SRO - Potentiometrisk titrering af ethansyre

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi B)
  • 7
  • 11
  • 2652
  • PDF

SRO - Potentiometrisk titrering af ethansyre

SRO i Matematik A og Kemi B om potentiometrisk titrering og matematisk modellering.

Problemformulering:
a. Udfør en potentiometrisk titrering af 0,1 M ethansyre med 0,1 M natriumhydroxid med dataopsamling.
b. Beregn udseendet af titrerkurven og sammenlign med den eksperimentelt fundne titrerkurve.
c. Diskutér og vurdér forskellige metoder til bestemmelse af ækvivalenspunktet herunder undersøgelse af væksthastighed. Gør specielt rede for begrebet numerisk differentiation. Inddrag både eksperimentelle og beregnede data.

Studienets kommentar

Der mangler et abstract.

Indhold

Problemformulering: 2
Potentiometrisk titrering af ethansyre (Gruppe: Mie, Maria og Dina): 2
Teori: 2
Materialer: 3
Kemikalier: 3
R- og S-sætninger: 3
Fremgangsmåde: 3
Resultater: 4
Usikkerhed/Fejlkilder: 5
Beregning af titrerkurvens udseende: 5
Sammenligning af den eksperimentelt fundne titrerkurve og den beregnede titrerkurve(bilag 1 og 2): 6
Diskutér og vurdér forskellige metoder til bestemmelse af ækvivalenspunktet: 6
Undersøgelse af væksthastighed: 8
Gør rede for numerisk differentiation: 9
Bestemmelse af differentialkvotienten i et punkt 9
Konklusion: 10
Litteraturliste: 11

Uddrag

Fremgangsmåde:
Man starter med at stille pH-meteret så præcist som muligt, ved først at måle pH på en syre med pH 4 og derfor måle pH på en base med pH 10, og så stiller man sit pH-meter nogenlunde efter disse pH-værdier. Når dette er gjort tager man 20 mL ethansyre og hælder over i en kolbe, derefter hælder man natriumhydroxid i buretten.
Så stiller man kolben på magnetomrøreren under buretten, putter magneten ned i ethansyren og opskriver et skema over hvornår man vil måle pH. Så begynder man at titrere, i vores tilfælde startede vi ud med 2 mL natriumhydroxid, målte pH og hældte så 2 mere i, for først at danne sig et overblik over hvor ækvivalenspunktet muligvis kunne ligge.
Når man så har gennemført forsøget én gang kan man se hvor resultaterne svinger helt vildt og derved ved man hvor det er man skal hælde mindre i for at få nogle mere præcise resultater omkring ækvivalenspunktet.
Til sidst bruger man sine resultater til at tegne en titrerkurve på et millimeterpapir. Alle kurverne skal tegnes ind på samme stykke papir, for at kunne sammenligne dem og se om de stemmer overens med teorien, som siger at alle titrerkurverne for et forsøg skal være parallelle... Køb adgang for at læse mere

SRO - Potentiometrisk titrering af ethansyre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.