SRO om product placement i Engelsk A & Afsætning A

  • HHX 2. år
  • Engelsk A (Afsætning A, SRO)
  • 7
  • 13
  • 3542
  • PDF

SRO om product placement i Engelsk A & Afsætning A

Her finder du en SRO skrevet i fagene Engelsk A og Afsætning A om promotionsformen og begrebet Product placement. I SRO'en analyseres blandt andet fra 16:45 - 18:46 i Morgan Spurlocks dokumentarfilm fra 2011 "POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold".

Opgaveformulering
Redegør for begrebet product placement.

Analyser og diskuter fordele og ulemper ved product placement sammenlignet med andre promotionsformer. Kom med konkrete eksempler på virksomheder der benytter sig af denne promotionform. Uddrag af filmen The Greatest Movie Ever Sold skal analyseres og inddrages i opgaven.

Elevens kommentar

Opgaven kan forbedres mht. retskrivning og flere flydende overgange mellem afsnit.

Indhold

Product placement begrebet 5
Redegørelse for begrebet product placement 6
3 promotionsformer sammenlignet med product placement 7
Eksempler for virksomheder hvor man benytter product placement 9
Analyse af et uddrag af filmen 'The Greatest Movie Ever Sold' 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

Product Placement begrebet
Product placement er en promotionsform som er kendt promotionsform som specielt er populært i filmbyen Hollywood. Product placement er nemlig overalt i medierne og i tv. Brands betaler film producerer for at lade deres mærke være med i den næste, forhåbentlige' helt store og spektakulære film. På den måde kan deres brand nå ud til flest mennesker som muligt, og få en god omtale, hvis filmen altså har fået det samme. Markedet inde for Product placement er stort, og er en stor pengemaskine. Det fungere på en måde som kan relateres til den hverdag vi alle lever i.

I denne rapport vil det blive analyseret og redegjort for product placement, og hvad der egentlig menes med begrebet. Rapporten vil analyserer sammenligner med andre promotionsformer, og vist fordele og ulemper med andre promotionsformer i forhold til product placement konceptet. Konkrete eksempler fra erhvervslivet vil blive analyseret - hvor, hvornår og af hvem product placement bliver benyttet af. ”The Greatest Movie Ever Sold”, bliver analyseret. Slutningen af rapporten vil indeholde en konklusion på selve rapporten indhold, og en opsamling af den nye viden rapporten har givet. Litteraturliste og bilag står bagerst. Rapporten er bygget op i en sammenhængende tekst, med hovedpunkter sat få steder, så der vil blive et overskueligt overblik over rapporten. Der vil være redegjort for begrebet product placement, så læseren længere nede i rapporten allerede selv har et indblik hvad product placement er, hvilke sammenhænge det bliver brugt i og hvordan promotion formen fungere.

Redegørelse for begrebet Product Placement
Product Placement er en promotions form. En virksomhed betaler en producer for at have sit produkt med i filmen. Et produkt kan placeres i reklamer, film, billeder, tv-programmer, hjemmesider, som bliver lagt op på de sociale medier af standard kendte og verdens kendte personer og trykte reklamer. Der er mange muligheder for hvordan man kan benytte produkt ... Køb adgang for at læse mere

SRO om product placement i Engelsk A & Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.