SRO | Radon i en bolig | Matematik A og Fysik A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 12
  • 2759
  • PDF

SRO | Radon i en bolig | Matematik A og Fysik A

Her finder du en SRO i Matematik A og Fysik A om radon i boliger.

I SRO'en gøres der rede for, på hvilken måde radongas fra undergrunden indtrænger et hus eller bygning, på hvilken måde gassen er skadelig, og hvad konsekvenser af at være udsat for radon i længere forløb kan være, det vil sige, hvilke skader gassen kan forårsage på et menneske.

Derudover undersøges strålingen afsendt af en støvprøve fra et kælderrum og der er lavet grafer over udviklingen af beta- og alfastrålingen udsendt derfra.

Desuden er der vidst, hvordan man med Eulers metode kan fremstille et regneark, der beskriver den teoretiske udvikling af kerneantal og aktivitet for en henfaldskæde bestående af tre radondøtre. De teoretiske værdier er sammenlignet med det der blev målt i undersøgelse af støvprøven.

Indhold

Indledning 2

Radon – fra undergrund til bolig 2

Hvorfor er radon et problem? 3

Forsøgsudførelse 4

Målinger og Databehandling 4

Eulers metode 6

Benyttelse af Eulers metode til at beskrive kerneudviklingen i en henfaldskæde 7

Det teoretiske eksempel 8

Sammenligning, og vurdering af eksperimentelle resultater 9

Konklusion 10

Literaturliste 11

Uddrag

Radon er en ædelgas, hvoraf samtlige isotoper er radioaktive og ustabile. Radon forekommer i naturen som en gasart, der hverken har farve lugt eller smag. Dette er problematisk, da det gør det umuligt for mennesker umiddelbart at blive opmærksom på mængden af radon i luften hvor de befinder sig. Radon opstår naturligt i undergrunden, ved henfald af...

Problemet ved radon opstår ved indåndingen af luft med højt indhold af radon, eller en af dens radioaktive døtre, bundet til partikler i luften. Radon selv i lungerne gør intet, da radon er en ædelgas, og derfor ikke binder sig. Problemet opstår først...

For at undersøge et kælderrum for spor af radon og dets døtre, indsamledes en støvprøve fra rummet. Dette gjordes ved at lægge et filter (bestående af et gagebind) for røråbningen af et støvsugerrør, og støvsuge i kælderrummet i ca. fire timer. Støvprøven...

Inden vi kan gå videre, må vi forklare den matematiske metode, der ligger til grund for resten af databehandlingen. Det er en metode, der er udviklet af den schweiziske matematiker Leonhard Euler, som den også er opkaldt efter. Eulers metode handler om...

Da har vi også et udgangspunkt på grafen N(t), nemlig (N0 , t0). Vi vil så kunne lave en tangent til N(t) i dette punkt,og finde et nyt udgangspunkt, hvortil vi laver endnu en tangent og finder endnu et nyt udgangspunkt. På grund af den enorme... Køb adgang for at læse mere

SRO | Radon i en bolig | Matematik A og Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.