SRO om Tivoli i fagene VØ A og Finansiering C

SRO om Tivoli i fagene VØ A og Finansiering C

Studieretningsopgaven indeholder en redegørelse af Tivolis aktiekurs historiske udvikling fra 2009-2014, en analyse af Tivoli's økonomi samt en intern og en ekstern analyse af virksomheden. Opgaven sluttes af med en vurdering af hvorvidt der bør investeres i Tivoli's aktier.

Problemformulering:
Lav et portræt af Tivoli-aktien. Medtag herunder den historiske udvikling i aktiekursen de seneste fem år.

Analyser Tivolis økonomiske situation ved hjælp af relevante regnskabs- og børsnøgletal.

Udarbejd en strategisk analyse af såvel interne og eksterne forhold med betydning for Tivoli-aktien.

Vurder ud fra analyserne om du vil anbefale investorer at købe aktien.

Lærers kommentar

God analyse og brug af fagligviden. Fin formalia. Lidt lang indledning. Eksemplarisk litteraturliste.

Elevens kommentar

Lidt langt om gældsrenten, ikke nok argumentation for valg af økonomisk analyse.

Indhold

Indledning 4
Portræt af Tivoli-aktien og dens historiske udvikling i aktiekursen de seneste fem år 5
Analyse af Tivolis økonomiske situation ved hjælp af relevant regnskabs- og børsnøgletal 6
Rentabilitetsnøgletal og analyse af disse 6
Børsnøgletal og analyse af disse 8
Udarbejdelse af en strategisk analyse af såvel interne og eksterne forhold med betydning for Tivoli-aktien. 9
Vækststrategi - interne forhold 9
PESTEL - eksterne forhold 10
Vurder udfra analyserne om du ville anbefale investorer at købe aktien 12
Konklusion 13
Bilagene 14
Bilag 1 15
Bilag 2 15
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning

For Tivoli er det ikke salget af et håndgribeligt produkt som spiller en rolle, men salget af en oplevelse. Tivoli A/S er en dansk virksomhed som arbejder inden for oplevelsesøkonomien, hvilket vil sige, at de gennem immaterielle oplevelser prøver at skabe merværdi for kunderne. Tivoli er en spændene virksomhed, som byder på gamle traditioner, og en over 170 år lang historie, med beskæftigelse inden for de væsentlige områder når vi snakker om oplevelsesøkonomi, altså turisme, kultur og underholdning. Tivoli er også en interessant virksomhed idet, de er en sæsonbetonet virksomhed, som de senere år har bestræbt sig på at blive en helårsvirksomhed, gennem en lang række tiltag. Heriblandt kan forretningsudvidelsen med et online casino bl.a. nævnes.
I min studieretningsopgave vil jeg lave et portræt af Tivoli-aktien. Herunder vil jeg medtage den historiske udvikling af aktiekursen de seneste 5 år. Jeg vil analysere Tivolis økonomiske situation ved hjælp af relevante regnskabs- og børsnøgletal. Jeg vil Udarbejde en strategisk analyse af såvel interne og eksterne forhold med betydning for Tivoli-aktien. Til slut vil jeg ud fra analyserne vurdere om jeg vil anbefale investorer at købe aktien.
Det overordnede mål med opgaven er, at få svar på problemstillingen. Hensigten med portrættet af Tivoli-aktien, er at skabe en almen forståelse for Tivoli, som en virksomhed, hvori jeg vil medtage den historiske udvikling i aktiekursen, for at skabe en generel forståelse af tivoli-aktien og dens udvikling. Formålet med analysen af den økonomiske situation, er at udpege nogle centrale regnskabstal og børsnøgletal, som har stor betydning for Tivolis økonomi lige nu, og i fremtiden. Formålet med de strategiske analyser er, at identificere nogle problemstillinger af såvel interne forhold, som eksterne forhold. Til slut er formålet med vurderingen, at opsummere analyserne i en køb-/salgsvurdering.
I min SRO vil jeg gøre brug af både primær og sekundær litteratur. Min primære litteratur vil være Tivolis årsrapport, da min studieretningsopgave tager udgangspunkt i den. Mens min sekundære litteratur er artikler fra Børsen, Politiken og Tivoli selv, som jeg mener har en stor relevans for opgaven. Jeg har også brugt eksterne internetkilder til min almene forståelse for hvilke faktorer som spiller en rolle for Tivoli. For at være kritisk overfor den interne datakilde, altså årsrapporten, har jeg også valgt at bygge min SRO op omkring eksterne kilder, som altså er mine artikler fra uafhængige virksomheder af Tivoli.
Min opgave, er en studieretningsopgave som er en kombination af mine studieretningsfag virksomhedsøkonomi og finansiering, og er derfor en flerfaglig opgave. Opgaven er problemorienteret og er oplagt en præsentationsskrivning.

Portræt af Tivoli-aktien og dens historiske udvikling i aktiekursen de seneste fem år
Tivoli A/S er en danskstartet virksomhed. Virksomheden er over 170 år gammel, og bygger på gamle værdier såsom god service og gode kundeoplevelser. Tivoli A/S er i dag mange ting, størstedelen af forretningsområdet er forlystelsesparken, men koncernen har i de senere år bestræbt sig på, at udjævne deres ellers sæsonbetonede forretningsgrundlag, til at være en helårsforretning. Helårsforretningen består f.eks. af ”Tivoli casino” og ”wagamama” som er en japansk restaurant, men også de flere åbningsdage er et led i strategien om, at være en helårsforretning. Dette er til gavn for virksomheden, da de ikke er lige så følsomme over for evt. dårlige år med lave besøgstal, da de har flere indtægtskilder.
Tivoli A/S beskæftiger i dag 810 personer, og i år 2014 opnåede de en historisk høj omsætning på 804,8 millioner. Samtidig er resultatet stadig stigende, og var i år 2014 på 44,4 millioner.
Tivoli har en yderst attraktiv placering midt i centrum af København, hvor de har et stort forretningsgrundlag af potentielle kunder. I år 2014 var der hele 4.478.000 besøgende, hvilket var en fremgang på 6,6% i forhold til år 2013, hvor der var 4.200.000 gæster.
Forventningerne til år 2015, er en omsætning på 900 millioner mod 804,8 millioner i år 2014, og årets resultat forventes at blive 50-60 millioner, hvilket ville være en lille fremgang fra 44,4 millioner.

Tivoli er noteret på NASDAQ OMX København. Og i 2014 ultimo udgjorde aktiekapitalen 57,2 mio. kr. Pr. 31 december i år 2014 var kursen på 3.038, svarende til en markedsværdi på 1,7 mia. kr. Tivoli er en cyklisk aktie, dvs. at de er følsomme overfor evt. konjunkturændringer i samfundet. Tivoli kan altså rammes hårdt af en konjunkturnedgang, men vil samtidig følge med i en evt. konjunkturopgang. Billedet til højre viser kursudvikling i Tivoli-aktien de seneste fem år, sammenlignet med OMXC20. Her kan man udlede, at det er tydeligt, at se at Tivoli aktien er cyklisk, og følger med den daværende finanskrise, men har dog et lille opsving fra år 2009 til 2010, men falder efterfølgende igen fra år 2010 til år 2011. Siden da er finanskrisen, blevet til en gældskrise, og Tivoli-aktien har været meget stillestående i årene 2011 til 2014. Her har det generelle marked, altså OMXC20 opført sig anderledes. Niveauet i OMXC20 har procentvis haft en anden... Køb adgang for at læse mere

SRO om Tivoli i fagene VØ A og Finansiering C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.