SRO om senmoderne kvindeopfattelse i Volver og Desperate Housewives

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 10
  • 14
  • 2492
  • PDF

SRO om senmoderne kvindeopfattelse i Volver og Desperate Housewives

Her finder du et eksempel på et Studieretningsopgave (SRO) om den senmoderne kvindeopfattelse i Spansk og Engelsk. Fokus på filmen "Volver" af Almodóvar og første afsnit af tv-serien "Desperate Housewives".

Opgaveformulering
Redegør kort for den senmoderne kvindeopfattelse i hhv. USA og Spanien.

Der ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af et selvvalgt afsnit af Desperate Housewives og Volver med særligt fokus på kvindeportrætter og fami-lietyper.

Der ønskes med udgangspunkt i din analyse/fortolkning en diskussion af forskellene mellem kvindeopfattelserne i de to værker.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå det senmoderne samfund, så kan læse mere i vores kompendium.

Lærers kommentar

Abstract: Fin. Der er nogle sproglige fejl (grammatiske), men den følger konventionerne for opbygningen af et abstract.

Litteraturliste: Fin men formatering er lidt underlig.

Analyse: Rigtig tekstnær analyse ned fornem brug af filmanalyse begreber. Undgå at gentage bestemte fraser for meget, og sørg for at altid forholde analysen til de større temaer.

Diskussion: God og relevante diskussion med godt brug af Dameans teorier, der viser og god forståelse for hvordan kulturelle produkter udspringer af deres social og historisk kontekst.

Samlet vurdering: En meget selvstændig opgave, der viser en sikker håndtering af de filmtekniske analyse metoder. Du skal dokumentere via spanske citater.
Karakter 10

Indhold

Abstract
Indledning
Kvindeopfattelse i USA
Kvindeopfattelse i Spanien
Desperate Housewives
Volver
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Kvinder i det senmoderne samfund har mange forskellige roller. Familien er ikke længere den institution den var engang, og kvinder i det senmoderne samfund døjer med andre problemer, end de gjorde før i tiden - kvinder opfattes og fremstilles på en helt ny måde. To værker som forholder sig til den senmoderne kvinde, er den spanske film Volver og den amerikanske serie Desperate Housewives.

Kvindeopfattelse i USA
På mange punkter fungere familier i USA i det senmoderne samfund, som de gør i Danmark. I dag er familier i høj grad baseret på parforhold, hvor den før i tiden var baseret på ægteskabet som institution. Det er altså ikke længere pligten, der styre om man vælger at opretholde eller etablere et ægteskab. Dette forhold gør at der opstår familier som ikke eksisterede før i tiden - Folk bliver skilt, lever som singler og i sammenførte familier.
Kvindens rolle er i denne forbindelse også ændret, da det nu er en mulighed for kvinden at vælge andre roller i samfundet end mor, hustru osv. Den senmoderne kvinde findes overalt i færd med at selvrealisere sig selv på alle mulige måder. Kvinden i det senmoderne samfund beskæftiger sig nu om dage på lige fod med manden, i foretagender uden for hjemme i mange familier.

Kvindeopfattelse i Spanien
Den senmoderne familie i Spanien fungere meget, ligesom den gør i USA. Dog skal man huske at Spanien har en anderledes historie med sig, som i høj grad har haft indflydelse på den måde den senmoderne spanske familie er. Under Francos styre og op til hans død i 1975, var kvindeopfattelsen af meget undertrykkende karakter. Familien var et vigtigt element af tilværel-sen. Manden var familiens overhoved og kvinder var endda umyndig gjorte.
Det er især under La Transición at vi ser en ændring i den spanske opfattelse af kvinder, som har ført til det kvindesyn der findes i Spanien i dag, hvor kvinder både kan fungere som femi-nint medlem af den traditionelle familie og som en frigjort borger, der lever med andre værdier og familiestrukturer.

I både Spanien og USA giver de muligheder, for kvinder, der følger med det senmoderne sam-fund, mange forskellige problemer med sig og de fremstilles naturligvis på film og i kunst... Køb adgang for at læse mere

SRO om senmoderne kvindeopfattelse i Volver og Desperate Housewives

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om senmoderne kvindeopfattelse i Volver og Desperate Housewives.