SRO om volleyball i Biologi A og Idræt B

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Idræt B)
  • 10
  • 15
  • 3684
  • PDF

SRO om volleyball i Biologi A og Idræt B

Studieretningsopgave (SRO), som handler om volleyball og er skrevet i fagene Biologi A og Idræt B.

Opgaveformulering

- Redegør for musklernes opbygning, muskelfibertyper samt det neu-romuskulære samspil i forhold til afsættet i volleyball.
- Lav en arbejdskravsanalyse af selve spillet (https://www.youtube.com/watch?v=gEjQ2Ttbs9M) samt en bevæ-gelsesanalyse af afsættet i volleyball for hofte-, knæ og ankelled (venstre ben) baseret på bilaget "volleysmash". Sæt bevægelsesana-lysen i relation til det ”teoretisk ideelle afsæt” for en elitevolleyball-spiller.
- Diskuter og vurder hvilke fysiologiske forudsætninger, der skal være tilstede for at klare sig på eliteniveau i volleyball, og hvordan disse trænes bedst.

Lærers kommentar

Mangler en stærkere diskussion

Indhold

Indledning 4
Skeletmuskulaturens funktion og opbygning 4
Opbygning af musklen 4
Muskelfibre 5
Myofibriler 6
Aktivering af aktin- og myosinfilamenterne 6
Det neuromuskulære samspil i en kontraherende muskel 7
Motoriske enheder 8
Aktivering af musklen 8
Muskelfibertyper 10
Type 1 10
Type 2x 10
Type 2a 10
Arbejdskravsanalyse og bevægelsesanalyse i forhold til det ideelle afsæt 10
Arbejdskravsanalyse af volleyball-spillet 10
Fysiologiske faktorer 10
Mentale faktorer 11
Tekniske faktorer 11
Taktiske faktorer 11
Bevægelsesanalyse af kendte billeder 12
Arbejdsformer 12
Sammenligning med det ideelle afsæt 13
Hvad skal der til for at være med i eliten? 13
Hvordan trænes de bestemte muskelgrupper bedst 14
Konklusion 16
Litteraturliste 16
Bøger 16
Hjemmesider 16

Uddrag

Indledning
Min opgave formulering er opbygget efter de tre taksonomiske niveauer med et redegørende, analyserende og vurderende spørgsmål. Først vil jeg redegøre for musklernes opbygning og funk-tion i forhold til et eksplosivt afsæt i volleyball. Herefter vil jeg lave en arbejdskravsanalyse for selve spillet efterfulgt af en bevægelsesanalyse for afsættet ved en smash. Til sidst vil jeg komme ind på den interessante del af opgaven, hvor biologien og idrætten bliver blandet mest sammen. Her vil jeg vurdere og diskutere og vurdere hvilke fysiske færdigheder, man skal beherske for at spille volleyball på elite niveau. I denne del vil jeg også vurdere, hvordan man bedst træner de muskelgrupper, som man primært bruger i volleyball.

Skeletmuskulaturens funktion og opbygning
Skeletmuskler er de muskler, som gør, at vi kan bevæge os. De er i næsten alle tilfælde hæftet til knogler, men er i nogle tilfælde hæftet til huden. Skeletmusklerne bliver brugt til kraftudvikling og styres af centralnervesystemet, hvilket naturligvis gør, at det er de muskler, som bruges under volleyball-spillet.

Opbygning af musklen
Uden om hver muskel finder man en kraftig bindevævshinde også kaldet muskelfacien. Hindens funktion er at virke som et glidelag mellem andre muskler samtidig med, at den giver musklen dens form. Ved at se nemmere på musklen kan man se, at den er delt op i mindre dele af binde-vævshinden. Disse mindre dele kaldes et myon, mens man inde i myonerne kan se endnu en opde-ling. Det er muskelfibrene, man kan se. Muskelfibrene er også omgivet af en tynde hinde hver især. På figur 1 kan man se et tværsnit af en muskel, som giver et godt billede af hvordan det hænger sammen.
Muskler er hæftet fast til knoglerne, ved at muskelfacien og andet bindevæv samler sig for ender-ne af musklen, for så at være hægtet fast til sener, som sidder fast til knoglevævet. På denne måde kan musklen overføre kraft til skelettet og er med til at stabilisere skelettet. Ved at musklen er i stand til at bevæge leddene, er den i stand til at bestemme, hvordan knoglerne skal arbejde i for-hold til hinanden.

Muskelfibre
Hver muskelfiber er cirka 0,01-,01 mm i diameter, mens normalen for længden er 1-3 cm. Dog kan de blive helt op til 30 cm lange i de længste muskler. Muskelfibre, også kaldet muskelceller, er omgivet af en cellemembran. Denne membran hedder sarkolemma. Den indeholder proteiner, som er vigtige i forhold til at overføre kraft fra muskelfiberen til muskelhinder og celler. Muskelfiberen skiller sig ud fra andre celler ved at have mere end én cellekerne. Dette skyldes at, muskelfiberen opstået ved at mange umodne muskelceller, er smeltet sammen for at blive én celle. Muskelfiberen ... Køb adgang for at læse mere

SRO om volleyball i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om volleyball i Biologi A og Idræt B.