SRO om rusmidler

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi B, Matematik A)
  • 10
  • 17
  • 4350
  • PDF

SRO om rusmidler

SRO med emnet rusmidler. Fagene Biologi og Matematik er brugt til at besvare opgaven.

Opgaven giver en besvarelse af punkterne:

1. Giv en kort gennemgang af nervesystemets opbygning hos mennesket.

2. Redegør for lineære og eksponentielle vækstmodeller, for sammenhængen mellem absolut og relativ vækst og argumentér for den vækstmodel, der anvendes, når dels alkohol og dels hash omsættes i kroppen.

3. Giv ved hjælp af et eksempel en matematisk beskrivelse af mængden af stof i kroppen ved en enkelt indtagelse og ved en regelmæssig indtagelse af stoffet. Du kan vælge at inddrage bilag 1 i passende omfang.

4. Forklar hvorledes alkohol og hash påvirker nervesystemet og individet.

5. Diskuter hvilke uheldige konsekvenser forskellen i omsætningshastighed, der kan være, ved indtagelse af både alkohol og Hash samtidigt.

Lærers kommentar

Biologi: God besvarelse, der dog i diskussionen mangler mere fagligt indhold for at være rigtig god
Matematik: Fin opgave der besvarer problemformuleringen. Dog mangler der noget dybde og forklaringer af brugte modeller

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Nervesystemets opbyggelse 4
Centralnervesystemet og det perifere nervesystem 4
Det autonome nervesystem 5
Neuroner 5
Transport af impulser 6
Delkonklusion 6
Vækstmodeller 7
Lineære vækstmodeller 7
Eksponentielle vækstmodeller 7
Absolut og relativ vækst 8
Modeller til bestemmelse af rusmidlers omsætning i kroppen 9
Beregninger på alkohols påvirkning 9
Kroppens omsætning af alkohol 10
Delkonklusion 10
Alkohols egenskaber 11
Alkohols påvirkning af nervesystemet 11
Påvirkning ved indtagelse af hash 12
Psykose 12
At indtage hash og alkohol samtidig 13
Først hash så alkohol 13
Delkonklusion 14
Konklusion 14
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
I de seneste år har fokus været flyttet over på rusmidler, og hvordan disse påvirker os. Mange har prøvet at indtage disse stoffer, hvilket bunder i en nysgerrighed, der gør, at vi synes at skulle prøve disse. Blandt de mest almindelige rusmidler finder man alkohol, der samtidig kritiseres af eksperter for at være farligere end fx hash, som er det næstmest populære form for rusmiddel. Jeg har derfor valgt at arbejde med netop rusmidlerne alkohol og hash, fordi jeg vil belyse, hvordan indtagelse af disse har en skadelig effekt på kroppen, med udgangspunkt i nervesystemet. Men hvordan påvirker de os så? Hvad er det egentlig, der fysisk sker ved indtagelse af alkohol og hash, som er de to rusmidler hovedsaligt drejer sig om? Hvor vil påvirkningen ramme hjernen og hvordan ses det under indtagelse? Dette er nogle af de biologiske spørgsmål som jeg vil svare på i denne opgave.
Opgaven beskæftiger sig derudover også med nogle af de matematiske aspekter ved indtagelse af hash og alkohol, som fx omsætningshastigheden for de to rusmidler og hvad effekten er ved regelmæssig indtagelse over en aften, i forhold til en stor indtagelse én gang. Der tages i begge fag udgangspunkt det udleverede bilag 1, hvoraf jeg til sidst diskuterer hvilke uheldige konsekvenser der muligvis opstår ved indtagelse af flere rusmidler samtidig.

Nervesystemets opbyggelse
Nervesystemet er et vigtigt organsystem. Dets hovedformål er at kontrollere og tilpasse pro-cesser i menneskets fysiologi samt modtage informationer fra det ydre og derved styre krop-pens organer og legemer. Det sker ved, at elektriske impulser overføres via en masse nerve-celler, neuroner, til deres destination. Til at hjælpe med denne proces er der støtteceller, så-kaldte gliaceller, der bidrager med vigtige biologiske funktioner .
For opbygningen af nervesystemet, specielt CNS, er der tre grundprincipper: at der mellem de forskellige centre i hjernen sker en udveksling af impulser så responsen ... Køb adgang for at læse mere

SRO om rusmidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.