SRO om Det senmoderne individ og American Psycho

  • STX 2.g
  • SRO (Psykologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 19
  • 5052
  • PDF

SRO om Det senmoderne individ og American Psycho

SRO i engelsk og psykologi om konsekvenserne af det senmoderne samfund for individet med analyse af romanen American Psycho.

Studieretningsopgaven er skrevet ud fra følgende spørgsmål:

- Redegør for karakteristiske træk ved det senmoderne individs livsvilkår
- Der ønskes en analyse og fortolkning af uddraget af Bret Easton Ellis´ American Psycho (1991) med særligt fokus på en personkarakteristik af Patrick Bateman. Inddrag i analysen begreber og teorier fra psykologifaget.
- Diskutér og vurder på baggrund af spørgsmål 1 og 2 hvilke konsekvenser det senmoderne individs livsvilkår kan have på længere sigt.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om begrebet. Hvis du gerne vil have hjælp til at forstå Giddens' begreber og teori, så kan du læse vores kompendium om hans teori. Vi kan også hjælpe dig med at forstå Ziehe, hvis det er ham du har svært ved at forstå.

Indhold

Abstract
Indledning S. 5
Redegørelse S. 6
Individualisering og refleksivitet - At forme sit eget liv. S. 6
At befinde sig i det senmoderne samfund. S. 8
Analyse og fortolkning S. 9
Personkarakteristik S. 9
Miljø S. 12
Diskussion og vurdering S. 13
Konklusion S. 14
Litteraturliste

Uddrag

Gennem tiderne har samfundet ændret sig drastisk og det giver sig selv, at når samfundet ændrer sig, må individerne i det nuværende samfund følge med og tilpasse sig de nye vilkår. Derfor vil min SRO omhandle det senmoderne samfund og individet deri, samt individets livsvilkår. For at undersøge dette, vil jeg benytte mig af et uddrag af bogen American Psycho (1991) skrevet af Bret Easton Ellis. Derfor vil jeg starte med en redegørelse for de karakteristiske træk af det senmoderne individs livsvilkår...

Personkarakteristik:
Patrick Bateman er en ung mand, der i høj grad går op i mode og personlig fremstråling. Han vægter sin udstråling enormt højt og ønsker at fremstå perfekt. Det er altså marginalerne der tæller hos den unge Bateman. Dette kommer til udtryk i uddraget hvor Bret Easton Ellis skriver ”I try to act casual about it but I'm smiling proudly.” I denne situation er Bateman i gang med at fremvise sit nye visitkort, situationen ender med, at gruppen af forretningsfolk viser deres visitkort frem til hinanden. I stedet for at smile over de andres visitkort, begynder Bateman at blive mere og mere... Køb adgang for at læse mere

SRO om Det senmoderne individ og American Psycho

[1]
Bedømmelser
  • 02-06-2014
    Forsiden ser rodet ud, men ellers en solid opgave, der fortjener det 10-tal den har fået