SRO om YouSee i Afsætning og Dansk

  • HHX 2. år
  • SRO (Dansk A, Afsætning A)
  • 7
  • 11
  • 3253
  • PDF

SRO om YouSee i Afsætning og Dansk

Denne SRO (Studieretningsopgave) i fagene Afsætning A og Dansk A omhandler YouSee. Der er valgt en reklamefilm fra YouSee, som analyseres.

Reklamen kan ses her

Problemformulering
Redegør for virksomheden, dens ''værdier'' og deres målgruppe
Analyser den valgte reklame med den korrekte kommunikationsmodel og virksomhedens konkurrencesituation
Diskuter og vurder om reklamen er tilpasset virksomhedens værdier og rettet mod målgruppen i forhold til virksomhedens konkurrencesituation

Elevens kommentar

Jeg har for mange jeg-formuleringer.

Indhold

Abstract 2
Indledning og metode 4
1: Redegør for virksomheden, dens ''værdier'' og deres målgruppe 4
2: Analyser den valgte reklame med den korrekte kommunikationsmodel og virksomhedens konkurrencesituation 5
Kommunikationsmodel 5
Afsender 5
Medie 5
Modtager 5
Analyse af indhold 5
Analyse af filmiske virkemidler 6
Virksomhedens konkurrencesituation 7
Substituerende produkter 7
Leverandører 7
Kunder 8
Potentielle indtrængere 8
Konkurrencesituationen på markedet 8
3: Diskuter og vurder om reklamen er tilpasset virksomhedens værdier og rettet mod målgruppen i forhold til virksomhedens konkurrencesituation 9
konklusion på opgaven 10
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Indledning og metode

Til opgaven SRO har jeg fået til opgave at skrive i fagene afsætning og dansk. Jeg har valgt en reklamefilm fra Yousee, til denne opgave har jeg fået udleveret en problemformulering bestående af tre spørgsmål. Jeg vil blandt andet redegøre for hvad værdierne og målgruppen er for denne virksomhed, analysere reklamen og konkurrencesituation for den pågældende virksomhed og dertil bruge den relevante kommunikationsmodel og derefter vil jeg diskutere og vurdere om reklamen er tilpasset værdierne og målgruppen i forhold til konkurrencesituationen. YouSee blev grundlagt i 1995 og er en del af TDC A/S, virksomheden drives selvstændigt som en division i TDC A/S . YouSee forhandler tv/bredbånd/telefoni til 44,7% af de danske husholdninger, som svarer til ca. 1,2 millioner kunder i Danmark .

Der er brugt forskellige analyseværktøjer til at analysere de forskellige problemstillinger til danskdelen er der anvendt 'håndbog til dansk' , som kan ses i bilag 4, og den korrekte kommunikationsmodel. Til afsætning er der anvendt Porters 5 forces, da analysemodellen giver et bredt syn på markedet og hvordan konkurrencen er på nuværende tidspunkt. Dertil er der blevet forholdt sig kritisk til kilderne, så der kun er taget kilder fra kilder, som regerings sider, som forbrugerstyrelsen og fra forskellige store aviser. Dertil er der anvendt Marketline fra skolens databaser for, at få et overblik over marked for, tv og bredbånd. De fleste informationer forekommer fra YouSee' eller TDC A/S' egne hjemmesider for, at finde frem til deres værdier og målgruppen igennem TDC' brandportefølje.
1: Redegør for virksomheden, dens ''værdier'' og deres målgruppe

YouSee beskriver deres værdier, som at være anderledes, let for kunden og begejstring . YouSee har gennem medarbejdere udarbejdet deres værdier for virksomheden. I henhold til, at være anderledes beskrives YouSee, som at være en virksomhed der ikke går efter moden, men prøver at henvende sig til personerne der er i virksomheden og kunder, som beskrevet i værdierne på YouSee' hjemmeside, nævner Mie Egebo'' Ikke altid som vores designguide beskriver de, men pyt med det' . YouSee valgte også under finanskrisen, at oprette innovationsafdelinger for at finde nye ideer til kunden i stedet for, at spare og skære ned under finanskrisen. Produktchef Thomas Bøgelund mener, at det er let for kunden er en værdi for YouSee. Produktafdelingen ser det, som en vigtig del af virksomheden, at det de sender på markedet er i orden og at det skal være nemt for ... Køb adgang for at læse mere

SRO om YouSee i Afsætning og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om YouSee i Afsætning og Dansk.