SRO om mitokondrie DNA i Bioteknologi A og Dansk A

  • STX 2.g
  • SRO (Dansk A, Bioteknologi A)
  • 7
  • 12
  • 81
  • PDF

SRO om mitokondrie DNA i Bioteknologi A og Dansk A

SRO med en populærvidenskabelig artikel i fagene Bioteknologi A og Dansk A.

Emnet er Mitokondrie DNA, og den indeholder en redegørelse for DNA, mitokondrie og slægtsforskning. Derudover en populærvidenskabelig artikel om vores oprindelse med fokus på genetik og et metaafsnit om de formidlingsmæssige overvejelser.

Lærers kommentar

Bioteknologi
• Taget den begrænsede plads til at skrive på i betragtning, så kommer du fint omkr. den stillede opgave. Dog lidt mere om mutation - hvad er det og hvordan kan de påvirke at vi ser en forskel/slægtskab.

Dansk: Populærvidenskabelig artikel + refleksion
• Fint indhold i den populærvidenskabelige artikel. Det er et stort plus, du har været så påpasselig og bevidst om ordvalg og komposition, og du har gjort dig umage med at udvælge gode illustrationer og fremhævet konkret fakta - flot genrebevidsthed! Du må ikke sige, at du har brugt pentagrammet uden at forklare, hvordan du har brugt de fem punkter. Man må ikke bare nævne modeller og begreber uden at bruge dem aktivt.

Elevens kommentar

Helhedsvurdering af opgavestruktur og sprog
• Lidt for kort abstract. Måtte gerne være lidt mere om hvad du kom frem til.

• Din indholdsfortegnelse bør indeholde et mere detaljeret nummersystem med underafsnit

• Din indledning bør være lidt mere ‘salgsbar', dvs. at du godt må gøre lidt mere ud af at uddybe og præsentere emnet - faktisk med en smule af det gode fra din konklusion, som leder naturligt til problemformuleringen. Husk i eksamensopgaven SKAL den indsættes efter indledningen.

• Fine figurer og gode figurtekster - husk at henvise til ALLE figurer mindst en gang. Og skriv hvor de kommer fra ligesom referencer.

• Du skal arbejde med at sætte kommaer, hvor du bruger den gode kryds og bolle-regel. Derudover skal du også huske at bruge reglen for sammensætninger af ord, som flere fejl med i opgaven. 

• Opgaven mangler en samlet vurdering/perspektivering af dit emne, hvor du forbinder de to fag, der lægger til grund for opgaven og kan diskutere dit emne med fx fordele og ulemper. Det er muligt, du ikke har fået det af vide, men det skal i hvertfald med i din eksamensopgave. 

• Du må ikke bringe en litteraturliste midt i det hele. I stedet skal du gøre, hvad du kan for at forbinde de to fag, som danner baggrund for opgaven. Ellers bliver det jo bare to mini-opgaver i en opgave, og det er bestemt ikke meningen.

Bioteknologi
• Taget den begrænsede plads til at skrive på i betragtning, så kommer du fint omkr. den stillede opgave. Dog lidt mere om mutation - hvad er det og hvordan kan de påvirke at vi ser en forskel/slægtskab.

(Besvarelse af opgaveformulering)
• Lidt mere om molekylestrukturen i detaljer ellers flot
• Flot, men gerne lidt beskrivelse af hvad mutationer er på DNA niveau.
Dansk: Populærvidenskabelig artikel + refleksion
• Fint indhold i den populærvidenskabelige artikel. Det er et stort plus, du har været så påpasselig og bevidst om ordvalg og komposition, og du har gjort dig umage med at udvælge gode illustrationer og fremhævet konkret fakta - flot genrebevidsthed! Du må ikke sige, at du har brugt pentagrammet uden at forklare, hvordan du har brugt de fem punkter. Man må ikke bare nævne modeller og begreber uden at bruge dem aktivt. 

• Spændende overskrift, men drop bindestregen næste gang.

• Generelt en velovervejet refleksion, men for at løfte dit indhold, skal du også huske at inddrage appelformerne og Toulmins argumentationsmodel. Det er meget vigtigt i eksamensopgaver, hvor man skal redegøre for noget formidling.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
DNA 4
Mitokondrie dna- mtDNA 5
Mitokondrie Eva – Slægtsforskning 6
Fremtiden 7
Bibliografi 9

Uddrag

Indledning

Dna'et er et essentielt del af alle levende organismer. Ud fra den, kan der ses en sammenhæng, og ikke mindst- diversitet mellem individer på tvær af alle arter. Dette betyder, at vi grundlæggende har udgangspunkt i samme struktur. På trods af at vi har udgangspunkt i samme struktur, er et af de faktorer, som lægger grundlaget for forskellen, rækkefølgen på 4 basepar.

DNA

DNA er en forkortelse for deoxyribonukleinsyre (Bidstrup & Jensen, 2009) . I 1953, introducerede Watson og Crick en model for strukturen på DNA, og denne model er sidenhen blevet anerkendt verden over. Ifølge modellen, består DNA af 2 antiparallelle helix formet strenge (se figur 2) som hver har ender som kaldes for henholdsvis 5´ enden og 3' enden (Bidstrup & Jensen, 2009). Dette navngivning, har betydning for orienteringen af deoxyrobise, og har også betydningen under replikationen af DNA. Strengen som går fra 5 enden mod 3 enden, kaldes for den kodende streng, og den modstående kaldes for skabelon strengen. Mellem strengene er der hydrogenbindinger, som med en særlig og ikke mindst svag kemiske tiltrækning, holder strengene sammen. Adenin, cytosin, guanin og thymin udgør de basepar, som danner kæderne hvoraf at dna'et er sammensat... Køb adgang for at læse mere

SRO om mitokondrie DNA i Bioteknologi A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om mitokondrie DNA i Bioteknologi A og Dansk A.