SRO: Udviklingen af økonomisk ulighed i Danmark år 2005-2013

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag B)
  • 7
  • 20
  • 2921
  • PDF

SRO: Udviklingen af økonomisk ulighed i Danmark år 2005-2013

SRO om udviklingen af ulighed i Danmark, under overemnet ”Økonomisk ulighed i Danmark og EU”, i fagene samfundsfag og matematik.

Opgaven starter med at redegøre for udviklingen af ulighed i Danmark det seneste årti, med et udgangspunkt i Gini-Koefficient og Lorenz-kurven, og redegør for de to forskellige fattigdomsgrænser – den absolutte fattigdomsgrænse og den relative fattigdomsgrænse. Efter redegørelse analyseres, hvad udviklingen af uligheden gør for et land som Danmark.

Problemformulering:

Betyder udvikling af uligheden i Danmark også en udvikling af fattigdom og hvilken fattigdomsgrænse er mest relevant for et land som Danmark?

Underspørgsmål:

- Redegør for udviklingen af ulighed fra 2005 til 2013, med udgangspunkt i Lorenz kurve og Gini coefficient.

- Redegør for fattigdomsgrænser

- Analyser hvad udviklingen af ulighed gør for Danmark.

Indhold

1. Abstract s. 2

2. Indholdsfortegnelse s. 3

3. Indledning s. 4

4. Problemformulering s. 4

5. Ulighed og fattigdom i Danmark s. 5
5.1 Udvikling af ulighed i Danmark s. 5-6
5.2 Fattigdomsgrænser s. 6
5.3 Hvad gør udvikling af ulighed for Danmark,
og er ulighed lig med fattigdom? s. 7-9
5.5 Diskussion – Fattigdomsgrænsen i Danmark s. 10

6. Konklusion s.11

7. Litteraturliste s. 12-13

8. Bilag 1 s. 14

9. Bilag 2 s. 15-16

10. Bilag 3 s. 17

11. Bilag 4 s. 18

12. Bilag 5 s. 19-20

Uddrag

5.2 Redegør for fattigdomsgrænser
En fattigdomsgrænse er en grænse, som angiver den mindst mulige indkomst, at leve under før man lever i fattigdom.
Fattigdom skelnes med to forskellige begreber – den absolutte fattigdomsgrænse og den relative fattigdomsgrænse.

Den absolutte fattigdom defineres ved, at man har en indkomst så lav, at de basale og eksistenselle menneskelige behov ikke kan dækkes. FN's og verdensbankens absolutte fattigdomsgrænse er på 1$ om dagen. Her skal andre lande justere købekraften efter den varemængde, som det er mugligt at købe for 1 $ i USA.

Den relative fattigdomsgrænse er hvor fattigdommen måles i forhold til andre i landet. Denne relative fattigdom måles som regel som en procentdel af befolkningen, som har en mindre indkomst end en fastsat procentdel af medianindkomsten. I EU arbejdes med en relativ fattigdomsgrænse, som ligger på 60% under medianindkomsten.
I Danmark har vi en relativ fattigdomsgrænse. Man bliver defineret som fattig, hvis man tjener under 50% af medianindkomsten, som er på 206.400 kr. årligt, altså er man fattig, hvis man har en indkomst under 103.200 kr. om året.

5.3 Hvad gør udvikling af ulighed for Danmark, og er uligheden lig med fattigdom?
På trods af et samfund aldrig kan blive helt lige, og indkomsten altid vil variere fra person til person, hvad gør denne ulighed så egentlig for et land som Danmark?
Selvom vi i Danmark generelt er blevet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Udviklingen af økonomisk ulighed i Danmark år 2005-2013

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.