SRO om muskelfibertyper i Biologi A og Idræt B

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Idræt B)
  • 10
  • 22
  • 4920
  • PDF

SRO om muskelfibertyper i Biologi A og Idræt B

Få inspiration til en SRO i Biologi A og Idræt B om muskelfibertyper, stofskifteprocesser og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge træningsprogrammer.

Problemformulering
● Gør rede for det aerobe og anaerobe energistofskifte samt muskelfibertyper, og forklar kort hvilke organsystemer der forsyner musklerne med ilt under det aerobe stofskifte.
● Lav en arbejdskravsanalyse for både en sprinter (50 m fri) og en langdistancesvømmer (1500 m fri). Vurder herunder med udgangspunkt i danske rekorder for damer på langbane den procentvise fordeling på aerobt og anaerobt arbejde på de to distancer. Diskuter desuden, hvilken muskelfibertypesammensætning der er optimal.
● Inddrag forsøget ”Mælkesyretest under svømning” med måling af puls og laktat i blodet i en redegørelse for, hvordan svømmere kan træne, og hvilken effekt det har på kroppen.
● Udarbejd to separate træningsprogrammer i svømning med varighed på 4 uger til dig selv. Det ene træningsprogram har til formål at forbedre dine evner i 50 meter crawl, og det andet træningsprogram skal gøre dig bedre i disciplinen 1500 meter fri. Begrund dine valg og overvejelser om træningsprogrammerne med inddragelse af relevant træningsteori og relevante træningsbegreber.
● Vurder med udgangspunkt i bilag 1 og 2 hvilken udvikling foreningsidrætter såsom svømning har været inde i de sidste par år, og hvilke årsager og konsekvenser der er til dette. Supplér diskussionen med andet relevant materiale du selv har fundet.

Indhold

English abstract 1
Indledning 3
Energistofskifte 4
Anaerobe energistofskifteprocesser 4
De aerobe energistofskifteprocesser 5
Fysiologiske tilpasninger ved træning 5
Muskelfibertyper 6
Organsystemerne - Iltens vej ud til cellerne 7
Arbejdskravsanalyse 8
Mentalt 8
Teknik 8
Taktik 10
Fysisk 10
“Mælkesyretest under svømning” 13
Fremgangsmåde: 13
Resultater: 13
Træningsprogrammer 14
Sprinter - 50m fri 14
Langdistancesvømmer - 1500m fri 17
Foreningsidrættens udvikling 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg redegøre for de forskellige stofskifteprocesser og muskelfibertyper, særligt med fokus på forskellen mellem aerobt og anaerobt stofskifte og hvordan disse hænger sammen med de forskellige muskelfibertyper. Med udgangspunkt i denne viden vil jeg udarbejde arbejdskravsanalyser for en langdistancesvømmer og en sprinter. Arbejdskravsanalyserne vil jeg bruge til at udvikle træningsprogrammer, med fokus på de individuelle krav og hvordan det kan oversættes til en mere effektiv træning. Der bliver også udført et forsøg “mælkesyretest i svømning” med henblik på at belyse udvikling af mælkesyre ved hårdt arbejde. Til sidst vil jeg diskutere udviklingen af foreningsidrætten, årsager og konsekvenser.

Energistofskifte
Alle celler bruger en kemisk forbindelse der hedder ATP (Adenosintrifosfat). ATP anvendes i alle celler som et slags universelt brændstof. Når ATP bliver spaltet til ADP og P kommer der energi, som celler skal bruge for at virke.
For at danne ATP, skal ADP og P bringes sammen. Den proces kræver energi. Energien til denne process får vi fra stofkilderne: kulhydrater, proteiner, fedtsyrer og kreatinfosfat, som kommer fra føden. For at lave nævnte stofkilder om til energi, der kan bruges til at danne ATP, skal de gennem en lang række processer. De processer kaldes for energistofskifteprocesserne.
Anaerobe energistofskifteprocesser
De anaerobe stofskifteprocesser er primært karakteriserede ved at de ikke anvender ilt. Skal en muskelcelle have ATP uden ilt til rådighed, så får den det ved de anaerobe processer. Det er altid de anaerobe processer der bruges i de første sekunder og under kortvarige præstationer i musklerne.
Først så har vi det direkte system, som består af oplagret ATP og kreatinfosfat. Det oplagrede ATP er ligetil og bliver bare brugt med det samme af muskelcellerne. Derefter spiller kreatinfosfaten ind. Den bliver spaltet af et enzym og det skaber energi, som kan bringe ADP og P sammen og det danner ATP lynhurtigt. Den næsthurtigste anaerobe stofskifteproces er anaerob glykolyse, I glykolyse dannes ATP og pyruvat og i processen kommer der mælkesyre.
De anaerobe processer er vigtige for musklernes evne til præstere maksimalt. De anvendes ved tunge løft, sprint og generelt ved højintensitets arbejde der kræver hurtige sammentrækninger og høj energiomsætning af musklerne.
De aerobe energistofskifteprocesser
De aerobe (Aerob betyder med ilt) stofskifteprocesser er primært karakteriseret ved at ilt er... Køb adgang for at læse mere

SRO om muskelfibertyper i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.