SRO: PTSD og filmen Brothers | Engelsk & Psykologi

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Psykologi C)
  • 10
  • 14
  • 3251
  • PDF

SRO: PTSD og filmen Brothers | Engelsk & Psykologi

Denne SRO handler om PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) efter at have været i krig og indeholder en analyse af filmen Brothers af Jim Sheridan.

SRO'ens opgaveformulering lyder:
Redegør for begrebet PTSD, og forklar hvilke psykiske eftervirkninger hjemvendte soldater kan opleve efter deltagelse i krigshandlinger.

Herefter gives en analyse og fortolkning af filmen Brothers med særlig vægt på en karakteristik af hovedpersonerne og deres indbyrdes forhold. Du skal i din analyse inddrage psykologisk viden fra din redegørelse til at forklare, hvordan personerne i filmen agerer. I din analyse skal du desuden inddrage brug af filmiske virkemidler.

Vurder hvordan hjemsendte soldater hjælpes - både set i forhold til traumatiserede og ikke traumatiserede personer. Diskuter hvilke konsekvenser det kan få hvis soldaterne ikke hjælpes i tilstrækkeligt omfang. Hvordan placerer filmens budskab sig i forhold til din diskussion?

I opgaven inddrages artiklen "You don't ever get over it': meet the British soldiers living with post-traumatic stress disorder" fra The Guardian d. 18. oktober 2014.

Indhold

Abstract
Inledning
Teori
Posttraumatisk belastningsreaktion
Posttraumatisk belastningsreaktions 3 symptomer
Forsvarsmekanismer
Analyse
PErsonkarekteristik
Filmiske virkemidler
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Individer der har været udsat for ekstremt traumatiske oplevelser, som f.eks. voldsomme naturkata-strofer, krig og tortur, voldtægt mm., er særligt udsatte for at kunne udvikle over tid svære psykiske lidelser, såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion, eller PTSD (Post-Traumatic-Stress-Disorder). Det er en relativ almindelig reaktion med en hyppighed på 1-3 procent af befolkningen og 20-30 procent for særligt udsatte grupper, som f.eks. soldatter og ofrer for voldsomme katastrofer. Inden for psykiatrien skelner man mellem forskellige former for belastningsreaktioner, når man skal diag-nosticere. Man taler om den akutte belastningsreaktioner, som kan opstå efter en psykisk eller fysisk belastning... Køb adgang for at læse mere

SRO: PTSD og filmen Brothers | Engelsk & Psykologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: PTSD og filmen Brothers | Engelsk & Psykologi.