SRO om Shippingmarkedet med fokus på D/S Norden - IØ og VØ

SRO om Shippingmarkedet med fokus på D/S Norden - IØ og VØ

Opgaven er en analyse af shippingmarkedet med særligt fokus på D/S Norden - Opgaven er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi B (VØ) og International Økonomi B (IØ).

Problemformuleringen lød:
- Redegør for udviklingen på shippingmarkedet (tank og tørlast).
- Analyser herefter udviklingens påvirkning på D/S Nordens regnskab.
- Vurder til sidst D/S Nordens fremtidige vækstpotentiale.

Indhold

1. Abstract 1
2. Indledning 1
3. Udviklingen på det internationale shipping marked - et overblik 2
4. Årsager til udviklingen på shippingmarkedet 3
4.1 Fælles efterspørgselsdeterminanter for begge markeder 3
4.2 Tørlast 5
4.2.1 Konklusion 6
4.3 Tankmarkedet 6
4.3.1 Konklusion 7
5. D/S Nordens økonomiske udvikling 8
5.1 Rentabilitetsanalyse 8
5.2 Pengestrømsanalyse 9
5.3 Konklusion på regnskabsanalyse 10
6. D/S Nordens udviklingspotentiale 10
6.1 Konklusion på vurderingen 11
7. Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 1: Udtræk fra OECD - database 14
Bilag 2: Økonomisk analyse - beregningsmetoder og anvendte tal 15

Uddrag

Den økonomiske krise har påvirket alt og alle de seneste 5 år. Specielt shippingbranchen, hvor indtje-ningsmulighederne er direkte afledt af den globale efterspørgsel, er stærkt påvirket.

Opgaven søger at redegøre for mulige årsager til de faldende fragtrater, efterfulgt af en analyse af en af branchens aktører, rederiet D/S Norden.

Analysen og egne forventninger, som bygges på viden fra fundet materiale, ligger slutteligt til grund for en vurdering af D/S Nordens økonomiske udviklingspotentiale.

Redegørelsen afgrænses til omfattende tørlast -og tankmarkedet, fordi disse er D/S Nordens to hovedmar-keder... Køb adgang for at læse mere

SRO om Shippingmarkedet med fokus på D/S Norden - IØ og VØ

[1]
Bedømmelser
  • 29-11-2012
    Jeg synes det er en fin opgave. Jeg hæfter mig som ved alle de figure det er i selve teksten, som burde havde lagt i billag. Dette er lidt synd, d der ikke bliver plads til nærmere fordybelse i selve shippingmarkedet.

Materialer relateret til SRO om Shippingmarkedet med fokus på D/S Norden - IØ og VØ.