SRO om Rema 1000 og konkurrencen på det danske dagligvaremarked

SRO om Rema 1000 og konkurrencen på det danske dagligvaremarked

I denne SRO skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A finder du en redegørelse for konkurrencemæssige positioner på markedet for dagligvarer i Danmark.

Derudover indeholder opgaven en analyse af Rema 1000s økonomiske situation med udgangspunkt i de seneste 5 års regnskabstal og deres parametermix.

Herunder analyseres indtjeningsevnen for Rema 1000.

Til sidst vurderes Rema 1000s muligheder for at forbedre deres position på markedet.

Studienets kommentar

Lav andre overskrifter frem for at bruge problemformuleringens punkter som overskrifter.
Der er nogle spoglige fejl i opgaven.

Indhold

Indledning 5

Redegør for konkurrencemæssige positioner på markedet for dagligvarer i DK 6

Udvælg en virksomhed inden for dagligvaremarkedet, og foretag en analyse af virksomhedens økonomiske situation med udgangspunkt i de seneste 5 års regnskabstal, og deres parametermix. 7

Analyse af indtjeningsevnen: 10

Konklusion på den økonomiske analyse 11

Parametermix 11

Vurder den udvalgte virksomheds muligheder for, at forbedre deres position på markedet. 12

Konklusion 13

Litteraturliste: 13

Bilag: 14

Uddrag

Indledning
På det danske dagligvarers markedet har der i mange år været en hård konkurrence, både i form af prisniveau og antal af butikker. Konkurrencen er fortsat hård især efter indførelsen af den ny lukkelov og stadig stigende antal af butikker , dog er der stadig en stigende vækst i omsætningen på markedet, som steg med 1% i 2014. Denne høje konkurrence medfører også, at der kommer ændringer i markedet i form af ændringer i positioner eller væksten ved de enkelte udbydere. I denne opgave bliver der først redegjort, for de konkurrencemæssige positioner på markedet for dagligvarer i Danmark. Herefter er der foretaget en analyse af en selvvalgt virksomheds økonomiske situation med udgangspunkt i de seneste 5 års regnskabstal, og deres parametermix. Som afrunding vurderes det hvilke muligheder den selvvalgte virksomhed har for at forbedre deres position på markedet.

Redegør for konkurrencemæssige positioner på markedet for dagligvarer i DK.
Det danske dagligvarers markedet har i mange år været domineret af de tre koncerner, Coop, Dansk supermarkedet og Dagrofa A/S. Coop og Dansk supermarkedet er i tæt konkurrence om at være den ledende koncern på markedet, med henholdsvis en markedsandel på 30,5% for Coop og 30,3% for Dansk supermarkedet i 2015. Herefter følger Dagrofa A/S efter med en markedsandel på 8,6%. I de seneste år har de tre koncerner dog fået stor konkurrence fra den norske koncern Reitan-gruppen, som er indehaver af den storvækstende discountbutik Rema 1000. Koncernen havde i 2015 en markedsandel på 7,4%, og i 2012 lå den på 4,6%, hvilket også gør dem til den koncern med den mest voksende markedsandel i perioden fra 2012 til 2015. En nærmere fordeling af de forskellige koncerner på dagligvarer markedet kan ses i bilag 1.
På det danske dagligvarers markedet kan de forskellige virksomheder inddeles i tre former for dagligvarebutikker, discount, supermarked og hypermarked. Discount butikkerne består af virksomhederne som for eksempel Netto, Rema 1000 og fakta. Supermarkederne består for eksempel af virksomheder som Føtex, Super Brugsen og Meny. Både... Køb adgang for at læse mere

SRO om Rema 1000 og konkurrencen på det danske dagligvaremarked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.