SRO om Stemningssystemer

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Musik A)
  • 12
  • 17
  • 3561
  • PDF

SRO om Stemningssystemer

SRO i Musik og Matematik om Stemningssystemer.

Opgaven forsøger at finde svar på, hvorfor tempererede stemningssystemer blev indført, og hvilken betydning disse har haft for musikkens udvikling – herunder ses opgaveformuleringen:

  1. Redegør for udviklingen i stemningssystemer gennem tiden med henblik på at forklare de matematiske problemer der eksisterer i de enkelte stemningssystemer.
  2. Redegør for karaktertræk ved det typiske præludium.
  3. Analyser Bachs præludium i H-dur med henblik på at sætte denne i sammenhæng med de matematiske problemer, der forefindes i forskellige stemningssystemer.
  4. Perspektiver betydningen af indførelsen af de tempererede stemninger til udnyttelsen af denne i romantikken og senromantikken.

Studienets kommentar

Flot musikanalyse, der viser stor faglig indsigt, og som anvendes på passende og relevant vis. God opsummering af de vigtigste pointer i konklusionen, og godt at der peges fremad mod videre mulige undersøgelser. Dog refereres der til de forkerte figurnumre enkelte steder i opgaven, og den er længere end en SRO normalt bør være.

Indhold

Indledning 2
Stemninger 3
Den pythagoræiske stemning 4
Den prætorianske stemning 7
Tempererede stemninger - Werckmeister III og den ligesvævende stemning 8
Præludium 11
Hvilken stemning passer til Bachs præludium i H-dur? 11
Tempererede stemninger i romantikken 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 1 16

Uddrag

Stemninger
Ligegyldigt hvilken stemning man har brugt så har den været baseret på overtonerækken. Hvis man f.eks. tager en tone, c, så er dens første overtone en oktav højere. Man ser, at c’et en oktav højere har den dobbelte frekvens og derfor er forholdet mellem en givet tone og dens oktav 2/1. Tager man derefter den anden overtone fås den rene kvint med en tre gange så stor frekvens som grundtonen og dobbelt så stor som første overtone. Dermed er den rene kvints frekvensforhold 3/2. I skemaet herunder er de intervaller som viser sig at være de vigtigste når man taler om stemninger indskrevet med deres frekvensforhold... Køb adgang for at læse mere

SRO om Stemningssystemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Stemningssystemer.