SRO: Polariseret lys og optisk aktivitet

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik A, Kemi B)
  • 10
  • 21
  • 4690
  • PDF

SRO: Polariseret lys og optisk aktivitet

SRO skrevet i Fysik og Kemi om polariseret lys og optisk aktivitet. Indeholder et forsøg hvor formålet er at finde ud af hvor meget sukker, der er i hyldeblomstsaft ud fra en standardkurve.

Desuden undersøges R-formen og S-formen af carvon i et polarimeter.

Lærers kommentar

Indledningen er ikke god og skrevet forkert - det skal være en generel indføring til emnet og ikke hvorfor, du synes det er spændende.
For meget om isomeri.

Studienets kommentar

Der følger ikke abstract med til opgaven.

Indhold

Indledning 3
Polariseret lys 4
Figur 1: Elektromagnetiske felts svingning 4
Upolariseret lys 5
Figur 2: Upolariseret og polariseret lys 5
Polariseringsfilter 5
Vektorregning 6
Figur 3: Vektorregning 6
Figur 4: Koordinatsystem med vektorer 6
Cirkulært polariseret lys 7
Figur 5: Cirkulært polariseret lys 8
Elliptisk polariseret lys 8
Lineært polariseret lys 8
Optisk aktivitet 9
Z/E-isomeri 9
Figur 5: Z/E-isomeri model 9
Cis/trans-isomeri 10
R/S-isomeri 10
Figur 6: Rækkefølgen ved R/S-isomeri 11
Figur 7: (R)-bromchlorfluormethan 11
Figur 8: Model af polarimeter 12
Forsøget 14
Formålet 14
Databehandling 14
Figur 9: Sammenhæng fra LoggerPro 14
Figur 10: Skitse over resultater 15
Figur 11: Skitse over bearbejdede resultater 15
Fejlkilder 16
Konklusion 16
Bilag 1 18
Forsøgsbeskrivelse 18
Tabel 1: Koncentrationer 19
Bilag 2 19
Resultater af sukkeropløsning og hyldeblomstsaft 19
Tabel 2: sukkeropløsninger 19
Carvon-forsøget 20
Tabel 3: Carvon koncentrationer 20
Tabel 4: Carvon resultater 20
Standardkurve 20
Graf 1 20
Graf 2 21

Uddrag

Polariseret lys
Lys er bølger. Der findes to forskellige slags bølger; den ene slags er transversalbølger, hvis kendetegn er at udsvinget bevæger sig modsat af udbredelsesretningen, og den anden slags er longitudinalbølger, der kendetegnes ved at de udbreder sig fremad og at udsvinget bevæger sig den samme vej. Lys er transversalbølger.
Lys er også elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling er specielt fra ”normale” bølger, for elektromagnetisk stråling består af fotoner. Fotoner har både partikel- og bølgeegenskaber og man kan derfor beskrive udbredelsen af lys med bølger.
Synligt lys kan beskrives som elektromagnetiske svingninger med bølgelængder fra ca. 400 nm til ca. 700 nm. Hvidt lys er en sum af plane bølger, der hver især har en bestemt frekvens mellem 430 THz og 750 THz, der svarer til de førnævnte bølgelængder. Hver frekvensdel fortolkes som en bestemt farve af vores øjne, men kombinationen af forskellige frekvenser opfattes som hvidt lys... Køb adgang for at læse mere

SRO: Polariseret lys og optisk aktivitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.