SRO om The Lottery og Ondskab | Engelsk A & Psykologi C

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Psykologi C)
  • 10
  • 14
  • 3848
  • PDF

SRO om The Lottery og Ondskab | Engelsk A & Psykologi C

Få inspiration til din SRO med denne SRO i Engelsk A og Psykologi C om novellen “The Lottery" af Shirley Jackson og emnet ondskab.

Opgaveformulering

Redegør for relevant socialpsykologisk teori og teori om ondskab.

Lav en analyse og fortolkning af Shirley Jacksons “The Lottery” fra 1948. Du skal i din analyse desuden forholde dig aktivt til et par eksisterende analyser og fortolkninger.

Diskuter hvordan et samfund kan retfærdiggøre deres ondskabsfulde handlinger, og hvorfor ingen går imod disse handlinger. Vurder, i forlængelse af din diskussion, hvad der skal til for at et individ kan modsætte sig gruppen.

Du skal i din diskussion og vurdering inddrage yderligere selvvalgt materiale.

Studienets kommentar

Opgaven mangler bedre sammenhæng mellem de to fag.

Indhold

Studieretningsopgave (SRO) i 2.g 2015-2016 1
Abstract 2
Indledning 4
Charles H. Cooly 4
Solomon Asch 4
Stanley Milgram 5
Albert Bandura 5
Lars F.r. H. Larsen 6
The Lottery 7
Fortolkning samt perspektivering af The Lottery 9
Retfærdiggørelse af ondskabsfulde handlinger i et samfund 10
Afslutning 11
Litteratur liste 11
Bilag 13

Uddrag

Indledning
Psykologien havde ikke før 1960'erne beskæftiget sig med begrebet ondskab. Dette skyldes at ondskab blev opfattet som noget ekstremt, som hørte ind under psykopatologien. Ondskab var et svært område at forholde sig til, og derfor blev der som oftest søgt efter forklaringer ved hjælp af neurologiske forklaringer, eller misdannelser i personlighedsstrukturen. Den dag i dag, har vi en række teoretikere at takke. Ondskab er blevet vendt og drejet, og man har overvejet hvilke kriterier der skal til, for at noget er ondskab. I denne opgave vil der blandt andet blive redegjort for nogle af de teorier som i dag er tilgængelige. Ydermere, er den gruopvækkende novelle The Lottery skrevet af Shirley Jackson, blevet analyseret og undersøgt for de virkelighedselementer den indeholder. I forlængelse af teorierne samt analysen vil der vil blive overvejet og undersøgt hvordan et samfund, kan retfærdiggøre ondskabsfulde handlinger, og hvorfor folk sjældent gør modstand.

Charles H. Cooly
Socialpsykologien er den del af psykologien, som undersøger og udforsker hvordan det en-kelte individ påvirker, og bliver påvirket af dets sociale omgivelser. Fra et psykologisk per-spektiv kan man snakke om omgivelser som kommer i form af grupper. Den amerikanske sociolog Charles H. Cooly, fortæller at der findes primær- og sekundærgrupper. Primær-grupper anses som familie og tætte venskaber, altså dem som man er følelsesmæssigt bundet til. Sekundærgruppen har en større følelsesmæssig afstand, som f.eks. kunne være en sports-forening . Ydermere, kan der skelnes mellem de uformelle og formelle grupper. Den ufor-melle gruppe kun eksempelvis være fælles interesser, såsom i en sportsforening. Den formelle gruppe dannes med fælles formål, som at løse opgaver i f.eks. politisk eller faglig forbindelse ...

The Lottery
...The Lottery er en novelle, som er skrevet af Shirley Jackson. The Lottery var en meget omdi-skuteret novelle som blev udgivet i The New Yorker i 1948. Novellen deler genrene realisme og gyser. Novellen deler ydermere flere forskellige temaer såsom kønsroller og traditioner. I The Lottery opdager man hvordan manden er det dominerende køn i et parforhold anno 1948. F.eks. Er det manden som skal trække loddet til lotteriet, for hver husstand. Et andet tema kunne være dystopi. Lotteriet er, ifølge borgerne, stadig eksisterende for at have et samfund som er intakt. Deres ideelle billede af byen og samfundet, utopi om man vil, er altså et dystopisk samfund. Det mest omfattende tema i novellen er ondskab i samfund. Hele no-vellens omdrejningspunkt er denne fælles ondskab der findes i byen, og hvordan det bliver accepteret... Køb adgang for at læse mere

SRO om The Lottery og Ondskab | Engelsk A & Psykologi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om The Lottery og Ondskab | Engelsk A & Psykologi C.