SRO: The American Dream og analyse af Push

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 13
  • 4574
  • PDF

SRO: The American Dream og analyse af Push

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i 2.g i fagene Engelsk A og Samfundsfag B om The American Dream og romanen Push af Sapphire.

Opgaven beskæftiger sig med den amerikanske drøm som hovedemne, og indledes med at redegøre for den sociale ulighed i USA.

Dernæst foretages en analyse og fortolkning af et uddrag af romanen 'Push', med særlig fokus på personkarakteristikker og de centrale personers sociale placering i samfundet.

Herefter foretages en tematisk perspektivering til Langston Hughes' 'Coffee Break'.

Med udgangspunkt i analysen diskuteres det til sidst i opgaven, hvorvidt det er muligt at udleve den amerikanske drøm i USA i dag. Her inddrages de to teoretikere Pierre Bourdieu og Anthony Giddens.

Indhold

1 Indledning
2 Redegørelse af social ulighed i USA.
2.1 Velfærdsstat
2.2 Fattigdom
2.3 Et raceopdelt samfund.
2.4 Delkonklusion
3 Analyse og fortolkning af Sapphires ”Push” fra 1996
3.1 Forfatteren
3.2 Sprog og miljø
3.3 Personkarakteristik
3.4 Tema og budskab
3.5 Perspektivering
3.6 Delkonklusion
4 Diskuter med udgangspunkt i analysen, hvorvidt det er muligt at udleve den amerikanske drøm i USA i dag
4.1 Den amerikanske drøm
4.2 Pierre Bourdieu
4.3 Anthony Giddens
4.4 Er det muligt at udleve den amerikanske drøm i USA i dag?
4.5 Delkonklusion
5 Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
USA er kendt som frihedens og mulighedernes land. Væsentlige værdier som frihed, lighed og individualisme ligger til grund for den amerikanske selvopfattelse. Den amerikanske drøm, om at alle har retten til at skabe deres eget liv, og at ingen skal fastholdes på et bestemt trin i samfundets sociale trappestige, er at finde i alle amerikaneres hjerter. (Brøndum m.fl., 2012, s. 32) Alligevel bliver den sociale ulighed i USA større og større, og den sociale mobilitet er markant lav. Hvordan kan et land som tror på, at enhver kan stige op i samfundet, alligevel ende med en kæmpe kløft mellem rig og fattig? Kan det betyde, at den amerikanske drøm ikke længere er opnåelig i USA i dag? I denne opgave vil jeg beskæftige mig med netop den amerikanske drøm som hovedemne, hvor jeg først vil indlede opgaven med at redegøre for den sociale ulighed i USA. Dernæst vil jeg foretage en analyse og fortolkning af et uddrag af romanen 'Push', med særlig fokus på personkarakteristikker og de centrale personers sociale placering i samfundet. Herefter vil jeg foretage en tematisk perspektivering til Langston Hughes' 'Coffee Break'. Til sidst i opgaven vil jeg, med udgangspunkt i analysen, diskutere hvorvidt det er muligt at udleve den amerikanske drøm i USA i dag. Her vil jeg benytte mig af to teoretikere, for at belyse de forskellige synsvinkler.

2 Social ulighed i USA
Social ulighed kan defineres som en tilbøjelighed i samfundet, der omhandler forskelle i individers eller gruppers levevilkår og livsmuligheder. (www.denstoredanske.dk (1)) Disse forskelle ses ofte i forbindelse med fx etniske grupper, sociale klasser og alder. I dette afsnit vil jeg redegøre for den sociale ulighed i USA, bla. ved at se på forskellige indflydelsesrige faktorer set i forhold til forskellen mellem grupper i samfundet.

2.1 Velfærdsstat
I USA har man den residuale velfærdsmodel, som tager udgangspunkt i liberalismens opfattelse af statens minimale indflydelse. USA et af de rige lande i verden, som bruger færrest penge på velfærd og der gives fx ingen SU til amerikanerne. Uddannelserne er dyre, og de fattige studerende skal derfor have fat i mange penge eller støttes af stipendier, for at have råd til en uddannelse. Selvom USA har et sikkerhedsnet, gives der ikke velfærd til de bedst stillede i samfundet, men til folk, som
...

3 Analyse og fortolkning af Sapphires ”Push” fra 1996
Hovedpersonen i novellen 'Push', Precious Jones er et godt eksempel på en afrikansk-amerikaner, som har en ringe social position i samfundet, grundet dårlige omgivelser og hårdt miljø. Precious' fremtid ser ikke just lys ud, men da hun starter i skole hos en målbevidst lærer, får hun pludselig øjnene op for sig selv og sit liv. I dette afsnit vil jeg analysere og fortolke netop et uddrag af romanen 'Push' af Sapphire fra 1996, med fokus på personkarakteristikker og personernes sociale placering i samfundet. Jeg vil til sidst foretage en tematisk perspektivering til 'Coffee Break' af Langston Hughes fra 1965.

3.1 Forfatteren
Forfatteren bag romanen hedder i virkeligheden Ramona Lofton, men har ikke brugt dette siden hun begyndte at gå under kunstnernavnet Sapphire. Sapphire er født d. 4 August 1950 i Californien. Hun er en afrikansk-amerikansk forfatter og har vel at mærke skrevet romanen 'Push' fra 1996. (www.en.wikipedia.org) Loftons navneændring, skyldtes, ifølge hende selv, at hun havde noget fortid hun gerne ville lægge bag sig. Sapphire er vokset op med en mor som efterlod hende, og sine 3 andre søskende da hun var 13, og en far som udsatte hende for seksuelle overgreb fra hun var 8 år gammel. Hun har mange steder udtalt, at det er de oplevelser der har inspireret hende til at skrive romanen 'Push'. (www.information.dk (2))
...

4 Diskussion om muligheden for at udleve den amerikanske drøm i USA i
dag
USA er kendt som mulighedernes land - landet hvor alt kan lykkes. Men hvis det for alle er muligt at gå fra bunden til toppen af samfundet, hvorfor er gruppen af fattige amerikanere i dag så markant stor? I dette afsnit vil jeg, med udgangspunkt i analysen, diskutere for og imod den amerikanske drøms opnåelighed i USA i dag. Til at underbygge forskellige argumenter og synsvinkler, vil jeg bla. benytte mig af to modsigende teoretikere.
4.1 Den amerikanske drøm
Både uafhængighedserklæringen fra 1776 og den amerikanske forfatning fra 1787 har dannet grundlag for den amerikanske drøm i USA. Sociale og menneskelige værdier, som lighed, frihed og individualisme, stammer altså langt tilbage. Disse værdiforestillinger er også nogle af de væsentligste værdier i den amerikanske drøm. Den amerikanske drøm handler kort sagt om den forestilling, at enhver, uanset race, køn og fortid, kan stige op i samfundet og få et succesfuldt liv. (Brøndum m.fl., 2012, ss. 32 og 175). Denne drøm lyder jo perfekt, men kan det virkelig passe at det for enhver er muligt at bestige det bjerg, det er at opnå højere status i det amerikanske samfund?
... Køb adgang for at læse mere

SRO: The American Dream og analyse af Push

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.