SRO om Millennials

  • HHX 2. år
  • SRO (Afsætning A, Engelsk A)
  • 7
  • 12
  • 2644
  • PDF

SRO om Millennials

SRO i Afsætning A og Engelsk A om Millennials.

Problemformulering
Beskriv segmentet ”Millennials” i USA. Med udgangspunkt i vedhæftede artikel ”The new greatest generation – why Millennials will save us all”, bedes du redegøre for, hvordan ”Millennials” adskiller sig fra ”Generation X”,”Baby Boomers” og ”The Silent Generation”.

Analysér på baggrund af overstående, hvilke segmenter i VALS Framework, som Millennials minder mest om.

Diskutér og vurdér på baggrund af overstående, hvordan en selvvalgt dansk detailkæde kan tilpasse deres parametermix til denne målgruppe.

Lærers kommentar

Fin opgave, dog kunne der sagtens bliver gået mere i dybden med analyse delen.

Elevens kommentar

Analysen skal være mere dybdegående, også kunne der godt findes flere eksterne kilder til at analysere segmentet bedre.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse af Millennials 2
Analyse af Millennials på baggrund af VALS Framework 3
Vurdering og diskussion – Parametermix tilpasset til Millennials 5
Konklusion 7
Litteratur- og kildefortegnelse 8

Uddrag

Opgaven vil blive besvaret ved hjælp af forskellige teorier og modeller fra fagene afsætning og engelsk. VALS Framework og parametermixet vil indgå i denne opgave. Opgaven vil følge de tre taksonomiske niveauer; redegøre, analysere og vurdere/diskutere.
Der vil først blive redegjort for Millennials som generation, hvorefter en sammenligning af de forskellige generationer, ud fra den givne artikel, vil indgå.
Derefter vil der blive analyseret på Millennials ud fra VALS Framework, for at finde et passende segment til generationen. I redegørelsen og analysen vil der være afgrænset til Millennials i USA.
Efter analysen vil der bliver vurderet og diskuteret hvordan Bestseller A/S kan tilpasse deres parametermix mod Millennials. I vurderingen og diskussionen vil Millennials blive generaliseret, og derefter vil der være afgrænset til det danske marked, da Bestseller A/S er en dansk detailkæde.
Til sidst vil der blive samlet op på diverse delkonklusioner, og problemformuleringen vil blive besvaret i en konklusion.

Redegørelse af Millennials


Millennials er den generation der er født imellem år 1981 og 1997. Millennials er fornyligt blevet den største generation i USA. Generationen har med 75,4 millioner mennesker overhalet Baby Boomers der udgør 74,9 millioner af hele USA's befolkning. Dette betyder, at Millennials nu er den største generation i USA, og bliver ved med at vokse nogle år endnu.
Generationen er blevet beskyldt for at være dovne, narcissistiske og egoistiske. Statistikker viser, at deres udvikling er hæmmet af at mange Millennials bor hjemme hos deres forældre til de er omkring 29 år gammel. De har ikke travlt med at blive gift, og bruger mere tid på deres karriere.
I 1970'erne forsøgte forældrene til Millennials generationen, at forøge deres børns selvtillid, da de troede selvtillid betød større chance for succes, når det kom til karrier og... Køb adgang for at læse mere

SRO om Millennials

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.