SRO om Religiøs fanatisme og integration

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 17
 • 4296
 • PDF

SRO om Religiøs fanatisme og integration

Studieretningsopgave om Religiøs fanatisme og integration i fagene Samfundsfag A og Engelsk A.

Indeholder en redegørelse af islamisme og integrations-begrebet samt en analyse af "My Son the Fanatic". Der indgår også en diskussion.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning og problemformulering 3
3. Islamisme 4
4. Integration 6
5. Analyse og fortolkning af ”My Son the Fanatic” 7
5.1 Personkarakteristik af Ali 8
5.2 Personkarakteristik af Parvez 9
6. Diskussion 10
7. Konklusion 12
8. Litteraturliste 13

Uddrag

2. Indledning og problemformulering

Det er ikke nogen hemmelighed, at kultursammenstød er et kendt fænomen i dag. Vi er vidende til, at folk fra Asien, Mellemøsten og Afrika søger tilflugt til Europa og forsøger at integrere sig i det omgivende samfund. Et land som England, der har været stor aftager til mange immigranter er også stødt på problemstillinger, om hvordan man bedst imødegår konflikter mellem kulturerne. Spekulationerne og vanskelighederne har altså været aktuelle, om hvordan man bedst kan organisere et samfund, der giver plads til forskellige etniske oprindelser, men samtidig omfatter den oprindelige engelske etnicitetsopfattelse. Derfor er det en kendt sag, at vestens idealer om adskillelse af politik og religion bliver udfordret i kraft af, at religiøse grupper ønsker en statsindretning baseret på religion. Nutidens tydeligste eksempel på kulturkonflikt, er ytringsfriheden på den ene side og det religiøse aspekt på den anden, hvilket er konflikter som undertiden giver et voldsomt udfald. Seneste skud på stammen er Muhammed-krisen, som medførte historier om, at muslimer ville foretage sig desperate bombeaktioner i Allahs navn og for islams skyld.
Når man snakker om mødet mellem kulturerne, kan man næsten ikke undgå at inddrage kultursammenstød mellem muslimer og ikke-muslimer, da det er dagligdag i Europa og er det, man oftest hører om. Derudover er det den mest oplagte religiøse betegnelse ud fra Hanif Kureishis novelle ”My Son the Fanatic”, som jeg i løbet af opgaven vil analyse og fortolke, med vægt på faderens og sønnens indbyrdes forhold samt deres modstridende livsopfattelser. Af den grund vil der også i opgaven blive taget stilling til, hvad selve begrebet islamisme indeholder, og om hvorfor og hvordan islamisme finder sted. Begrebet vil ovenikøbet blive belyst i parallel med en vinkel på integration, med det formål at skabe en sammenhæng mellem islamisme og integration. Endelig vil jeg slutte af med en diskussion med henblik på, hvorfor nogle tilslutter sig islamistiske bevægelser... Køb adgang for at læse mere

SRO om Religiøs fanatisme og integration

[2]
Bedømmelser
 • 09-01-2017
  jeg brugte denne som inspiration til at komme i gang med min AT synopsis og som et pilemærke for hvor jeg gerne ville bevæge mig hen i opgaven
 • 14-03-2016
  Fed opgave med ldit mangler