SRO: Sociale medier og identitetsdannelse i Engelsk og Samfundsfag

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 12
 • 3310
 • PDF

SRO: Sociale medier og identitetsdannelse i Engelsk og Samfundsfag

SRO skrevet i marts 2013. Opgaven indeholder en forside, en detaljeret og god indledning, et abstract, en litteraturliste samt selve opgaven som indeholder en redegørelse, analyse og diskussion af følgende opgaveformulering:

1. Redegør for relevante teorier om netværksmedier og identitetsdannelse i det senmoderne (netværks)samfund samt 1-2 relevante sociologers bud på identitetsdannelse på sociale netværksmedier for eksempel Thomas Ziehe, Anthony Giddens, Erving Goffmann, Michel Maffesoli eller andre.

2. Analyser og fortolk artiklen 'Is Facebook Making Us Lonely?' (2012) af Stephen Marche med fokus på de sociale mediers indflydelse på individ og samfund. Kom herunder ind på, hvordan artiklens sproglige og retoriske virkemidler understøtter dens budskaber.

3. Diskuter - med inddragelse af ovenstående - muligheder og konsekvenser ved de sociale medier i det senmoderne (netværks)samfund. Inddrag gerne supplerende selvvalgt materiale.

Avisartikler:
• http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/05/is-facebook-making-us-lonely/308930/ Marche, Stephen:”Is Facebook Making Us Lonely?” I: The Atlantic, maj 2012

Bøger:
• Bülow, Morten, m.fl.: SamfNU. 1.udg., Systime, 2008
• Bjørnstrup, Victor, mf., Netværkssamfundet ”Jeg Er På, Altså Er Jeg” 2012, Columbus, s. 79

Lærers kommentar

En rigtig god indledning! Man får lyst til at læse opgave + der er en læsevejledning - flot. Opgave formuleringen skal sættes ind herefter.

Delkonklusioner er godt i SRP'en men her hvor afsnittene er så korte virker det bare som gentagelser - den plads du bruger på dem kunne du godt have brugt i din diskussion

Konklusionen er ok: Du skriver at Ziehes teori og maffesolis teori kan sættes i forbindelse med facebookbrugere - hvordan? (det savner vi også svar på i selve opgaven!) Det er jo netop det der er noget af det mest spændene i denne type opgave.

Litteraturliste: ok

Redegørelse:
God redegørelse med korrekt placerede henvisninger og god forståelse af teorien. Velvalgte teoretiske begreber

Analyse og fortolkning herunder analytiske begreber og citater. Ordene er hjemmelavede og ikke selv-valgte?? Er der for meget referat af artiklen?:
Det lyder ret godt i samf-øjemed - men hvad med engelsk? God med inddragelse af Ziehe!

Diskussion /vurdering:
Udmærket diskussion (lidt kort) men jeg savner mere inddragelse af samf-teorierne - hvordan afspejles Ziehes teorier i facebook-bruget. Maffesoli kastes ind til sidst… der står at hans tankegang om stammer er en positiv konsekvens af de sociale medier - hvordan det??

Faglig integration – dvs. sammenhæng mellem fagene:
Rigtig god og spændende opgave men den virker mere som en god artikel om emnet og ikke en gymnasieopgave da der f.eks. i diskussionen ikke rigtig er noget med der viser hvad du har lært i samf. og engelsk

Dokumentation:
God
Karakter:
10

Elevens kommentar

Indsættelse af problemformulering, længere diskussion og konklusion.

Indhold

Abstract 2
1. Redegørelse 5
1.1 subjektivisering, ontologisering og potensering 5
1.2 Neo-stammer 6
2. Analyse og Fortolkning 6
2.1 Sproglig Karakteristik 6
2.2 Et-klik Kommunikation eller Privat Kommunikation 8
2.3 Iscenesættelse af Sig Selv 8
2.4 Sammenhæng Mellem Narcissisme og Facebook-brug 9
2.5 Konklusion af Analyse og Fortolkning 9
3. Diskussion 10
3.1 Facebook Som et Led i Processen 10
3.2 Mere eller Mindre Ensom? 11
3.3 Konklusion af Diskussion 11
4. Konklusion 11
5. Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Meget har ændret sig i senmoderniteten. Anderledes fra tidligere perioder, spiller teknologien i dag en kæmpe rolle i hverdagen. Det er nu blevet meget lettere at få kontakt til omverdenen, igennem internettet. Sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram er blevet meget populære medier, som fylder meget i de flestes hverdag. Her kan man læse om andres liv og selv ligge billeder ud eller skrive om sin hverdag. Men hvilke konsekvenser har de sociale medier medbragt sig? Sociologer, pædagoger og psykologer verden over, har opfundet nye teorier, specielt indenfor identitetsdannelse, efter de sociale medier er kommet til verden. Kan Facebook gøre os ensomme? Og er det farligt for os, når vi promovere os selv igennem de sociale medier?
I opgaven vil der fremgå en redegørelse for pædagogen Thomas Ziehes teori, om de tre reaktionsmønstre, subjektivisering, ontologisering og potensering, samt for sociolog Michel Maffesolis teori om neo-stammer. En analyse og fortolkning af artiklen 'Is Facebook Making Us Lonely?' (2012) af Stephen Marche, med fokus på de sociale mediers indflydelse på individ og samfund. Samt en diskussion - med inddragelse af ovenstående - om muligheder og konsekvenser ved de sociale medier i det senmoderne (netværks)samfund... Køb adgang for at læse mere

SRO: Sociale medier og identitetsdannelse i Engelsk og Samfundsfag

[3]
Bedømmelser
 • 05-02-2014
  God inspiration, hvis det er svært at komme igang.
 • 10-02-2015
  Ubrugelig.. Virkelig ikke særlig god
 • 17-12-2013
  sxdcfvgbhjsdfgthyjuiklo