SRO om racediskrimination i USA

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 17
  • 72
  • PDF

SRO om racediskrimination i USA

Find inspiration til SRO med denne Studieretningsopgave om racediskrimination i USA i fagene Samfundsfag A og Engelsk A.

SRO'ens emne er sociale konflikter og sammenstød og sacediskrimination i USA er valgt som fokus.

Herunder besvares problemformuleringen:
- Undersøg efter eget valg en eller flere af de sociale konfliktedimensioner, der findes, i det amerikanske samfund.

- Belys konkrete konflikter ved hjælp af en eller flere udvalgte engelske tekster gennem litterær analyse, retorisk analyse og/eller analyse af kommunikationssituationen (non-fiction analyse)

- Vurder hvilken betydning sociale konflikter har for det amerikanske samfund.

SRO'en belyser desuden en episode med et skyderi på en 12-årig afroamerikansk dreng, og ydermere inddrages et essay af Keith Woods med titlen "The Language of Race". Dette essay har fokus på journalistikkens beskrivelser af personer med forskellig race, og hvordan diskrimination og adskillelse optræder heri.

Elevens kommentar

Der skal inddrages mere engelsk materiale.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Racediskrimination gennem århundreder 5
Slaveri 5
Den amerikanske borgerkrig 5
Raceadskillelse 5
Den amerikanske Borgerretsbevægelse 6
Delkonklusion 7
Fremgang i bekæmpelsen af racediskrimination 7
Borgerbevægelsens- og Martin Luther Kings betydning 7
Barack Obama: Den første sorte præsident 7
Delkonklusion 9
Racediskrimination i dag 9
USA er forsat en nation delt i sort og hvid 9
Generalisering og omtale gennem journalistikken 11
Delkonklusion 12
Betydningen af sociale konflikter for det amerikanske samfund 12
Et opdelt samfund 12
Hvilket billede giver det omverdenen? 14
Delkonklusion 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning

Racediskrimination i USA er og har været et stort problem gennem flere århundrede. Denne opgave beskæftiger sig med sociale konflikter og sammenstød i denne sammenhæng, med fokus på den udvik-ling som racediskriminationen har været igennem. Desuden vil jeg uddybe hvilke stridigheder racedis-krimination medfører. I denne opgave har jeg været omkring en konkret episode som omhandler et skyderi på en 12-årig afroamerikansk dreng, og ydermere har jeg inddraget et essay skrevet af Keith Woods. Dette essay har sit fokus på journalistikkens beskrivelser af personer med forskellig race, og hvordan diskrimination og adskillelse optræder heri.

Racediskrimination gennem århundreder
Slaveri

I 1619 blev de første sorte arbejdere sejlet til den britiske koloni Jamestown i Virginia, Nordamerika. Denne gruppe arbejdere blev betragtet som den første gruppe slaver i Nordamerika. I 1662 indførte Virginia den første lov hvori sorte mennesker blev omtalt som ”slaver”, og i løbet af 1700'tallet steg importen af slaver i Nordamerika drastisk. Slavelovgivningen i Virginia gjorde det fra 1705 lovligt at holde alle og enhver som slave, hvis de var importeret fra et ikke-kristent land.
I takt med uafhængighedskrigen voksede modstanden mod slaveri, men den amerikanske forfatning fra 1787 beskyttede staternes ret til at opretholde slaveriet og oven i købet udvide det ved at importere flere slaver. Denne lov forblev uændret i tyve år for at give tid til at finde en løsning på uenigheden slaveri i Amerika1. Ved folketællingen i 1860 blev det samlede antal slaver i Nordamerika opgjort til at være omkring fire millioner, mens omkring 40% af befolkningen i sydstaterne var slaver i midten af 1800-tallet2.

Den amerikanske borgerkrig

Slaveriet blev formelt afskaffet efter borgerkrigens afslutning i 1865. Borgerkrigen 1861-1865 var en politisk og militær konflikt mellem Nordstaterne og Sydstaterne i USA. Mellem nord og syd fandtes øko-nomiske, sociale, kulturelle og religiøse forskelle som var konkret afspejlet i holdningen til slaveriet. Mens slaveriet i perioden op til 1804 blev afskaffet i Norstaterne, så man derimod en stigning i Sydsta-terne, hvor slavernes arbejdskraft var nyttig i produktionen af forskellige råvarer. Selvom den formelle årsag til borgerkrigen omhandlede hvorvidt forfatningen tillod delstaters udtræden af Den Amerikan-ske Union, kom krigen på længere sigt til at fremstå som et opgør mod slaveriet.3

Raceadskillelse

Selvom slaveri var blevet afskaffet, var det ikke alle steder at dette forbud blev overholdt. Visse steder blev de sortes mindretalsvilkår endda ringere. Omkring 90% af USA's ca. fem millioner sorte boede i Sydstaterne i 1870. Her havde størstedelen arbejdet på de store landbrug og plantager, hvor de under slaveriet havde været de hvide godsejeres ejendom og her haft en vis form for beskyttelse. Da frigivelse trådte i kraft var de sorte dermed overladt til sig selv, ofte uden adgang til nogen form for skole- ... Køb adgang for at læse mere

SRO om racediskrimination i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.