SRO om pH-titrering af ascorbinsyre i Matematik og Kemi

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi B)
  • 10
  • 20
  • 4212
  • PDF

SRO om pH-titrering af ascorbinsyre i Matematik og Kemi

Studieretningsopgave (SRO) om ascorbinsyre i Matematik A og Kemi B. Denne opgave går ud på at undersøge hvilke informationer man kan udlede fra en pH-titrering af ascorbinsyre, og hvad man kan bruge disse informationer til.

Du kan læse mere syre-base-titrering i vores kompendium om pH-beregninger.

Problemformulering

1. Redegør indledningsvis for hvad ascorbinsyre er samt hvilken funktion det har i kroppen.
2. Udfør en pH-titrering med 0,1 M NaOH på den udleverede opløsning af en C-vitaminholdig pille. Udarbejd en grafisk titreringskurve og bestem ækvivalenspunktet. Bestem indholdet af ascorbinsyre i pillen.
3. Bestem pKS-værdien for ascorbinsyre og sammenlign med tabelværdi. Hvor stærk er syren?
4. Du skal beregne den teoretiske pH-værdi i systemet hhv. Inden titreringens start, i ækvivalenspunktet, samt ved en tredjedel af volumen tilsat NaOH i forhold til ækvivalenspunktet.
5. Inddrag relevant syre-base teori, dels i forklaringen af neutralisationsreaktionen og koncentrationsberegningerne fra punkt 2, dels i udledningen af de pH-formler, som skal anvendes til beregningerne i punkt 3 og 4. Kom herunder ind på hvilke antagelser, du har gjort dig, for at kunne udlede de relevante pH-formler.
6. Kommenter på hvorvidt de beregnede pH-værdier stemmer overens med den grafiske titreringskurve.
7. Bestem ved polynomisk regression til et tredjegradspolynomium, et funktionsudtryk for kurven lige omkring ækvivalenspunktet. Bestem den 2. Afledede på titreringskurven og bestem herudfra ækvivalenspunktet.
8. Inddrag i forbindelse med punkt 2-5 den nødvendige teori omkring logaritmer, og i forbindelse med punkt 7, hvad en løsning til ligningen f´´(x) = 0 generalt fortæller om en funktion f.

Lærers kommentar

Kemidelen var helt perfekt, til et 12 tal, men matematikdelen halter lidt. Gode bokse med logaritmeregneregler.

Elevens kommentar

Jeg har fået at vide, at det ville have været en god idé, hvis jeg havde lavet mere plads til matematikken i selve opgavebesvarelsen, og ikke blot inkluderet den til sidst. Læreren syntes at det var en god idé at lave små bokse med logaritmeregneregler, men han syntes også at dette burde at have fyldt mere i opgavebesvarelsen. Han ønskede også, at de matematiske udregninger og regressioner tog del i opgavebesvarelsen, og ikke blot lå som bilag. Læreren syntes også at problemformuleringen skulle stå for sig selv, og ikke sammen med indledningen, men jeg må sige, at det er en meningssag.

Indhold

Indledning 4
Hvad er ascorbinsyre og hvilken funktion har det I kroppen? 5
Ph-titrering af ascorbinsyre 6
Forsøget 7
Ascorbinsyres pks-værdi 9
Ph-værdi inden titreringens start 11
Ph-værdi I ækvivalenspunktet 12
Ph-værdi ved en tredjedel af volumen tilsat naoh I forhold til ækvivalenspunkt 14
Bestemmelse af ækvivalenspunkt med differentialregning 15
Opsummering 16
Bibliografi 17
Bilag 1 18
Bilag 2 19
Bilag 3 19
Bilag 4 20
Bilag 5 20

Uddrag

Hvad er ascorbinsyre og hvilken funktion har det i kroppen?
Ascorbinsyre er et organisk stof bestående af carbon, hydrogen og oxygen. Molekylformlen for stoffet er C6H8O6. Ascorbinsyre er et chiralt molekyle, da det indeholder to asymmetriske carbon atomer, altså to carbon atomer hvortil der til hvert carbon atom er knyttet fire forskellige atomgrupper. På grund af asymmetrien i molekylet har ascorbinsyre en venstredrejende og en højredrejende form, kaldet henholdsvis L-ascorbinsyre og D-ascorbinsyre. L-ascorbinsyre og D-ascorbinsyre er hinandens spejlbilleder , og det gør at de to stoffer ikke har de samme egenskaber. L-ascorbinsyre er det stof som vi i daglig tale kalder for C-vitamin. C-vitamin spiller en vigtig rolle hos dyr og mennesker, men dets spejlisomere form, D-ascorbinsyre, har ingen lignende betydning, og derfor vil vi ikke længere diskutere denne form. Mange ved nok at appelsiner indeholder C-vitaminer, men der er faktisk mange andre grøntsager og frugter som indeholder meget mere C-vitamin and appelsiner. Hyben, havtorn og peberfrugt er alle rige på C-vitamin. C-vitamin er involveret i en række biologiske processer i kroppen, og det har især en vigtig rolle i bindevævets produktionen af kollagen. Kollagen er et strukturprotein der bl.a. findes i hår og negle. Indtager man ikke tilstrækkelige mængder C-vitamin, så kan man udvikle en sygdom der kaldes skørbug. Skørbug var engang en almindelig sygdom blandt sømænd, da det ikke var muligt at transportere frugter og grøntsager i længere perioder, uden at det gik i forrådnelse. Symptomerne på sygdommen er: træthed og udmattelse, indre blødninger i de muskelgrupper der bruges – hvilket fører til smerter i led, og i armene og benene – opsvulmning af kæberne og tab af tænder. Uden behandling var det normalt at sygdommen førte til død. Det er vigtigt at mennesker indtager mere end 10 mg C-... Køb adgang for at læse mere

SRO om pH-titrering af ascorbinsyre i Matematik og Kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.