SRO om Optøjerne i London

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 12
  • 2701
  • PDF

SRO om Optøjerne i London

Studieretningsopgave om optøjerne i London i fagene Engelsk og Samfundsfag.

Hvad er grundlaget for optøjerne og de revolutionære protester som fandt sted. Var det undertrykkelse af de økonomiske underbemidlede som reformen havde ramt hårdt, samfundsstrukturen eller Londons fattige kvarterer som ville have en bid af luksuskagen? Det er det, rapporten prøver at finde svar på.

Lærers kommentar

Formalia: Omfattende og korrekt udført litteraturliste
Veldokumenteret.
Udmærket brug af statistik materiale - men der savnes henvisninger
Du har været grundigt rundt i det engelsksprogede materiale, men de skal passe på ikke at blive for refererende.

Elevens kommentar

Abstract: Brug ikke fremtid, små fejl.
S.4 mangler henvisning til afsnittet om "Riots in London"

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Identitetsdannelse 3
Ulighed 3
The Riots in London 4
Undersøgelse af optøjerne 4
Diskussion af de mulige årsager til optøjerne i London 6
Konklusion 8
Litteraturliste: 10
Internetadresser: 10
Bøger: 10
Bilag 1: Undersøgelse over årsager til optøjerne 11
Bilag 2: Indkomstfordeling i indre London 2008 12
Bilag 3: Changes over time and within London 13

Uddrag

Indledning
Optøjerne i London havde bl.a. udspring i den økonomiske krise. England blev hårdt ramt af såvel finans- som den realøkonomiske krise. Deres offentlige gæld ift. BNP blev ifølge Eurostat fordoblet i årene 2006-2012. Der var derfor stort behov for genopretning af den offentlige økonomi. I efteråret 2010 blev en stor reform af det britiske velfærdssystem annonceret. Reformen gik bl.a. ud på at fjerne svindel med offentligt tilskud ved at skære i børnepenge og sætte et loft for det beløb som hver husstand kan modtage i offentlig hjælp .

Mange har spurgt sig selv ”Hvad er grundlaget for optøjerne og de revolutionære protester som fandt sted”. Var det undertrykkelse af de økonomiske underbemidlede som reformen havde ramt hårdt, samfundsstrukturen eller Londons fattige kvarterer som ville have en bid af luksuskagen? Det er det, rapporten prøver at finde svar på.
Identitetsdannelse
Identitet kan defineres som ”en livslang proces og ikke en given størrelse. Identiteten konstrueres løbende og ændres derved gennem refleksive processer” (Jacobsen s.24). Med udgangspunkt i so-ciologen George Herbert Meads kan mennesket anskues som ”produkter” af det samfund, vi lever i og samspillet med vores omgivelser(Thorndal s. 17). Vi møder verden med vores kulturelle koder, som består ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Optøjerne i London

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Optøjerne i London.