SRO om nationalisme i det senmoderne samfund

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 7
  • 14
  • 2895
  • PDF

SRO om nationalisme i det senmoderne samfund

SRO i Engelsk A og Samfundsfag B om Nationalisme i det senmoderne samfund.

Problemformulering
Redegør kort for begrebet nationalisme samt for nationalismens udbredelse i det senmoderne samfund.

Med udgangspunkt din redegørelse ønskes en analyse af John Agards digte ”Flag” (2004) og ”Therapeutic Exercise with the Union Jack” (2006) med fokus på emnet nationalisme samt på digterens brug af relevante litterære virkemidler.

Slutteligt ønskes en kort diskussion og eksemplificering af nationen som et forestillet fællesskab med fokus på eks. Dansk Folkeparti eller UKIP.

Du kan læse mere om nationalisme i vores kompendium om ideologier. Du kan få hjælp til senmodernitet i vores kompendium om det senmoderne samfund.

Indhold

Abstract 4
Indledning 5
Redegørelse 6
Analyse 8
Diskussion 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil der blive beskrevet hvordan nationalismen er blevet udbredt og hvordan det har påvirket vores senmoderne samfund. Nationalismen har begyndt at præge os meget i det sen moderne samfund og der vil i denne opgave komme en begrundelse for hvorfor det kan være samfundet er blevet nationalister. De 2 digte, Flag og Therapeutic Exercise with the Union Jack er begge 2 digte som viser meget godt hvordan nationalisme kan blive beskrevet og hvordan det kan påvirke et land. Til sidst bliver der diskuteret hvorvidt et forestillet fællesskab som nationalisme kan have en betydning for et samfund og om der egentlig er noget om det.

Redegørelse

Når man taler om nationalisme, så taler man meget om nationalfølelse, som forbindes med at man kan være racistisk eller at hade andre. Før hen i tiden byggede nationalisme op på at nationen var den bedste af alle. Den der styrer landet skal have de samme ideologier som samfundet har, ellers kommer der ragnarok. De skal også kunne bevare og styrke kulturen, som der er i landet. Det kan give politikerne en fordel når det kommer til at få styrket deres nationalisme og kan derved få en ny stat. Nationalismen kan også komme i brug når man snakker om en befolkning som er i lavklassen. De får offentlig støtte og det kan føles mærkeligt når folk fra andre lande får en del af den kage for det er kun for dem som er ''danske'' som skal have den støtte ikke folk fra udlandet.
Man ved ikke helt hvorfor nationalismen er kommet til. Den første gang der begyndte at komme noget var da modernitetens udvikling kom frem. Nationalismen blev udviklet på den måde at man brugte kommunikationsmidlerne, som så kunne gøre at det blev en lettere fremgangsmåde at få opbygget ideer og den identitet, som de forskellige lande har. Nationalisme kan være ting som vi har mistet som ens familie, også når befolkningen i stigende grad flygter over til storbyerne eller når vores politikere prøver at få lavet et samlingspunkt på tværs af forskellige religioner og etniske baggrunde. Politikere har prøvet at gøre nationaliteten stærkere og har så brugt mediernes forbindelser til at styrke diverse ting,... Køb adgang for at læse mere

SRO om nationalisme i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.