SRO om ulighed mellem kønnene i Engelsk A og Samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 12
  • 2671
  • PDF

SRO om ulighed mellem kønnene i Engelsk A og Samfundsfag A

SRO om ulighed mellem kønnene skrevet i fagene Engelsk A og Samfundsfag A. I SRO'en analyseres bl. a. en artikel af Jennifer Lawrence kaldet "Why Do I Make Less Than My Male Co‑Stars?" fra det feministiske nyhedsbrev Lenny Letter fra den 13. oktober 2015.

Lærers kommentar

Abstractet var godt, men man skal ikke nævne "I" der i, ellers ønskes der mere i dybden med et af bilagene og mere dybdegående analyse af statistikker.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Mænd, kvinder og ulighed 3
”Why do I make less than my male co-stars?” af Lenny Letter 4
Forskelle i livet 5
Hjemmegående mødre, skatter og samfund 7
Konklusion 8
Litteraturliste: 9
Bilag: 10
Bilag 2 11
Bilag 3 11
Bilag 4 12
Bilag 5 12
Bilag 6 13

Uddrag

Indledning
SRO er en obligatorisk opgave i 2.g, og jeg skal i denne opgave skrive tværfagligt imellem fagene Samfundsfag A og Engelsk A. Jeg har valgt emnet kønslig ulighed, hvor jeg vil gå i dybden med uligheden i mellem mænd og kvinder, og om hvor man mest kan se lighed blandt mænd og kvinder i USA eller Danmark. Der har ikke været ligestilling i mellem mænd og kvinder i mange forrige år, da man så forskelligt på dem. Dog fik man et andet syn på kvinder efter de fik stemmeret i 1915 og kom på arbejdsmarkedet i 1950.

Mænd, kvinder og ulighed
Indenfor ulighed er der tre kapitaler; den økonomiske, den kulturelle og den sociale- kapital. Disse kapitaler indgår også inden under uligheden når det kommer til køn. Tit ses der, at der er ulighed imellem kønnene, når det kommer til jobstillinger, løn og uddannelse, men noget man altid har set forskelligt på når det kommer til ulighed mellem køn, er socialt. Kvinderne var altid blevet set på, som sociale svage, det var derfor de ingen stemmeret havde indtil 1915, da man ikke havde tillid til kvindernes tanker omkring politik og vigtige beslutninger. Kun mændene havde stemmeret pga. deres holdninger, tanker og potentielle værdier blev værdsat højre hvor kvinderne blev anset som avlsdyr og havde en vis rolle at spille ved kødgryderne i hjemmet. Dog kæmpede kvinderne for stemmeretten og efterfølgende kampen om at komme på arbejdsmarkedet, og disse kampe vandt de også. Selvom kvinderne har opnået meget igennem tiden, ses der dog stadigvæk uligheder imellem mænd og kvinder. De tre kapitaler overlapper hinanden, men de to kapitaler som mest overlapper hinanden, er den økonomiske og den kulturelle- kapital. I dag har både mænd og kvinder stemmeret, og begge ... Køb adgang for at læse mere

SRO om ulighed mellem kønnene i Engelsk A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.