000 dollars per indbygger. Dette gør, for mange migranter, USA til et meget attraktivt land at immigrere til. Derudover grænser Mexico og USA op til hinanden og har en bevogtet landegrænse på hele 3.169 km.

En anden årsag til at immigrere til USA, er for at søge politisk eller religiøst asyl. Mange immigranter kommer fra lande eller områder med stor undertrykkelse, og hvor muligheden for at udtrykke egne meninger og holdninger offentligt ikke er eksisterende uden risiko for afstraffelse... Køb adgang for at læse mere

SRO om "Where you from" og "We Would Like You To Know"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.