SRO: Den tyske velfærdsstat | International Økonomi B og Tysk fortsætter B

SRO: Den tyske velfærdsstat | International Økonomi B og Tysk fortsætter B

Denne Studieretningsopgave (SRO) er skrevet i Tysk og International Økonomi handler om den tyske velfærdsstat med udgangspunkt i en redegørelse for den tyske økonomi og en sammenligning med den danske velfærdsstat.

Du kan læse om forskellige typer af velfærdsstater på siderne om velfærdsmodeller i vores kompendium om velfærdsstaten.

Studienets kommentar

Opgaven beskriver den økonomiske udvikling og nuværende situation i Tyskland

Indhold

Indledning 1
Metodeovervejelser 1
Den økonomiske situation i Tyskland 2
Historisk gennemgang 2
Hvordan ser økonomien ud i dag? 2
Komparativ analyse af den tyske og den danske velfærdsmodel 6
Den danske velfærdsmodel 6
Den tyske velfærdsmodel 7
Sammenligning af de to modeller 8
Udfordringer den tyske velfærdsmodel står over for 9
Konklusion 10
Kildeliste 11
Bilag 12
Bilag 1: Årlig vækst i BNP 12
Bilag 2: Ledighedsprocenten i Tyskland fra 1995 til 2014 12
Bilag 4: Arbejdsløsheden i Tyskland fordelt på forbundslandene 13
Bilag 5: Arbejdsløshed blandt unge forhold på forbundslandene 13
Bilag 6: Betalingsbalancesaldoen i Tyskland sammenlignet med resten af EU 14
Bilag 7: Betalingsbalance 2013 i % af BNP 14
Bilag 8: Betalingsbalancen i 2013 14
Bilag 9: Inflationsrate i Tyskland 15
Bilag 10: Den tyske socialstat 15

Uddrag

Den økonomiske situation i Tyskland
Historisk gennemgang
Den tyske velfærdsstat opstod i 1880'erne på baggrund af Otto von Bismarcks sociallovgiv-ning. Han var den første rigskansler af det tyske kejserrige. De sociale forsikringsordninger, der blev indført der, var ikke de første af slagsen. Dog var de anderledes end de ordninger, tidligere har været, da de nu nåede ud til flere grupper i samfundet. Velfærdsstaten var baseret på forsikringsprincippet, hvor det primært var arbejderne, der var forsikret. De skulle derved selv finansiere, gennem en længere tid på arbejdsmarkedet, forsikringerne. Modellen er også grundlaget for mange af de andre velfærdsstater, og den danner basis for den kontinentale velfærdsmodel... Køb adgang for at læse mere

SRO: Den tyske velfærdsstat | International Økonomi B og Tysk fortsætter B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: Den tyske velfærdsstat | International Økonomi B og Tysk fortsætter B.