SRO om Thise Mejeri i Afsætning og VØ

SRO om Thise Mejeri i Afsætning og VØ

Her finder du en SRO om Thise Mejeri i afsætning og virksomhedsøkonomi VØ.

SRO'en indeholder en kortfattet beskrivelse af virksomheden Thise. Herefter en redegørelse for Thise mejeris konkurrencemæssige position på det danske marked.

Opgavens analyse ser på Thises muligheder for vækst i fremtiden med fokus på det norske marked.
Ud fra analysen vurderes om det ville være profitabelt for Thise at benytte de udvalgte vækstmuligheder.

Studienets kommentar

Analyserne bør uddybes og afgrænsningen kan forbedres.

Ift. vækstmulighder, skal der inkluderes mere om handelsbarriererne i Norge.

Afsnittet om motivation kan godt udelades.

Konklusion skal sammenfatte hele opgaven, ikke kun diskussion.

Indhold

Indledning 3
Motivation 3
Problemformulering 4
Metode 4
Afgrænsning 4
Hovedafsnit 4
Kortfattet beskrivelse af Thise mejeri 4
Redegørelse af Thises konkurrencemæssige position 5
Analyse af Thises vækststrategier 6
Analyse af konkurrenceforhold på det norske marked 7
Analyse af Thises økonomiske situation 8
Vurdering af vækstmuligheder på det norske marked 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12
Bilag 15

Uddrag

Indledning
Med udgangspunkt i min problemformulering vil jeg først ved hjælp af teori fra afsætningsøkonomi beskrive Thise mejeri. I min redegørelse vil jeg finde frem til Thises konkurrencemæssige position og komme ind på de konkurrenter, der befinder sig på markedet, og hvor Thise ligger i forhold til disse. Til denne del har jeg også valgt at inddrage porters generiske strategier, velvidende om at man ikke normalt ville indrage denne i en redegørelse, men jeg vurderede at den gav et godt billede af Thises position på markedet. I starten af min analyse vil jeg analysere for Thises vækststrategier, da jeg finder det væsentligt at vide, hvordan de klarer sig på det danske marked på nuværende tidspunkt, og hvordan de sikrer vækst. Derefter vil jeg analysere konkurrenceforholdende på det norske marked. Dette vil jeg specielt gøre ved hjælp af skydeskivemodellen, da jeg mener, at denne model giver et godt overblik over den konkurrence, der foreligger på nye markeder. Til sidst i min analyse-del vil jeg analysere Thises økonomiske situation. Her vil jeg primært benytte mig af en rentabilitets analyse for at få et overblik over deres nuværende økonomiske situation samt kunne se forudsætninger for virksomhedens fremtidige vækst. Efter disse analyser vil jeg vurdere vækstmulighederne på det norske marked, og til sidst vil jeg konkludere om dette ville være en effektiv vækstmulighed... Køb adgang for at læse mere

SRO om Thise Mejeri i Afsætning og VØ

[1]
Bedømmelser
  • 02-06-2015
    ---------------------------------------------------------------------------