SRO: The Troubles og Good Friday-aftalen | Samfundsfag & Engelsk

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 12
  • 14
  • 3316
  • PDF

SRO: The Troubles og Good Friday-aftalen | Samfundsfag & Engelsk

Se en SRO i fagene Samfundsfag A & Engelsk E, som omhandler The Troubles og Good Friday-aftalen.

SRO'en inddrager interviews fra en studietur i Nordirland og undersøger, hvilken indflydelse The Troubles-perioden samt Good Friday-aftalen har haft for samfundet.

Herefter er der en sproglig og retorisk analyse af to taler af Gerry Adams (partiformand for Sinn Féin), samt en sammenligning af disse to taler.

Talerne er "Speech by Gerry Adams to the Sinn Féin Ard Fheis, 1993" og "Looking to the future - Speech by Gerry Adams, Sinn Féin President, 22 October 2001".

Opgaveformulering

• Hvad kendetegnede The Troubles perioden, og hvad gik Good Friday aftalen ud på?

• Hvilken indflydelse har Good Friday aftalen og The Troubles perioden haft for samfundet? Hvilke synlige beviser på Good Friday aftalen kan man i dag se i Belfast? Tag udgangspunkt i interviews samt billeder fra Irland.

• Hvordan kan denne begivenhed sammenlignes med andre historiske begivenheder, og kan der forekomme en fremtidig konflikt i Nordirland?

Lærers kommentar

Beherskelse af relevante faglige mål i de indgående fag, herunder kunne inddrage relevante metoder og teorier:

God systematisk bearbejdning af stoffet, med tydelige afsnit og klar redegørelse for de valg der træffes i opgavens opbygning. F.eks. fungerer det rigtig godt at have en klar beskrivelse med som du har i indledningen:

"Først vil der blive redegjort for, hvad der var kendetegnende ved The Troubles perioden og Good Friday aftalen. Derefter vil der med udgangspunkt i interviews fra vores studietur i Nordirland undersøges, hvilken indflydelse The Troubles perioden samt Good Friday aftalen har haft for samfundet. Herefter vil der være en sproglig og retorisk analyse af to taler af Gerry Adams (partiformand for Sinn Féin), samt en sammenligning af disse to taler som har 8 års forskel."

- demonstration af generelle skrivekompetencer
- udvælgelse, bearbejdning og strukturering af relevant materiale:

Fin metodebrug - man kan se at der er brugt tid på research, og at der kritisk er udvalgt materiale.

Spændende sammenligning, der beviser et fagligt overskud. En svær øvelse, men som du lykkes med.

Spændende – og relevant – perspektivering til Israel / Palæstina konflikten.

Imponerende – og original analyse samt perspektivering.

Flot kildeselektion, grundig gennemarbejdning og fine pointer på baggrund af materialet – opgaven har en klar struktur.

- besvarelse af opgaven: overensstemmelse mellem opgaveformulering og opgavebesvarelse:

Fin sammenhæng mellem problemstillinger og besvarelse. Du skal dog huske at angive kapitlet korrekt: Problemformulering / problemstillinger.
Formalia:
Citater, referencer, litteraturliste

God brug af kilder.

”people are still being murdered” sådan lyder det fra den protestantiske receptionist fra det hostel vi befandt os i.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
2. De samfundsmæssige konsekvenser af Good Friday aftalen? 4
Redegørelse 5
Analysedelen de samfundsmæssige konsekvenser af Good Friday aftalen 6
Perspektivering - Diskussion 9
Konklusion 10
Bilag 12

Uddrag

Indledning

Irland har igennem årene været et splittet land. Uenigheden i Nordirland siges at være et internt brud mellem protestanter og katolikker. En konflikt, der har varet ved i flere år og som var uenigheden i hvorvidt Nordirland skulle forblive en del af Storbritannien eller Republikken Irland. Selvom konflikten blev afsluttet med Good Friday aftalen, har den sat sine spor på bl.a. Belfast´ gader.
Igennem fagene samfundsfag og engelsk vil denne opgave undersøge de samfundsmæssige konsekvenser af Good Friday aftalen.
Først vil der blive redegjort for, hvad der var kendetegnende ved The Troubles perioden og Good Friday aftalen. Derefter vil der med udgangspunkt i interviews fra vores studietur i Nordirland undersøges, hvilken indflydelse The Troubles perioden samt Good Friday aftalen har haft for samfundet. Herefter vil der være en sproglig og retorisk analyse af to taler af Gerry Adams (partiformand for Sinn Féin), samt en sammenligning af disse to taler som har 8 års forskel.
Til sidst vil konflikten perspektiveres med en anden lignende begivenhed, og om der i fremtiden kan opstå en lignende konflikt i Nordirland vil diskuteres.

Konflikten i Nordirland - The Troubles
Irland har i flere år været et splittet land, hvor samfundet bestående af irske katolikker og protestanter har splittet sig i et protestantisk nord og et katolsk syd. Men det var da den Nordirske premierministers (Terence O´Neill) reform blev mødt af en masse modreaktioner, at en masse demonstrationer fandt sted som forudsagde den kendte konflikt The Troubles.
The Troubles var nemlig udtrykket for en af Nordirlands voldeligste perioder, der har varet ved i ca. 30 år. Fra 1968 – 1998.
Borgerretsdemonstrationen d. 5 oktober 1968 i byen Derry også kaldt Londonderry (den Nordirske ,by´ koloniale navn), var centrum for en af de mest omtalte konflikter i Nordirland. En gruppe borgerrettighedsforkæmpere marcherede i byen i protest om den katolske minoritets rettighed. Samtidig med borgerrettighedsbevægelsen, gik mange protestanter den samme route samme dag, men mere som et modangreb. Da nogle unge ”ballademager” valgte at deltage i demonstrationen brød helvedet løs. For det var ... Køb adgang for at læse mere

SRO: The Troubles og Good Friday-aftalen | Samfundsfag & Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.